SI
TIHOTAPLJENJE LJUDI
Tiskovna konferenca policijske uprave Celje
V Fokusu
Novice

Četrtek, 29. avgust 2019 ob 11:26

Odpri galerijo

Policijska uprava Celje:

»Uspešna kriminalistična preiskava celjskih kriminalistov zoper tihotapce ilegalnih migrantov je samo eden od ukrepov slovenske policije pri učinkovitem nadzoru državne meje«

Policija svetuje, da se državljani naj ne lotevajo in naj ne ukrepajo na svojo roko glede ilegalnih prehodov meje. To bodo preganjali in sankcionirali, državljane namreč!?

Na dobro obiskani novinarski konferenci, sklicani po včerajšnji koordinirani policijski akciji in po končanih aktivnostih, kjer je sodelovalo več kot 70 kriminalistov in policistov Policijske uprave Celje, so poročali o včerajšnjih zaključnih aktivnostih preiskave kriminalne združbe. Odvzeli so prostost sedmim osebam doma z območja Celja in Velenja, starim od 22 do 37 let, ki so se ukvarjali z nezakonitimi migracijami. Po opravljenih aktivnostih so štirje ostali v policijskem pridržanju in jih bomo predvidoma jutri privedli k preiskovalnemu sodniku.

S preiskavo so celjski kriminalisti začeli decembra lani. Osumljeni člani kriminalne združbe so v času od začetka preiskave do avgusta letos, v sodelovanju z več neidentificiranimi storilci z območja Slovenije ali tujine, organizirali in vodili del mednarodne kriminalne združbe, ki se je ukvarjala s prevažanjem ilegalnih migrantov iz Hrvaške, preko Slovenije v Italijo. Kriminalna združba je na tej relaciji prepeljala ali organizirala prevoze 279 oseb. 151 smo jih na območju Slovenije, Hrvaške in Italije identificirali. Večinoma je šlo za državljane Iraka, Irana, Pakistana, Afganistana, Indije in Kitajske.

Kriminalna združba je za prevoznike uporabljala predvsem osebe s socialnega dna, pogosto tudi odvisnike od prepovedanih drog. Ilegalne migrante so prevažali v osebnih in kombiniranih vozilih, nekateri tudi brez vozniških dovoljenj ter z vozili tudi bežali pred policijo in s tem ogrožali življenja migrantov.

Zaradi suma storitve kaznivih dejanj Prepovedano prehajanja meje ali ozemlja države po 308. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) so kazensko ovadili 10 oseb, starih od 22 do 37 let, za 16 kaznivih dejanj.

Med preiskavo so ugotovili tudi, da so posamezni člani kriminalne združbe izvrševali kazniva dejanja še s področja prepovedanih drog. Preprodajali so predvsem drogo kokain, heroin in konopljo, zaradi česar jih bodo pet ovadili še zaradi sumov storitve kaznivih dejanj po zakonu: Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, 186 čl. KZ-1.

Če karikiramo, lahko povemo, da se podjetni kriminalci niso želeli vezati samo na en vir dohodka. Zato so se dodatno ukvarjali še z drugim »delom« ali drugače povedano, z izvrševanjem kaznivih dejanj s področja razpečevanja drog.

Dodali so še, da je bil eden od osumljencev ob prijetju oborožen s strelnim orožjem, pripravljenim za uporabo. Pri drugem pa je bilo strelno orožje najdeno na hišni preiskavi, kar kaže na to, da je šlo za resno in nevarno kriminalno združbo. Baze, oziroma točke v Celju, kjer so bili emigranti pripeljani na »aklimatizacijo« pred nadaljevanjem transporta, so na območju Lave in zgornjem delu naselja Otok. Skrivali so jih »klimatizrianih« garažah, še posebej »visoke« goste iz oddaljenih držav, ki bi v naslednjem obdobju popestrili rasno, genetsko in podjetniško oziroma gospodarsko sliko Evrope. Ne smemo pozabiti na tukaj zelo pomemben in zelo »zaželen« populacijski moment na katerega baje »stavi« vsa Evropa.

Letos so, kot pravijo na GPU, prijeli 273 tihotapcev ilegalnih migrantov, od katerih je bil zoper 223 odrejen pripor.

Slovenska policija v zadnjem obdobju zaznava povečanje problematike delovanja organiziranih kriminalnih združb pri nezakonitih migracijah na balkanski poti. V Sloveniji so pogosto kot sprovajalci prijeti državljani tretjih držav, ki so že pridobili status ali pa so v postopku pridobitve le-tega v državah EU. Pri prevozih z vozili običajno uporabljajo predhodnice, ki preverjajo morebitno prisotnost policije na načrtovani poti prevoza.

V preteklem obdobju je bilo zaznano tudi več primerov, ko so tihotapci ljudi s svojim brezkompromisnim ravnanjem (tako v postopkih s policisti, kot tudi z nevarno vožnjo in velikim številom migrantov v vozilih) ogrožali življenja migrantov. Tako lahko izpostavimo, da v zadnjem mesecu beležimo 6 primerov prijetih tihotapcev, ki so v kombiniranih vozilih prevažali vse od 31 pa do 47 nezakonitih migrantov.

Zaradi mednarodne narave preiskovanja kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po 308. členu KZ-1 je za uspešno preiskovanje ključno mednarodno sodelovanje z izmenjavo informacij in skupnimi preiskavami. Slovenska policija zato pri tem sodeluje tako s sosednjimi državami, kot tudi ostalimi državami, tako na bilateralni ravni, kot tudi na multilateralni ravni. Kriminalistična policija intenzivno sodeluje z agencijo Europol, pri čemer ima ključno vlogo pri posredovanju in vrednotenju informacij ter operativni podpori posameznih preiskav Evropski center za boj proti nedovoljenim migracija (EMSC), ki je bil ustanovljen pri Europolu.

Kriminalistična policija skladno povečano problematiko nezakonitih migracij prilagaja svoje delovanje, tudi z uvajanjem novih načinov dela. Na posameznih policijskih upravah so ustanovljene delovne skupine za preiskovanje kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja državne meje ali ozemlja države po 308. členu Kazenskega zakonika.

Število kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po 308. členu KZ-1 se je v obdobju od januarja do julija 2019 povečalo glede na lansko primerljivo obdobje za 45% (251/173). Najbolj, kar za 317%, se je povečalo število izvršitvenih oblik tihotapljenja v okviru kriminalne združbe po 6 odstavku 308 čl. KZ-1 (6). Če storilec z dejanji iz tretjega, četrtega ali petega odstavka tega člena sebi ali komu drugemu pridobi nesorazmerno premoženjsko korist ali priskrbi brezpravno delovno silo ali povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali taka dejanja stori kot član hudodelske združbe, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let in denarno kaznijo. Porast za 64% je zabeležen tudi v okviru tihotapljenja zaradi premoženjske koristi po 3 odstavku 308 čl. KZ-1 (3)

Kdor se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno ozemlje, jih po njem prevaža ali jim pomaga pri skrivanju ali kdor enega ali več takih tujcev za plačilo nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje države ali omogoči nezakonito prebivanje na njem, se kaznuje z zaporom do petih let in denarno kaznijo. (iz 99 na 162).

Vse kar je tukaj napisano velja aposterioiri, kar pomeni ko nastane posledica in je vezano na proračun in multiplicira stroškovni moment. Glavni aspekt, ki državljane zanima, je preprečevanje pojava. Tega tukaj ni!

Slovenska policija je v celotnem letu 2018 obravnavala 153 dogodkov v katerih so bilo prijetih 218 sprovajalcev (kšeftarjev) oz. tihotapcev ljudi. V letošnjem letu do danes beleži 192 (76) dogodkov, kar pomeni 152% porast v primerjavi s primerljivim obdobjem lani. Policija je tako do 28. 8. 2019 obravnavala 192 primerov, v katerih je bilo prijetih 273 tihotapcev ljudi (246 tujcev ter 27 slovenskih državljanov) s 1.554 nezakonitimi migranti. Zoper 223 tihotapcev ljudi je bil odrejen pripor in »počitek, prehrana ter ostale »komoditete« na račun davkoplačevalcev.

Najbolj izstopa PU Koper, ki je obravnavala 76 dogodkov, v katerih je bilo prijetih 108 tihotapcev ljudi (102 tujcev in 6 slovenskih državljanov), pri čemer je bil zoper 86 oseb odrejen pripor. Sledi ji PU Novo mesto, ki je obravnavala 41 dogodkov, v katerih je bilo prijetih 55 tihotapcev ljudi (50 tujcev in 5 slovenskih državljanov), pri čemer je bil zoper 46 oseb odrejen pripor. PU Ljubljana je obravnavala 32 dogodkov, v katerih je bilo prijetih 47 tihotapcev ljudi (40 tujcev in 7 slovenskih državljanov), pri čemer je bil zoper 36 oseb odrejen pripor.

Nova oprema in kadrovska okrepitev, ki bo »zelo kmalu« v funkciji, bi naj še dodatno pomagala policistom pri delu na državni meji.

Slovenska policija se z množičnimi migracijami srečuje že od jeseni leta 2015. Od takrat jih z raznimi oblikami dela 24 urno na dan spremljajo in se jim nenehno prilagajajo. Rezultat, ki kaže, da je delo policije profesionalno, strokovno, zakonito in učinkovito, je letošnje odkritje že 273 oseb, ki so na nezakonit način sprovajale migrante na ozemlje Republike Slovenije. To kot pravijo na policiji sprovajalci so osebe počnejo kot kriminalno in v nasprotju z zakonom, za pridobitno dejavnost oziroma z namenom zaslužka. Če karikiramo do konca, teh lovijo in ulovijo. Predstavnike nevladnih organizacij in tistih ki nastavljajo pakete na mejo (z morebitno sledilno napravo) dovolijo do pridejo do končnega porabnika. Mnogokrat tudi prestavljajo brezplačen prevoz do nastanitvene točke. Nimam dognanje ali imajo tudi cvetlične šoke na mizah v prostorih kjer se zadržujejo.

Policija je celotnem območju Slovenije v obdobju od začetka leta 2019 do 26. 8. 2019 obravnavala 9.256 ilegalnih prehodov. Število se je glede na enako obdobje preteklega leta
povečalo za 62,4 %, ko je bilo obravnavanih 5.700 ilegalnih prehodov, vendar smo na podlagi sporazuma o vračanju nezakonito prebivajočih oseb, hrvaškim varnostnim organom uspešno vrnili 6.223 oseb. Lani v istem obdobju 2.307. Najpogosteje državno mejo ilegalno prestopijo državljani Pakistana, Alžirije in Afganistana.

Letos smo v istem obdobju sprejeli 3.255 izraženih namer podaje prošnje za mednarodno zaščito, lani 3.151. Policija se skladno s svojimi zmožnostmi trudi in izvaja vse z zakonom predvidene ukrepe, da bi omejila in preprečila nedovoljene migracije. Policija ilegalnim migrantom zagotavlja pravico do mednarodne zaščite, ugotavlja pa zlorabe postopkov mednarodne zaščite kot utečene prakse tihotapcev oseb.

Na bolj obremenjena območja pošiljajo kadrovsko pomoč policistov iz drugih policijskih enot in uprav, konjenike, vodnike službenih psov, pomožne policiste. Trenutno je v teku razpis za okoli 100 novih nadzornikov državne meje. Pri skupnem patruljiranju in varovanju državne meje nam pomagajo pripadniki Slovenske vojske. Prihodnji teden bodo v varovanje državne meje vključili še dodatnih 15 pripadnikov Slovenske vojske, po 23. septembru 2019 pa še 20 vojakov.

Preden se je zadeva vpeljala se že nakazuje, da je to jalovo početje. Še bolj bode v oči, kar tudi sami ugotavljajo, da se ilegalni prehodi dogajajo izven območij kjer se nahajajo fizične ovire na meji, kot so zapornice, žičnate ograje in vrata na panelih.

V veliko pomoč pri usmerjanju nezakonitih migracij so nam začasne tehnične ovire, ki nezakonite migracije usmerjajo na pričakovana mesta prehoda, kjer jih lažje zaznavamo in prijemamo in v nadaljevanju izvedemo zakonske postopke z migranti. Policija pri nadzoru namenja še posebno pozornost tistim mestom na državni meji, kjer so zapornice na prehodnih mestih, ki so namenjene lokalnim upravičencem zaradi izvajanja kmetijske dejavnosti (v posameznih primerih smo ugotavljali tudi odprte zapornice in poškodovane ključavnice, za kar sicer ne sumimo migrantov, vendar pripominjamo, da je meja na teh mestih kljub temu nadzirana) in tudi mestom, kjer so vrata v začasnih tehničnih ovirah (npr. za prehod divjadi). Ugotavljamo tudi, da so tihotapske poti na drugih območjih in ne na krajih, kjer so ta prehodna mesta oz. prehodi. Informacije so pa lahko zelo v nasprotju z stanjem na terenu kjer so zapornice lepo dvignjene ali pa panelna vrata odklenjena.

Izmenjava ključnih informacij v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja in s policijskimi atašeji je velikega pomena. Policija poudarja tudi zelo dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo, ki jih sprotno obveščajo o vseh sumljivih osebah in vozilih. Pri tem izpostavljajo, da ni nikakršne potrebe za samoorganiziranje občanov, vaške straže ipd., saj slovenska policija varuje državno mejo in nadzira območje. Še več, policija nasprotuje in obsoja ustanavljanje tako imenovanih vaških straž ali vard z namenom prevzemanja nalog državnih organov. Vsako nezakonito ravnanje bodo kot tako tudi obravnavali. Poudarjajo, da policija skrbno spremlja tovrstno problematiko in bo v vsakem takem primeru ukrepala v primeru obstoja kaznivih ravnanj.Policija izvaja vrsto ukrepov za preprečevanje ilegalnih migracij in jih bo skladno s pripravljenimi načrti v prihodnje po potrebi tudi stopnjevala. Sodelovanje lokalne skupnosti s policijo je ključnega pomena pri odkrivanju ilegalnih migracij.

Letos so na območju Policijske uprave Celje zaradi nedovoljenega prehoda čez državno mejo obravnavali 204, lani v enakem obdobju 57 oseb. Povečanje so zabeležili predvsem v zadnjih treh mesecih, ko so obravnavali 173 nedovoljenih prehodov državne meje. Najbolj obremenjeno je območje Policijske postaje Rogaška Slatina. V tem obdobju so obravnavali tudi 37 tujcev, lani v enakem obdobju 25, ki so mejo prestopili skriti v tovornih vozilih in so jih obravnavali v notranjosti. Največ, 24, je bilo državljanov Afganistana. Na samih mejnih prehodih so pri skupni mejni kontroli, pri poskusu vstopa v Slovenijo, odkrili še 12 državljanov Afganistana, ki so bili skriti v tovornih vozilih. Postopke z njimi so prevzeli hrvaški varnostni organi.

Na mejnih prehodih so letos zavrnili vstop 51 osebam, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop, večina jih je državljanov Srbije in Bosne in Hercegovine. lani so vstop zavrnili 30 ljudem. Hrvaškim varnostnim organom so letos vrnili 137 tujcev, 38 državljanov Iraka, 29 državljanov Afganistana, 14 državljanov Pakistana in ostale. Za mednarodno zaščito je zaprosilo 84 oseb, ki so nedovoljeno vstopile v Slovenijo in sicer 9 državljanov Afganistana, 14 državljanov Iraka, 8 državljanov Alžirije in ostali. Lani je za mednarodno zaščito zaprosilo 63 oseb.

Celje kot kraj, kjer se zadržujejo migranti, ki so pripeljani na nezakonit način, jih je »pridobilo« ne naravnost iz področja, ki ga kot PU ima v pristojnosti, ampak iz drugih policijskih uprav. Osebe, ki se ukvarjajo z kriminalno dejavnostjo, prevzamejo emigrante, jih nekaj časa nadzorujejo in z namenom pridobivanja premoženjske koristi peljejo ali posredujejo drugim posrednikom do končne destinacije, ki bi tem »novim« Evropejcem bila najbolj pisana na kožo. V slogu hi-tec jezika, na celjskem delujejo samo takšne združbe, ki ponujajo logistiko in know-how, tako imenovan najbolj čisti del »posla«.

Upajmo da v bodoče ne bo potrebno sklicevati takšnih tiskovnih konferenc s tako močnimi posadkami tudi zato, ker se delo in uspešnost področja notranjih zadev preverja na mestu morebitnih nevralgičnih točk in problemov, kjer nastajajo.

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 17. Sep 2019 at 15:57

181 ogledov

Brez novic o ujetih migrantih pač ni policijskih poročil
Dnevna sporočila, ki jih odgovorni za stike z javnostjo v policijskih upravah posredujejo medijskim hišam, imajo že kar nekaj časa konstanto, povezano z migrantskim ilegalnim prehajanjem šengenske hrvaško slovenske meje meje. Če je bilo preko vikenda nekaj zatišja, se je s ponedeljkom znova pričela stara zgodba o odkritih ilegalnih migrantih.  Tako mariborski policisti poročajo, da je danes zjutraj, ob  4.35, na Mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje v našo državo, s tovornim  priklopnim vozilom turških registrskih oznak, vstopal 63-letni Turek. Med mejno kontrolo so policisti s CO2 testerjem zaznali, da se  v  priklopnem  tovornem vozilu nahajajo ljudje. Med pregledom vozila so opazili tudi, da je prerezana ponjava na vrhu priklopnega tovornega vozila.Zaradi  tega  so  policisti  opravili  t.i.  temeljito  mejno kontrolo in vpriklopnem  vozilu odkrili, med tovorom skrite, tri državljane Afganistana,ki  so  se  na  tak  način  skušali  izogniti mejni kontroli in nedovoljenovstopiti  v  našo državo. Vse tri so ob 6.45 že predali hrvaškim varnostnimorganom. Tudi soboška policijska uprava poroča o ujetih migrantih. Včeraj je bilo na območju PP Ljutomer prijetih 12 tujcev - 3 državljani, 4državljani Iraka, 4 državljani Pakistana in en državljan Palestine, ki sonezakonito vstopili v našo državo. Štirje tujci so zaprosili za mednarodnozaščito, osem tujcev pa je bil vrnjeno hrvaškim varnostnim organom.

Tue, 17. Sep 2019 at 15:18

123 ogledov

Knjiga Pametne vasi v EU in drugje
Knjigo Pametne vasi v EU in drugje (ang.: Smart Villages in EU and Beyond), ki je pri založbi Emerald izšla junija 2019, sta na nedavni konferenci »Pametne vasi – ključ za razvoj podeželja« predstavila so-avtor in so-urednik György Mudri ter evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), ki je skupaj z nekdanjim poslanskim kolegom Tiborjem Szanyijem zanjo spisal uvodne besede. Konferenca je pretekli teden potekala v Kopru organizaciji Laboratorija za telekomunikacije (LTFE) ljubljanske Univerze za elektrotehniko. Knjiga prikazuje nabor ukrepov na tematiko pametnih vasi ter najpomembnejših povezanih področij s teoretičnega in praktičnega vidika ter predstavlja poglobljeno raziskavo koncepta pametnih vasi v mednarodnem merilu. Služi kot nepogrešljiv vir informacij za raziskovalce, študente, voditelje politik ter vse deležnike, ki sodelujejo pri upravljanju podeželskih območij. Pomemben prispevek predstavlja tudi slovenski vidik in zbor uspehov s področja, ki jih v knjigi predstavljajo sodelavci iz LTFE Veronika Zavratnik, Andrej Kos in dr. Emilija Stojmenova Duh. Mudri se je ob izdaji zahvalil sodelavcem, ki so pomembno prispevali k izdaji knjige ter vsem, ki so v minulih letih poskrbeli, da je pojem pametne vasi zaživel. Pri tem ni izpostavil samo akterjev v Bruslju, ampak ljudi iz celotne Evropske unije, in kot izraženo v naslovu knjige, tudi tistih izven njenih meja: »Že pred časom sem imel vizijo, da zberem najsodobnejše znanje na področju pametnih vasi. Poleg nasvetov glede celostnega političnega pristopa knjiga naslavlja tudi nove izzive na lokalni ravni, kot so trajnostno-razvojni elementi, projekti LEADER, precizno kmetijstvo, energetska raznovrstnost ter majhna in srednje velika podjetja. Vesel sem, da smo podrobno opisali tudi več uspešnih slovenskih projektov. Kljub velikemu številu strokovnjakov, strokovnih sodelavcev, akademikov in politikov, je jasno, da se vsi vedno ne strinjamo glede vseh teoretičnih in praktičnih pogledov. Obstaja več pristopov. Za nekatere je skupnostni pristop pomembnejši, medtem ko drugi npr. izpostavljajo socialne vidike proizvodnje hrane. Osebno verjamem v potencial digitalnih tehnologij v kmetijsko-živilskem sektorju in ostalih investicijah.« Bogovič se je Mudriju zahvalil za odlično sodelovanje v Evropskem parlamentu, kjer je slednji v preteklem mandatu deloval kot ožji sodelavec madžarskega poslanca Tiborja Szanyia, s katerim je Bogovič v Evropskem parlamentu odprl pobudo o pametnih vaseh. Ob tem je izpostavil velik pomen knjige kot pomoč državam članicam pri implementaciji operativnih programov, ki bodo v prihodnjem programskem obdobju EU morali upoštevati financiranje projektov pametnih vasi: »Knjiga pokriva velik spekter priložnosti, ki se bodo lahko v prihodnji finančni perspektivi financirali iz sredstev EU. Trenutno smo že zagotovili sredstva v Evropskem skladu za regionalni razvoj, na voljo pa bodo tudi prek Horizon2020, v Skladu za razvoj podeželja ter drugje. Na državah članicah je, da oblikujejo strategije, ki bodo znale ta sredstva izkoristiti za ponoven razcvet podeželja. Knjiga, ki jo danes predstavljamo, je lahko pri tem v veliko pomoč.« 

Mon, 16. Sep 2019 at 19:31

858 ogledov

Vane K. Tegov: Enoletna bilanca vladanja: »Batlerji, strežniki in lakaji v službi globoke države«
Vlada Marjana Šarca prvo leto mandata končuje s prepričljivo »pozitivno« oceno volivcev, kar se po letu 2003, od vlade Antona Ropa, ni posrečilo nobeni izmed petih »vmesnih« ministrskih ekip, pa čeprav si bile dosti bolj normalne kot je ta. To je pravzaprav nenavadno, saj Šarčeva vlada ni izpolnila skoraj nobene od obljub iz koalicijskega programa, v njej so bili zamenjani že štirje ministri (trije zaradi takšnih ali drugačnih afer ali neumnosti kot bistvene sestavine njihovega vedenja če že vladanja ni bilo ), koalicijske stranke so nenehno, nemara celo vedno bolj sprte med seboj, spopad za položaje v državni »interesni sferi«, (beri vrtičkov) in javna naročila med strankami ter klientelističnimi skupinami za njimi pa je videti neusmiljen, kjer on sam igra pagliaccota, ki samo »gopca« in vabi in se meni z navideznim grešnikom, ki mu mora poročati. Bistva, ali ozadja ter strica ali tete z konkretnim imenom pa pusti pri miru. Kvečjemu ga oni »ežednevno«, vsak dan spomnijo, da je on tam zato ker so oni tu. Nekaj od tega bolj, nekaj manj – a vseh pet vlad pred sedanjo je takšna bilanca v očeh volivcev nepopravljivo zaznamovala. Njega pa zaznamuje »naročena« priljubljenost ter prva mesta na listah popularnosti. Ne pa tudi Šarčeve vlade. V čem je »skrivnost« njene priljubljenosti? V polnosti njihovega praznega, ne vsebinskega pristopa. To jih dela »popularne«. Zadovoljujejo tisti del svojih volivcev,  ki so iz kapricioznosti, nasprotovanja zaradi nasprotovanja, so dali njemu in njemu podobnim svoj glas da ne bo slučajno kdo, ki zna in  zmore več kot on-i. Če bi se pošalil v slogu »Marjana Šarca« iz humorističnega vložka na Radio 1, je rekel, da je » ta let t'ko hit'r minu, da se ni dalo n'č nardit« in pa da » hvala bogu da je t'ko ane, sicer bi pa morebit' še kej  več škode  nared'l«. To pa je pravi vzorec vladanja, nakladanja, populizmov in še kar nekaj »izmov« iz njegovega repertoarja. Da bi to »uspešnost« ohranil je bil pri vseh menjavah ministrov,  po tistem  je uspelo uničiti  vsak nekaj milijončkov proračunskega denarja, se toliko sukal okoli samega sebe da je ulovil časovnico,  da je lahko ujel vlak bonitete  iz delovanja da je  zvozil zamenjani  do naslednjega »joba« ali kakšne druge bolj zaledne službe,  ki ni nič manj plačana kot ministrska. On to zna, namensko nevednega se dovolj dolgo delati, če pa ne pa mu prišepnejo. Zamenjal je štiri  orto drugoligaše, Prešička, Bandellija, Lebna, Fakina za štirje,  ki  so prišli iz politične regionalne lige in sicer z Pozničem, ki je v vsakem primeru regionalec in »poznič« v življenju  in v delovnem smislu, glede na impozantno delovno dobo polnih 13 let ob nastopu funkcije pri dobrih 60 let, pa še ta koritarska in tipično za levičarje,  ki pretakajo iz votlega v prazno ves čas. Sledi Bandelli,  ki je miselni  svoj domet  izrabil za grožnjo z pozicijo ministra, da ureja svojo  Komensko latifundijo. Fakin je dovolj dolgo zdrav da je lahko delal cca šest mesecev, je zbolel takoj za tem, dobil »politčno« odpravnino in spet postal zdrav, kako priročno, kaj ne? Nasledil ga  Aleš Šabeder, poznavalec semen , hortikulture, hrane za male živali, kar je bila prvovrstna referenca za postati  najprej direktor UKC Ljubljana, kmalu za tem pa Minister za zdravje. In naenkrat smo vsi zdravi ker bolni ne smemo biti, glede na strokovno in finančno podkrepljen resor ki ga vodi. Vodi ga do končnega razsutja in sesutja. »Dobro« mu gre. Magister ali kako še Jure Leben, je pa zelo resno vzel svoj resor. Kot v starih »dobrih« partijskih časov,  je prebrodil vso Slovenijo v nameri da spozna teren. Vedno v brezhibni terenski uniformi, ki si jo nadenejo ministri in vsi ostali prvokategorniki v politiki. »Zafrknila« ga je ta »frdamana » maketa, ki je bila narejen a za drobiž  pa še to nevešče, da so vsi vedeli da želi tudi za se »tringelta«. Pa je šel.  Nasledil ga plašen do okolja  in prostora minister z priimkom Zajc. Ni bil zajc ko je dajal seksi tolažljive nasvete, plašen pa je do te mere d asi ne upa na teren, zato ker je zajec in se boji velikih živali kot so medvedi in volkovi, ki pa ogrožajo naše državljane. V mestu si upa, med kmete  na deželo  pa ne. Zajc pa minister, rezultati tudi takšni, plašni,  medli ničvredni. Sam Šarec je  v vmesnem času dosegel politični zenit v državi in izven  nje. »Svetovno« slavo je dosegel z svojo epohalno zavrnitvijo nastopa v EU parlamentu , za kar  je požel slavo in ploskanje na vsakem koraku od Beograda do Pjongjanga.  Da bi sloves ostal takšen kot je mu je izdatno pomagal njegov zunanji minister dr. Miro Cerar. Kar za to tudi pove. On to ve. Mantra eno in isto mantro, da smo mi vedno za sodelovanje, spoštovanje specifičnosti posamezne države ,njihove kulture,političnega okolja, Da smo razumevajoči, humani in gostoljubni, prijazni. Ne oviramo nobenega v želji in namenu d ana s obišče čeprav pride žez mejo nezakonito, ter da, v kolikor mu bo všeč pri nas lahko tudi ostane, da vlogo za azil, vmes pa celo še ulični brivski salon odpre, seveda vse v slogi popestritve poletnih turističnih ur in fotografij , kijih Japonci kažejo svojim prijateljem, da so bili v eni tako prijazni državi ,ki pa ima na ulicah svojega glavnega mesta veliko ljudi, ki so pokriti ne glede na vremenske razmere. Čestitke zunanjemu ministru in seveda premierju, ki ima takšnega bisera med ministri. O ženski »politični » infrastrukturni primadoni pa samo tole, dovolj eje vsaj enega iz ekipe inkriminirala da jih za enkrat ne morejo nič.  Zlobirala se je dovolj da je ne zrinejo vstran dokler ne padel denar na kontih nekih neznanih finančnih otočkov za »žurat« in se za denarčke zgurat. Ja,dama z tako maternalističnim odnosom do ljudi, ne prepusti naključju nobeno stvar in nobenemu drugemu v roke Poklukar in Erjavec , oba »državotvorca« dajeta ve od sebe za čim večjo razgradnjo dosežkov na področjih ki morata biti primarna za vsako državo,Obramba in  notranje zadeve. Tu velja maksima, da je edino kar zares drži v njunih resorjih da ni, ne drži in ne funkcionira. Premier Marjan Šarec ju podpira in da ima pod kontrolo oboje, ministra in resorja ki ju pokrivata. Tako kot mora biti. Tako kot Milan, ops, Marjan pravi.   Da vse funkcionira kot je zastavljeno še preden se je  v resnici zgodilo. Plitvo pod vplivom globokega je jasno kot beli dan sredi Palerma. Popolna fasada, fasaderji pa glede na izvorno poreklo Marjana (Meha) Šarca, niso bili problem. Odlično opravljeno delo. Če bo treba pa bodo spet. Ja, vladavina našega Marjana, ta fasada države, ta privid, ta dramska igra, se je v resnici de facto že končala. Mogoče volitev ne bo še tri leta, ampak njegovega vladanja v pravem pomenu besede je konec. Vmes lahko igra enega od svojih likov z veseliških odrov ali traktorskih prikolic.  Konec je inavguracije vseh pravih škodljivcev. Kraja je dovoljena, lahko se začne. Teater absurda ima svoje abonente. Sedeži(proračunski odžiralci so zaključile kvalifikacije)Kader teče.. Panta rei, panta rei, vse teče, vse propada…za slovenski plebs nagrada. Vane K. Tegov      

Mon, 16. Sep 2019 at 15:12

544 ogledov

Dejan Kaloh ministrici Katičevi: Kdo daje pravico sodnikom, da sodijo v mojem (ljudskem) imenu!?!
"Izrekanje sodb »v imenu ljudstva« je relikt prejšnjega totalitarnega režima," je v uvodu poslanskega vprašanja ministrici za pravosodje Andreji Katič zapisal državnozborski poslanec SDS mag. Dejan Kaloh. Po njegovem mnenju je po skoraj treh desetletjih samostojnosti in neodvisnosti nesprejemlljivo, da se sodbe v Sloveniji še vedno izrekajo »v imenu ljudstva«, ki s sodbami, predvsem s tistimi, v katerih so kršene človekove pravice, nima prav nič, in jih velika večina posameznikov iz tega ljudstva zagotovo ne bi želela podpisati. In res, kdo daje pravico sodnikom mariborskih, ljubljanskih in drugih slovenskih sodišč, da s svojimi sodbami v "mojem oziroma ljudskem" imenu  nekomu kršijo temeljne človekove pravice. Na to nas znova in znova opominjajo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, kjer se Slovenija zaradi tega, ker se njeni sodniki "skrivajo" za ljudstvom, prepogosto znajde na sramotilnem prangerju.  Sodni relikt iz časa komunistične države bi morali že zdavnaj odpraviti, zato pa sodnikom povečati njihovo kazensko in materialno odgovornost za sodbe, ki v imenu ljudstva teptajo človekove pravice. Poslansko vprašanje dejana Kaloha objavljamo v celoti, z nestrpnostjo pa čakamo tudi odgovor ministrice Katičeve, ki je sicer izredno "zaposlena" z obiski proslav z ikonografijo nekdanje komunistične Jugoslavije. Spoštovana ministrica za pravosodje Andreja Katič! Na poslance Državnega zbora RS se obrača vse več razočaranih državljanov, ki so bili stranke v sodnih postopkih pred slovenskimi sodišči in med drugimi težavami izpostavljajo dolgotrajne postopke, veliko število razveljavljenih sodb na prvi stopnji in žal tudi nekatere izrazito krivične sodbe (predvsem v kazenskih zadevah), kjer so bile posameznikom kršene tudi človekove pravice. Nekateri državljani v zvezi s »slabimi« sodbami dodatno opozarjajo, da sodniki v Sloveniji ob kršitvah zakonov/ustave, ki se zgodijo pri sojenju, sploh ne odgovarjajo, to odgovornost pa se potem avtomatsko – prek »sodb v imenu ljudstva« – prenaša na samo ljudstvo! Naj so bile te »slabe« sodbe spisane zaradi neznanja in nestrokovnosti sodnika/sodnikov ali celo namerno, je povsem neprimerno, da se sodbe v Sloveniji še vedno izrekajo »v imenu ljudstva«, ki s takšnimi sodbami nima prav nič in verjamem, da jih velika večina posameznikov iz tega ljudstva ne bi želela podpisati.  Ne samo, da gre pri dikciji »v imenu ljudstva« za relikt prejšnjega totalitarnega režima, ki se je vedno skrival za »ljudstvom«, ob tem pa uprizarjal montirane politične procese, je ljudstvo v Sloveniji pri sodnih odločbah namenjeno le še kot ustavno okrasje, saj se je tudi pomen sodnikom porotnikov v zadnjih letih zelo zmanjšal.  V treh sosednjih državah se sodbe izrekajo »v imenu republike« oziroma z dodatkom imena države. V Avstriji »Im Namen der Republik« (V imenu republike), na Hrvaškem »U ime Republike Hrvatske« (V imenu Republike Hrvaške) in na Madžarskem »a Magyar Köztársaság nevében« (V imenu Republike Madžarske). Te tri države s tem izkazujejo tako spoštovanje do svoje republike in do sodnikov, ki sodijo v imenu republike, a hkrati je jasna tudi odgovornost v primeru »slabih« sodb; za njih je (so)odgovorna tako vsakokratna oblast kot sodnik/sodniki, ki je/so sodil-i v posamezni sodni zadevi.  V zvezi s tem Vas sprašujem naslednje: 1. Ali na ministrstvu za pravosodje načrtujete spremembe Zakona o kazenskem postopku (2. odstavek 364. člena ZKP) in Zakona o pravdnem postopku (2. odstavek 324. člena ZPP), se pravi spremembe v zvezi z zakonskimi določbami, ki govorijo o  izrekanju »sodb v imenu ljudstva«, da bi se sodbe tudi v Sloveniji izrekale »v imenu Republike (Slovenije)«? 2. Ob tem vas sprašujem, kakšno je vaše načelno mnenje o primernosti izrekanja »sodb v imenu ljudstva« na pragu 20 let 21. stoletja, ko vemo, da takšna dikcija izrekanja sodb izhaja iz prejšnjega komunističnega sistema z represivno kazensko zakonodajo?  Prav tako vas naprošam za naslednje podatke: - V koliko kazenskih zadevah so v senatu sodili laični sodniki porotniki na ljubljanskem okrožnem sodišču v letih 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019 in koliko znaša ta odstotek v primerjavi z vsemi kazenskimi zadevami na tem sodišču?   - V koliko kazenskih zadevah so v senatu sodili laični sodniki porotniki na mariborskem okrožnem sodišču v letih 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019 in koliko znaša ta odstotek v primerjavi z vsemi kazenskimi zadevami na tem sodišču?

Sun, 15. Sep 2019 at 14:58

497 ogledov

Vane K. Tegov: Bedaki stojijo, konji podpisujejo
Ampak morali bi vedeti. Morali bi vedeti, ker dobro, še predobro poznamo Marjanovega političnega krstnega botra. Morali bi vedeti že takrat, ko je slovenska tranzicijska levica, ki jo sponzorirajo, podpirajo in promovirajo centri moči globoke države, našega Marjana ob vstopu v nacionalno politiko sprejela kot odrešenika. Kot rečeno, že njegov krstni politični boter je bil pravi, da bolj ne bi mogel biti. Nihče drug kot Zoran Janković osebno. Ljubljanski Capo di tutti capi. Prva Marjanova politična funkcija je bila namreč šef kamniškega odbora Pozitivne Slovenije. Ja, naš Zoki je že tedaj vedel, da bo naš Marjan nekoč še daleč prilezel. In ko to berete, vam je tudi popolnoma jasno, da v politiki nobena usluga ni zastonj in da je veliki boss Janković prišel izterjat svoj dolg. Ampak o tem nekoliko kasneje. Stripovski liki, kot so Bandelli, Prešiček, Poklukar ali Poznič, ne bi nikoli smeli postati ministri v nobeni napol resni evropski državi. Pa so. Po Marjanovi zaslugi. Šarec  fasada države. Bo torej vlada našega Marjana upihnila svojo prvo svečko. In hkrati tudi zadnjo. Ja, vladavina našega Marjana, ta fasada države, ta privid, ta dramska igra, se je v resnici de facto že končala. Mogoče volitev ne bo še tri leta, ampak njegovega vladanja v pravem pomenu besede je konec. S popuščanjem Alenki in njenim botrom, z javnim branjenjem sramotnih poslovnih rabot Jankovićevega klana in ne nazadnje s še bolj sramotnim aktivnim sodelovanjem pri voždovi ekskurziji v Moskvo si je naš Marjan izkopal politični grob. Podoba vladavine Marjana Šarca je fotografija iz Moskve.       Promiskuitetna levica.. Občasna politična putana NSI… Putanizacija v vseh ozirih.. klecanje pred kapitalom in cosa vostra Murgleana….in šefa Milan Capogrande… 03.05.2001 16:36 - odprtje Mercator centra v Novi Gorici - mrtev delavec izvajalcev zjutraj ob 4. uri,  kljub temu otvoritev ob 13. uri. In tako imamo komika s kmečkih veselic za premiera, seks kolumnista za ministra za okolje, zgodovinarja kot glavnega okoljskega inšpektorja, novinarko pa za nadzornico javne agencije za zdravila...

