Foto: Občina Zreče
LokalnonaravaV fokusu

Boris Podvršnik, župan Zreč, podpisal več pogodb o urejanju vodotokov v porečju Dravinje

V Zrečah včeraj podpisane prve štiri pogodbe za izvedbo del v sklopu projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Zreče

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je sredi julija 2021 odobrila evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje v Občini Zreče. Za pet milijonov evrov vreden projekt, ki ga bodo izvajali v okviru Dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval dobrih 1,3 milijona evrov. Glavni cilj projekta je zmanjšanje emisij v vode.

V ponedeljek 2.8.2021 je župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik podpisal prve štiri pogodbe za izvedbo del z dir. Podjetja AGM Nemec, d.o.o., Dol pri Hrastniku ga. Majo Gerčer Špitalar. Celotna vrednost vseh štirih pogodb je 1.431.510,07 EUR. Izvajalec AGM Nemec bo zgradil 7,53 km sekundarne kanalizacije in s tem bomo omogočili priključitev na ČN Zreče 406 prebivalcem.V Občini Zreče bodo v okviru celotnega projekta (6 sklopov) zgradili 12,55 km sekundarne kanalizacije in pet črpališč z namenom priključitve 742 prebivalcev na območju aglomeracije Zreče. Novo zgrajeno kanalizacijo bodo priključili na obstoječ sistem odvajanja komunalne odpadne vode, ki se zaključi z ustreznim čiščenjem na čistilni napravi Zreče za 8.500 populacijskih enot. Celotni projekt bo zaključen sredi leta 2023.

Dodati je treba tudi to občina Zreče ima zadovoljeno infrastrukturo v vseh ozirih na zelo visoki ravni. S tem ko je ta pogodba podpisana oziroma pridobljena evropska sredstva na samo potrjuje dvoje: skrb za dvig kvaliteto bivanja svojih občanov in uigranost in zavzetost občinske uprave pri pridobivanju sredstev. To tem in še po mnogo čem so sedaj samo potrjujejo.

Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno