Foto: Wifi Point
Evropamednarodni danTurizemV fokusu

24. maj – Evropski dan parkov

24. maj praznujemo v Evropi kot dan parkov. Ta dan združuje parke in zavarovana območja po vsej Evropi v skupni misli približati ljudem naravo in ozaveščati o pomembnosti ohranjanja naravnih lepot v zavarovanih območjih ter o pomembnosti skrbi za njihovo trajnostno upravljanje.

Parki zaradi svoje ekološke vrednosti, uravnoteženega delovanja človeka, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih in živalskih vrst pomembno prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnost in varstvu naravnih vrednot. V Sloveniji imamo po podatkih Agencije za okolje RS med širšimi zavarovanimi območji en narodni park, tri regijske parke in večje število krajinskih parkov, ki so razglašeni za zavarovana območja.

Foto: DiscoverPtuj, krajinski park Šturmovci

V neposredni bližini reke Drave se nahajajo štirje krajinski parki

V neposredni bližini reke Drave se nahajajo štirje krajinski parki: krajinski park Drava, ki obsega staro strugo Drave med Mariborom in Ptujem, krajinski park Mariborsko jezerokrajinski park Šturmovci ob Ptujskem jezeru in krajinski park Središče ob Dravi. Odlikujejo jih velika krajinska slikovitost in pestrost obvodnih življenjskih prostorov ter tamkaj živečih živalskih in rastlinskih vrst. V projektu zaDravo sledijo cilju izboljšati stanje ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave od Maribora do Središča ob Dravi ter z interpretacijo približati ljudem lepote in vrednosti obrečne narave.

Vir: Drava natura 2000

Mogoče vam bo všeč

Več v:Evropa