Sun, 15. Sep 2019 at 12:03

286 ogledov

Ob 13. občinskem prazniku spomnili na 100 letnico dodelitve Apaškega polja SHS in na tragedijo apaških Nemcev 1947
S sobotno proslavo se je sklenil niz dogajanj ob 13. občinskem prazniku občine Apače. Tokratno praznovanje je bilo še posebej svečano, saj so ga povezali tudi s 100 letnico dodelitve Apaškega polja slovenskemu ozemlju oziroma takratni državi SHS. "Slovenija v malem," so poimenovali osrednjo slovesnost, na kateri je bil častni gost in osrednji govornik predsednik RS Borut Pahor. Dvorana apaškega Kulturnega doma je bila pretesna za vse, ki so si želeli ogledati osrednjo svečanostob 13. občinskem prazniku apač. Zakaj enačaj Apaškega polja s pojmom Slovenija v malem. Ozadja je v svojem pozdravnem nagovoru pojasnil župan občine Apače dr. Andrej Steyer, ko je spomnil na 100 letnico podpisa pariške mirovne konference, ki je mejo postavila na reko Muro in Apaško polje, kjer so zvečine živeli Nemci, je postalo de slovenskega ozemja. Tragičen eksodus nemškega življa, ko so jih takratne revolucionarne oblasti 1947. leta izgnale, priselile pa slovenski živelj od Prekmurja, preko Koroške, do Primorske, je Apaškemu polju prislovnično nadel ime Slovenija v malem. Tudi svečani govorec, predsednik Republike Borut Pahor je spomnil na tragične dogodke leta 1947, ko so takratne komunistične oblasti izgnale apaške Nemce. Med povabljenci na svečanosti ob 13. občinskem prazniku Apač je bil tudi državnozborski poslanec SDS Franc Breznik.  Prireditev so s kulturnim programom popestrili Pihalni orkester Apače, Kvartet trobil Pihalnega orkestra Apače, Akademska folklorna skupina Študent, Kulturno folklorno društvo Vrisk Apače in Otroci iz Vrtca Apače. Občina Apače se je ob sklepnem dogajanju ob občinskem prazniku uradno pridružila projektu GLAMUR, ki ga v okviru sodelovanja lokalnih akcijskih skupin izvajajo LAS Ovtar Slovenskih goric, LAS Prlekija, LAG Vulkanland iz Avstrije in društvo Genuss am Fluss. "GlaMUR - Užitek ob reki" je tudi blagovna znamka na območju 28 sosednjih občin Slovenije in Avstrije.
Teme
emigranti

Zadnji komentarji

Miha Skumarc

2019-08-11 23:34:36


Da, groza.
APMMB2

2019-07-28 06:13:29


Milan Kučan je poosebljeno zlo. Kjerkoli se pojavi in karkoli naredi, naredi škodo. Če se spomnimo samo začetka njegove politične kariere, ko je odnesel Staneta Kavčiča. Kavčič je bil sicer komunist, a vseeno je njegova partijska odstavitev pomenila zastoj v Sloveniji. Potem se je povzpel do generalnega sekretarja CK ZK in pod njegovim vodstvom je Slovenija bankrotirala. Bankrot Jugolavije in tudi Slovenije je povzročilo komunistično vodstvo. Se pravi je za Slovenijo pri bankrotu bil prav Kučan eden glavnih. Nasprotoval je osamosvojitvi, pa je k sreči bil poražen. Potem je nasprotoval demokratizaciji in vladavini DEMOSa. Zmagal je, saj je DEMOS razpadel in začelo se je obdobje kučanizma oziroma Murgljevanje. To vlada še danes. Kar ukaže mali mož, se nemudoma uresniči. Vmes, med padcem Demosa in današnjega dne je dolgo obdobje Murgljvanja, kjer so vidne sledi Milana Kučana. Skoraj vsa kadrovska politika je obremenjena s Kučanom. Skorajda nobenega visokega položaja v Sloveniji ne zasedejo, brez pritrditve Kučana. Kam pa je to Slovenijo pripelajlo vidimo po tem, da smo začeli zaostajati za državami vzhodnega bloka, ki so bile daleč za nami. Ugled Slovenije je v svetvni areni znatno upadel. Nihče se več ne zanima za Slovenijo. Tujih investicij je vse manj. BDP stagnira. Vlada nezadovoljstvo, ki se odraža pred vsem z zapuščanjem države. Slovenci se izseljujejo,prihajajo pa tujci in Kučan dobiva nove in nove volivce. Kučan je ustanovitelj Foruma 21. To je organizacije, ki uničuje slovensko gospodarstvo. Med člani Foruma je največ kriminalcev in največ direktorjev, ki so zavozili svoja podarjena podjetja. Na čelu teh je MIlan Kučan. Pa tega Slovenci ne smejo videti. Šopiril se bo pred Prekmurci s proslavo. Ali bodo Prekmurci požrili to žalitev? Prav Kučan jim je uničil Muro, Pomurko in druga podjetja. Mnoge je nagnal v tujino za golo preživetje. Podaril jim je Polaniča, ki je edini, ki je v Prekmurju profitiral V času največje prekmurske krize, si ni upal obskati Prekmurja. Sedaj pa si misli, da so Prekmurci pozabili njegovo kvarno delovanje. Žal, ni uničil le Prekmurja, uničil je Slovenijo.

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

TIHOTAPLJENJE LJUDI