Foto: Regional Obala
LokalnoPolitikaV fokusuŽivljenje

10,5 milijona evrov evropskih sredstev za izboljšanje vodooskrbe na območju Brkinov

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica-Rodik – DRR«. Za 23 milijonov evrov vreden projekt, ki ga bodo izvajale občine Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina in Divača v okviru Dogovora za razvoj Primorsko-notranjske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval 10,5 milijona evrov.

Občine bodo z izvedbo projekta izboljšale vodooskrbo na območju Brkinov. Naložba bo omočila priključitev dodatnih prebivalcev na javni vodovod. S hidravlično izboljšavo vodovodnega sistema bo zagotovljena dolgoročna, varna, kakovostna in zanesljiva vodooskrba. Na javno vodovodno omrežje bo na novo priključenih 272 prebivalcev, boljše oskrbe s pitno vodo pa bo deležnih 10.602 prebivalcev.

Naložba obsega ureditev povezovalnega vodovoda med vodarno Ilirska Bistrica in vodohranom Rodik, ureditev čistilne naprave za pitno vodo v Ilirski Bistrici, izgradnjo sekundarnih vodovodov Tatre-Kozjane in Veliko Brdo-Jelšane, napajalni cevovod Zemonska Vaga in Dolnji Zemon ter sekundarne vodovode Artviže-Vareje, Vareje-Vatovlje in Vareje-Podgrad.

Vir: GOV.si

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno