LokalnonaravaV fokusu

Četrta podzemna zbiralnica bo na Stanetovi ulici-Projekt živi od 2018 in gre v dobro smer za vse!

Sodobni sistem zbiranja odpadkov v mestnih središčih je želja marsikaterega mesta. Eden od takšnih sistemov je zagotovo zbiranje odpadkov v podzemnih zbiralnicah. Takšen sistem zagotavlja učinkovito in racionalno zbiranje ter odvoz odpadkov tako v mestnem jedru kakor tudi v večjih strnjenih naseljih (blokovna gradnja). Velika gostota prebivalcev ima za posledico veliko število zabojnikov za odpadke in ob pomanjkanju javnih površin se neurejenost mestnih središč še povečuje. Z uvedbo podzemnih zbiralnic pa se javne površine sprostijo in se lahko namenijo za druge namene (več parkirnih prostorov, boljša preglednost v križiščih,…) Hkrati pa oblikovne in tehnične rešitve podzemnih zbiralnic pomenijo obogatitev urbane opreme in pripomorejo k nagraditvi podobe mestnih jeder. Zaradi večjega volumna zbirnih mest podzemnih zbiralnic pomeni uvedba sistema  tudi prometno razbremenitev, saj se drastično zmanjša število voženj komunalnih vozil. V Celju na tem dela podjetje SIMBIO od leta 2018

V Celju ta hip imamo tri podzemne zbiralnice odpadkov in sicer na Muzejskem trgu, na prenovljeni Gubčevi ulici in na Gregorčičevi ulici. Slednjo sta Mestna občina Celje kot investitorica in družba Simbio, d. o. o, namestili prejšnji teden, občani pa jo bodo lahko začeli uporabljati z jutrišnjim dnem.

V pripravi je gradnja že četrte podzemne zbiralnice, ki bo na Stanetovi ulici. Trenutno tam potekajo arheološke raziskave. Izvedba podzemnih zbiralnic za odpadke je izredno zahtevna naloga, saj obstaja možnost, da med kopanjem odkrijemo arheološke ostanke, ki pričajo o zanimivi in bogati zgodovini našega mesta. Pri delu morajo upoštevati pogoje celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Nujno je pri tem sodelovati z arheologi. V Celju se lahko pohvalijo , da z varuhi kulturne dediščine pri tem projektu odlično sodelujejo.

Da bi se to bolj »prejelo« Medobčinski inšpektorat in redarstvo v sodelovanju s podjetjem Simbio to pomlad izvaja poostren nadzor nad odlaganjem odpadkov. Zato občanke in občane posebej prosijo in pozivajo, da ob polne ulične smetnjake ne odlagajo smeti. Poiščejo naj naslednji prazen smetnjak ali, če ne gre drugače, odnesejo odpadke s seboj in jih odvržejo v domač smetnjak. Z neprimernim odlaganjem smeti kazimo podobo mesta ter prekomerno in po nepotrebnem obremenjujemo zaposlene v javnih podjetjih, ki vsakodnevno skrbijo za urejenost mesta in njegove okolice.

Nekatere potopne smetnjake bodo pustili odprte( nezaklenjene) za preizkus vztrajnega in kulturnega odlaganja. Lepo bi bilo da ljudje to sprejmejo kot normalno. Ta normalnost in vsakdanjost mora biti del razmišljanja. V kolikor bo veliko narejeno na tem bomo vedeli da smo naredili ekološki in test dobrega počutja in zdravja v knežjem mestu opravili odlično. Tudi medsebojnega spodbujanja v tej smeri se ne rabimo zadrževati.

Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno