SI
Patricija Šulin o obetih slovenskega kmetijstva v novi finančni perspektivi EU
V Fokusu
Novice

Ponedeljek, 20. maj 2019 ob 10:11

Odpri galerijo

Pred dnevi je v Goriških Brdih potekal zanimiv pogovor z evropsko poslanko in kandidatko skupne liste SDS in SLS na nedeljskih volitvah v Evropski parlament o kmetijski politiki EU po letu 2020, torej v novi finančni perspektivi. Iz prve roke, je namreč članica odbora za proračun dosedanjega sklica EU parlamenta, je povedala tudi, kaj čaka slovensko kmetijstvo, če slovenska vlada na Svetu Evrope ne bo vztrajala na enaki ravni financiranja kot doslej. Objavljamo prvi del intervjuja, jutri sledi nadaljevanje.

Ali bo za kmetijstvo namenjenih več ali manj sredstev po 2020? Kakšen predlog je ponudila Evropska komisija? Kakšna so stališča Evropskega parlamenta?

"Komisija hoče sredstva znižati, Evropski parlament jih hoče obdržati na enaki ravni kot v sedanjem obdobju. Končen izid je pomemben tudi od Sveta. Vloga slovenske vlade v Svetu, saj države članice sprejmejo odločitev o večletnem proračunu soglasno.
Komisija predlaga zmanjšanje sredstev v primerjavi s sedanjim obdobjem, še posebej na področju sredstev za razvoj podeželja.

Odbor za proračun, katerega članica sem bila in je pristojen za razpravo o dolgoročnem proračunu v Evropskem parlamentu, je proti znižanju. To stališče je bilo potrjeno tudi na plenarnem zasedanju (Resolucija o dolgoročnem proračunu sprejeta 14. novembra 2018). Ohranitev financiranja skupne kmetijske politike za EU-27 na ravni proračuna za obdobje 2014–2020 v realnem smislu, hkrati pa se načrtuje začetni znesek kmetijske rezerve in sicer podvojitev financiranje programa Life+ vključno z namenskimi sredstvi za biotsko raznovrstnost in upravljanjem mreže Natura 2000 ter uvedba nove postavke - posebna sredstva za trajnostni turizem."

O kakšnih zneskih za skupno kmetijsko politiko na ravni EU je govora?

"Skupaj predstavljajo sredstva 365 milijard (v tekočih cenah) ali ca. 28,5 % vseh proračunskih sredstev EU za skupno kmetijsko politiko.

Neposredna plačila znašajo 265,2 milijard, ukrepi za podporo trgu (EKJS - Evropski kmetijski jamstveni sklad) 20 milijard in za razvoj podeželja 78,8 milijard

Dodatna sredstva za kmetijstvo iz raziskovalnega programa Obzorje Evropa znašajo 10 milijard za podporo posebnim raziskavam in inovacijam na področju prehrane, kmetijstva, razvoja podeželja in bio-gospodarstva."

Kakšna je nacionalna ovojnica za Slovenijo? Koliko sredstev bi naj dobila Slovenija glede na predlog EU komisije?

"Skupaj 1,657 milijard evrov v tekočih cenah. Neposredna plačila predstavljajo 903 milijonov kar je za 3,9% manj v primerjavi z 2014-2020, ukrepi za podporo trgu 38 milijonov za razvoj podeželja: 715 milijonov kar je za 15 % manj v primerjavi z 2014-2020 ter programi v čebelarstvu in vinogradništvu: 38,5 milijonov."

Kateri so najpomembnejši poudarki skupne kmetijske politike po 2020?

"Večja vloga držav članic zaradi prehoda od pristopa po načelu „ena rešitev za vse“ na prilagojen pristop, to pa pomeni tudi večjo odgovornost za učinkovito izpolnjevanje splošnih ciljev.

Ukrepi bolj prilagojeni nacionalnim potrebam preko novega sistema izvajanja, ki vključuje nacionalne strateške načrte.

Velik pomen se daje okolju in klimatskim spremembam.

Letne omejitve neposrednih plačil.

Konvergenca višine neposrednih plačil med državami članicami v EU.

Nadaljnja podpora malim, mladim, novim kmetom in ženskam.

Ohranja se sedanja dvostebrna struktura ter vsi ključni ukrepi obstoječe SKP."

Kaj se bo dogajalo z neposrednimi plačili po 2020?

"Ostajajo kot bistveni del kmetijske politike.

Omejitev letne višine neposrednih plačil, da se zagotovi bolj pravična delitev sredstev. Evropska komisija hoče zmanjšati neposredna plačila kmetom že od vrednosti 60.000 evrov naprej. Odbor za kmetijstvo v EP je postavil mejo 100.000 evrov in zahteva, da se del stroškov za plače na kmetiji ne bi štelo v omejen znesek (tega ni bilo v Komisijenem predlogu). Neposredna plačila so pogojena z boljšimi okoljskimi in podnebnimi zahtevami.

Konvergence ravni neposrednih plačil med državami članicami za enakopravno obravnavo kmetov povsod v EU. Komisija predlaga samo zmanjšanje razlik, Odbor za kmetijstvo pa hoče, da se razlike v višini plačil do 2027 povsem odpravijo."

Kaj prinaša skupna kmetijska politika za male in srednje velike kmetije?

"Vsaka država članica bo sama opredelila pojem malega kmeta, saj je kmetijski sektor v vsaki državi drugačen.

Prejele bodo več podpore na hektar. Odbor za kmetijstvo hoče, da se za to nameni najmanj 5% nacionalnih neposrednih plačil za majhne in srednje velike kmetije.

Možne so poenostavitve pri upravnih postopkih, da jim ni treba izpolnjevati letnih zahtevkov, da bi prejeli svoja plačila."

Kaj prinaša skupna kmetijska politika mladim kmetom?

"Več podpore za mlade kmete, ker je cilj pritegniti mlade, da prevzamejo in ostanejo na kmetiji.

Države naj bi namenile vsaj 2% sredstev za neposredna plačila za pomoč mladim kmetom, ki na novo ustanavljajo kmetijsko gospodarstvo. Dodatna sredstva se obetajo tudi iz naslova razvoja podeželja.

Kdo je mladi kmet: Komisija do 40 let, Odbor za kmetijstvo v EP vztraja na starosti do 45 let."

Kakšna bo vloga držav članic in kmetov v novi skupni kmetijski politiki?

"Vloga držav članic in kmetov bo večja zaradi prehoda od pristopa po načelu „ena rešitev za vse“ na prilagojen pristop, to pa pomeni tudi večjo odgovornost za učinkovito izpolnjevanje splošnih ciljev.

Države članice bodo imele več svobode in fleksibilnosti pri izbiri ukrepov in bodo tako lahko bolje upoštevale specifične potrebe svojih kmetov, podeželskih skupnosti in širše družbe.

Orodja oz. ukrepe bodo prilagodile svojim specifičnim potrebam.

Države članice lahko sodelujejo s kmeti, da bi ugotovile, kaj je treba storiti na nacionalni ali regionalni ravni za izpolnitev dogovorjenih ciljev EU."

Galerija slik

Zadnje objave

Fri, 14. Jun 2019 at 16:15

423 ogledov

O primeru Kangler so od Brgleza že leta 2016 preiskovalko zahtevali nekdanji poslanci, člani Društva poslancev 90
Naj se je vrhovni tožilec Andrej Ferlinc še tako trudil, da državne svetnike prepriča, da se odpovedo zahtevi za ustanovitev posebne parlamentarne preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti današnjih in bivših nosilcev javnih funkcij v kazenskih postopkih zoper nekdanjega poslanca in mariborskega župana Franca Kanglerja, mu ni uspelo. Ne s pismom, ki ga je poslal predsedniku DS Alojzu Kovšči, pa tudi ne s svojo prisotnostjo na sredini seji Državnega sveta, na kateri so svetniki soglasno podprli predlog mandatno imunitetne komisije in predlagatelja, svetnika Marjana Maučeca. Preiskovalka o primeru Franc Kangler je torej dejstvo. Verjetno se bo z nosilci javnih funkcij v sodstvu, tožilstvu, policiji in še kje, ki so bili vpeti v umazano raboto zoper Franca Kanglerja, posebna preiskovalna komisija DZ pričela ubadati z jesenjo.  Prej jo mora DZ še ustanoviti.  Zanimivo pa je, da državni svetnik Marjan Maučec ni bil prvi, ki je Državnemu zboru predlagal ustanovitev preiskovalke v primeru Franc Kangler. To so pred tremi leti storili nekdanji poslanci Državnega zbora, povezani v Društvo poslancev 90. Gre za "veterane"slovenske parlamentarne demokracije, saj so v njem tudi poslanci prvega demokratičnega sklica slovenskega parlamenta., vodi pa jih nekdanji poslanec LDS in SMC dr. Mitja Slavinec. Skratka, na rednem letnem zboru članstva, ki je bil 12. aprila 2016, so sprejeli sklep, da Državnemu zboru oziroma njegovemu predsedniku dr. Milanu Brglezu predlagajo ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije, "ki naj celovito prouči primer pregona nekdanjega poslanca in bivšega mariborskega župana Franca Kanglerja in ugotovi morebitno politično odgovornost vseh vpletenih oseb." To seveda pomeni, da bo morala preiskovalka potrkati na vrata nekdanjih in sedanjih nosilcev javnih funkcij v prejšnji in sedanji  Vladi Republike Slovenije, na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije ter nosilcev uradnega položaja v drugih državnih organih oziroma organih v sestavi (policija, inšpekcijske službe in Sove seveda!)

Thu, 13. Jun 2019 at 21:25

261 ogledov

Žan Mahnič: Poveljnik Miha Škerbinc ni govoril neprimerno o zdravstvenem stanju načelnice generalštaba SV
Poslanec SDS in podpredsednik KNOVS Žan Mahnič je v izjavi za medije spregovoril o današnji seji Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri so opravili pogovor z brigadirjem Miho Škerbincem zaradi razjasnitve dejstev v zvezi z opravljenim nadzorom pooblaščene skupine KNOVS na sedežu OVS MORS z dne 23. 4. 2019. Kot je v izjavi za medije poudaril Mahnič, je po današnji seji jasno, da  brigadir Miha Škerbinc ni govoril neprimerno o zdravstvenem stanju načelnice generalštaba Slovenske vojske (GŠ SV), prav tako pa tudi ni odgovoren za nočno streljanje na Počku v marcu.  »Glede na to, kar je brigadir danes povedal, je komisija sprejela tri sklepe, in sicer, da v nadaljevanju opravimo pogovor z načelnico GŠ SV Alenko Ermenc ter z vsemi pripadniki OVS MORS, ki so sodelovali pri zaslišanjih v poveljstvu sil in z direktorjem OVS Dejanom Matijevičem. Sprejeli smo tudi sklep, da KNOVS po zaslišanjih pripravi poročilo o celotni zadevi in da o teh sklepih ter vsebini zaslišanja sam kot podpredsednik KNOVS obvestim javnost,« je povedal Mahnič.  Zaslišanje brigadirja Škerbinca je po besedah Žana Mahniča pokazalo, da ni neprimerno govoril o zdravstvenem, stanju načelnice GŠ SV Alenke Ermenc, pa tudi da ni odgovoren za nočno streljanje na Počku. »V zvezi s slednjim nam je brigadir dal tudi dokument, ki to dokazuje,« je poudaril Mahnič. Kot je pogovor s Škerbincem povzel Mahnič, je brigadir povedal, da je bil 106 dni poveljnik poveljstva sil in da govorice o zdravstvenem stanju načelnice GŠ SV niso bile prvi dogodek v tem času Spomnil se je vsaj še treh primerov, ki so se začeli na enak način kot govorice o zdravstvenem stanju načelnice, »kar pomeni, da obstajajo pripadniki Slovenske vojske, ki jih brigadir Škerbinc imenuje neformalni informatorji, ki so zadolženi za to, da  izvajajo takoimenovano ovaduštvo, to je, da ovajajo poveljnike, pošiljajo naokrog smse, kaj se govori po Slovenski vojski in da si tudi vse skupaj izmišljujejo.«  »Brigadir Škerbinc je povedal, da je do njega prišla informacija, da sta med seboj sprta poveljnik brigade in njegov namestnik. Ko je žele to raziskati, se je izkazalo, da to ni res. Bil je tudi na večerji na eni od tujih ambasad, kjer so bili tudi trije Slovenci, in naslednji dan je načelnica GŠ SV na kolegiju povedala, kaj je brigadir govoril na večerji in od nega zahtevala pojasnila,« je povedal Mahnič in dodal, da je tudi po teh dogodkih jasno, da v Slovenski vojski obstaja mreža ovaduhov, »ki vse, kar poveljnik počne, sporočajo naprej.«  Na to dejstvo je, po besedah Mahniča, brigadir Škerbinc načelnico večkrat opozarjal, ker se je večkrat pokazalo, da vse te govorice niso resnične. »Tak način dela je nedopusten in nesprejemljiv za profesionalno in tako pomembno organizacijo kot je Slovenska vojska,« je povedal Mahnič. »Tudi, ko so se pojavile govorice in medijski zapisi o tem, da naj bi bila načelnica GŠ SV Alenka Ermenc zamenjana, je Škerbinc dejal, da je temu ostro nasprotoval, saj da vojska ne more na tak način menjati načelnikov in je izrazil mnenje, da je primerna za opravljanje funkcije,« je nadaljeval Mahnič in dodal, da je Škerbinc v zvezi s postroji na seji komisije povedal, da je imel vsak ponedeljek govor pred postrojem in da ima več kot 200 prič, ki lahko potrdijo, da ni neprimerno govoril o zdravstvenem  stanju načelnice GŠ SV. »Dejal je, da se mu zdi nesprejemljivo in zavržno, da se prvega vojaka v državi, kar GŠ SV seveda je, na tak način obravnava in masakrira v medijih, da ima dovolj tega, da se širijo govorice o njenem zdravstvenem stanju, da so te govorice neprimerne in da slabijo ugled Slovenske vojske. Ni pa nikoli govoril, da se je načelnica zlomila ali da je nesposobna za to funkcijo,« je pričanje Škerbinca še povzel Mahnič in dodal, da je brigadir z nagovorom želel pomiriti vojake ter doseči, da se preneha z govoricami, ki nikomur ne koristijo. Pri tem je po besedah Mahniča Škerbinc dopustil možnost, da je  njegov govor kdo tolmačil drugače.  »3.4. je bil brigadir obveščen, da na poveljstvo prihaja Obveščevalno varnostna služba (OVS) in da naj jim zagotovi nemoteno delo. Niso mu povedali zakaj OVS prihaja, jim je pa omogočil prostor in zaslišanja. Zaslišani pripadniki Slovenske vojske so kasneje povedali, da so bila zaslišanja nenavadna, da so zahtevali zgolj odgovore z da ali ne. Brigadir je prav tako povedal, da ga OSV ni zaslišala oziroma z njim ni opravila razgovora«, je še povedal podpredsednik KNOVS. Dejal je tudi, da mu je bilo v pogovorih z OVS in direktorjem OVS potrjeno, da ni storil ničesar narobe, eden od pripadnikov OVS mu je celo povedal, da  se je lov na čarovnice neuspešno končal. »Sporno pri delu OVS je, da so delovali po 34. Členu Zakona o nalogah in pooblastilih policije, kar velja za primere raziskovanja kaznivih dejanj, tu pa je bilo brigadirju rečeno, da ne preiskujejo kaznivega dejanja,« je še povedal Mahnič in dodal, da je brigadir tudi povedal, da ga je poklicala načelnica GŠ SV in mu dejala, da ga bo razrešila, ko pa jo je vprašal, zakaj, pa mu je odvrnila, da zaradi govoric.  »Kontekst je bil torej povsem drugačen, kot so ga očitno razumeli nekateri, bode pa v oči, zakaj je OVS, ki je zaključil poročilo 12.4. in ni ugotovil kršitev, še enkrat delal neko poročilo, po tem, ko je bila vložena interpelacija proti ministru za obrambo in ko smo sprejeli sklepe na KNVOS. Kot je takrat poročala novinarka Suzana Perman so v tem novem dokumentu ugotovili obremenitve proti brigadirju Škerbincu. Sprašujem se, kako je mogoče, da OVS najprej zadevo zaključi, tudi naši komisiji reče, da je zaključila zadevo, minister govori, da še poteka neka preiskava, potem pa, glede na vse, kar se je prej dogajalo, OVS zaključi poročilo tako kot ustreza ministru Erjavcu. Vprašanje je, ali gre zopet za zlorabo OVS?« se je vprašal Mahnič, ki je tudi omenil, da brigadirja Škerbinca po njegovem pričevanju ne moti, da je bil razrešen, »temveč način razrešitve, ki je bil nečloveški in nezakonit.«  Kar se tiče streljanja na Počku, je brigadir komisiji dal dokument oziroma poročila, ki ga je na ministra za obrambo naslovila GŠ SV Alenka Ermenc. Pri tem je Mahnič prebral nekatere izseke iz poročila, ki so za brigadirja Škerbnca v celoti razbremenilna. V dokumentu, podpisanem s strani Ermenčeve, namreč piše »Iz obvestila o odobrenih aktivnostih na območju poligona Poček za mesec marec 2019 izhaja, da so bile aktivnosti načrtovane in sovpadajo z ostalimi načrti in ukazi ter da je bila o njih obveščena javnost,« Mahnič je ob tem dejal, da je minister Erjavec trdil, da o teh streljanjih niso vedeli nič. Nato v dokumentu še piše: »V sklopu priprav za vaje 2019, je bil izveden niz pripravljalnih aktivnosti in sestankov za nemoteno izvedbo načrtovanih vaj v Republiki Sloveniji in tujini. Izvedena je bila predstavitev vaj, vključno z zahtevami po dodatnih navodilih in usmeritvah ministra za obrambo. Skozi predstavitve vaj je bila večkrat izpostavljena tudi problematika OSVAD Poček. Glede na posredovane usmeritve in navodila ministrstva menimo, da je Slovenska vojska opravila svoj delež aktivnosti s ciljem pravočasnih priprav za izvedbo vaj, tako z obveščanjem širše javnosti, kot tudi z obiski pri ključnih nosilcih lokalnih oblasti in skupnosti, potekali so pogovori z občino Postojna.«  »Pri tem smo upoštevali usmeritve ministra za obrambo, da se kljub odstopu občine Postojna od dogovora med MORS in občino Postojna, striktno držimo določil in omejitev iz le tega, torej do 10 dni se strelja lahko tudi po 23. uri oziroma da se v nočnem času do 10 dni na mesec strelja, poleti pa je omejitev od junija do septembra 23. ura. Te jasne usmeritve so bile delegirane po liniji poveljevanja in kontrole na podrejene poveljnika poveljstev in enot, ki izvajajo aktivnosti na tem območju. Usmeritve so vključene v akte vodenja in poveljevanja. Pri izvajanju vaj se tako navodila in usmeritve dosledno tudi upoštevajo. Usmeritve in navodila so razvidna tudi iz prilog tega poročila. Glede na opisane ugotovitve menimo, da Slovenska vojska ni kršila dogovora in je izvajala načrtovane aktivnosti v načrtovanem času in na način, ki je predpisan. O svojih aktivnostih je redno in pravočasno obveščala zainteresirano javnost. Menimo tudi, da je Slovenska vojska dosledno izvajala vsa prejeta navodila v povezavi z aktivnostmi na OSVAD Poček. Tudi v primeru vaje SOKOL je potekalo načrtovanje, usklajevanje in obveščanje ter samo izvajanje aktivnosti na vadbišču Poček, skladno z dogovorom, usmeritvami in načrti, ki so bili dani s strani Vlade RS in ministra za obrambo. Z načinom izvajanja nismo kršili nikakršnih normativnih določil,« je  Žan Mahnič navedel dokument, pod katerega je podpisana generalmajorka Alenka Ermenc, načelnica GŠ SV.  »Ta dokument postavlja na laž ministra za obrambo, da ni bilo načrtovano streljanje, da nihče ni vedel, da bo potekalo nočno streljanje ter da je bila linija poveljevanja jasna in da jo je brigadir Škerbinc kršil. Prav načelnica generalštaba tu vse te navedbe zanika,« je poudaril Mahnič. Ob tem je dejal, da če  minister Karl Erjavec tako laže vsem nam, potem ne sme biti več minister. »Danes nam laže o tem, jutri o arbitraži, pojutrišnjem o čem drugem za državo pomembnem. Ta dokument, podpisan s strani Ermenčeve, pa postavlja na laž ministra in tudi opere izmišljene krivde brigadirja Miho Škerbinca,« je povedal Mahnič.  Ob tem je še dejal, da Slovenska vojska streljala skladno z usmeritvami ministra. »Če je Slovenska vojska streljala do 3h zjutraj, to pomeni, da so to bile usmeritve ministra. Še dva dokumenta, ki jih je omenil brigadir Škerbinc dokazujeta, da sta tako vlada kot minister vedela, da bo streljanje tuje in slovenske vojske potekalo ponoči in da bo streljanje s težkimi kalibri,« je še navedel Mahnič.  Nazadnje je še pojasnil, da so poslanci sejo KNOVS danes prekinili, da pa je današnja  seja še enkrat več postavila na laž ministra za obrambo Karla Erjavca. »Če brigadir Škerbinc ni bil kriv za nočno streljanje na Počku  in če ni bil kriv za govorice o zdravstvenem stanju načelnice, kar je povedal tudi OVS, potem se zastavlja vprašanje, zakaj je bil sploh razrešen,« je dejal Mahnič in dodal, da brigadri Škerbinc predvideva, da je do njegove razrešitve prišlo, ker je želel, da se opravi transparenten nakup vozil 8x8  in ker je leto in pol nazaj opozarjal, kaj se bo zgodilo ob takšnem postopku nakupa kot je predviden. »Brigadir Škerbinc meni, da je bil verjetno razrešen tudi zato, ker je opozarjal, da bo 2019 pomembno leto – 70 let zveze Nato, 15 let našega vstopa v Nato, številne načrtovane vaje in tisti, ki želijo drugačne usmeritve Slovenske vojske jim verjetno ta opozorila niso bila  všeč,« je povedal podpredsednik KNOVS.  »Glede na to, kar sem slišal, zaključujem, da brigadir Škerbinc ni govoril neprimerno o zdravstvenem stanju načelnice in ni kriv za nočno streljanje na Počku, upam pa, da bomo ugotovili, kdo je te govorice sprožil in kdo jih je preko sms sporočil in drugih sredstev komunikacije sprožil,« je zaključil Mahnič.  Vir: sds.si

Thu, 13. Jun 2019 at 11:44

184 ogledov

PU Celje: »Več kot odlična »bera« celjskih kriminalistov-dolgotrajno delo prineslo rezultate«
Kriminalisti  in  policisti  Policijske  uprave  Celje  so v sodelovanju z Generalno policijsko upravo v torek zaključili  z obsežno preiskavo kaznivih dejanj  neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po čl. 186/I-III in IV Kazenskega  zakonika,  v  okviru katere bodo seveda  kazensko ovadili dvanajst oseb starih  od  27  do  47  let.   Devet  je  slovenskih  državljanov, dva  sta državljana  Srbije  in  eden državljan Hrvaške. Kazensko ovadbo bodo podali za dvanajst kaznivih dejanj. Ob   zaključku   preiskave,   v  kateri  je  sodelovalo  85  policistov  in kriminalistov med njimi tudi  pripadniki Posebne policijske enote PU Celje, so opravili sedem hišnih preiskav. Sedmim osumljenim so odvzeli prostost. Z  omenjeno preiskavo so kriminalisti pričeli  decembra 2018. Ugotovljeno   je bilo, da so glavni  akterji  kriminalne  združbe preko spletne prodajalne s sedežem  na območju Celja,  prodajali  opremo  za  gojenje prepovedane droge konoplje in dajali navodila  za  vzgojo  rastlin.  Prodajali so sisteme za osvetljavo rastlin, sisteme  za  prezračevanje,  zemljo,  gnojila in druge preparate prednostno namenjene  za   vzgojo  rastlin v nadzorovanem okolju, ki omogoča več žetev pridelka letno in večjo vsebnost Tetrahidrokanabinola. Prav  tako  so   si  na sedežu podjetja za proizvodnjo in nadaljnjo prodajo konoplje  opremili  okoli  70  m2  velik prostor, v katerem so kontrolirano vzgajali  dobrih  1000  sadik  konoplje. Posušeno konopljo pa so hranili na drugi  lokaciji,  kjer  so  našli   50  paketov po pol kilograma posušenih rastlinskih  delcev konoplje. Skupaj  so  včeraj  v  hišnih preiskavah, v sedmih prostorih opremljenih za kontrolirano gojenje in pridelavo konoplje, našli in zasegli:    ·    okoli 1500 sadik konoplje v različnih fazah zorenja,    ·    okoli  28  kg  posušenih  cvetov konoplje pripravljenih za nadaljnjo       prodajo,    ·    dobrih 60.000 € gotovine,    ·    več opreme  za gojenje konoplje in    ·    več  pripomočkov  za  preprodajo  droge, kot so tehtnice, aparati za       vakuumsko pakiranje in podobno. To delo in rezultat,  ki so ga dosegli v omenjenih preiskavah,  je  del permanentnih poskusov ustavitve proizvodnje in prodaje te posebej škodljive snovi za zdravje ljudi,  posebej mlajše populacije,  ki se najhitreje »naleze« te novodobne omame, iz katere se gre samo globlje in globlje. V.K.T.

Wed, 12. Jun 2019 at 21:14

308 ogledov

Sreda v sredo: Branko Marinič, župan Vidma pri Ptuju - Kdaj bo konec državne jalovosti pri črpanju EU denarja?!
V tokratni Sredi v sredo sva se v prijetnem ambientu pogovarjala z Brankom Mariničem, županom občine Videm pri Ptuju. Ta teden se namreč v okviru 13. občinskega praznika, občina je sicer že upihnila 24 svečk, vrstijo številne prireditve. Z Brankom Mariničem sva se v 40 minutah sprehodila o razvojnem potencialu občine, ki ga je zlasti veliko na področju turizma. Govorila sva o nesposobnosti države za učinkovito črpanje evropskih nepovratnih sredstev, ki bi jih s pridom uporabili tudi v občini Videm pri Ptuju za energetsko sanacijo javnih stavb, za novogradnje, zlasti pa za prometno infrastrukturo, pri kateri država ni naredila nič. Tudi o nujni sanaciji vodovodnega sistema spodnje Podravje sva govorila.

Wed, 12. Jun 2019 at 18:35

1201 ogledov

Ferlincu ni uspelo, državni svetniki enotno podprli predlog za uvedbo parlamentarne preiskave primera Franc Kangler
Današnja seja državnih svetnikov je morala biti res vroča. Na dnevnem redu je bil tudi predlog, ki ga je na pobudo državnega svetnika Marjana Maučeca v ponedeljek sprejela Mandatno imunitetna komisija DS, da se vloži zahteva za odreditev parlamentarne preiskave v primeru državnega svetnika Franca Kanglerja. Posebna preiskovalna komisija Državnega zbora naj bi ugotavljala politično odgovornost nosilcev javnih funkcij, ki naj bi bili vpleteni pregon državnega svetnika Franca Kanglerja. Svetnik Marjan Maučec je v enem stavku najbolj plastično opisal razloge za svoj predlog:" ni logično, da je nekdo dvajsetkrat na zatožni klopi, pa nikoli dokončno obsojen!" Je s predlogom Marjan Maučec nekomu "stopil na žulj," pa naj si bo to v tožilskih, sodniških ali poilicijskih krogih, da o omrežju globoke države, ki je vpeto v sodno vejo oblasti, ne govorimo.V glavnem, oglasil se je vrhovni državni tožilec Andrej Ferlinc, znan tudi iz afere Patria, ki je  v pismu predsednika DS Alojza Kovšco "opozoril," da bi uvedba posebne preiskovalke v primeru Franca Kanglerja v sistemu delitve oblasti pomenila nedopustno poseganje zakonodajne oblasti v pravosodno vejo oblasti, ker naj nekatere zadeve še ne bi bile zaključene na ODT Maribor in na SDT. Da je od 24 primerov kar 22 primerov bilo sklenjenih v korist Franca Kanglerja, je že druga zgodba. Vseeno pa Ferlinc vztraja in skorajda kot pretno zapiše, da bi parlamentarna preiskava  po njegovem lahko pomenila neposreden politični pritisk tudi na odločanje v bodočih zadevah, ki imajo lahko poleg kazenskih tudi politične posledice. Ferlinc je pristisk na državne svtnike stopnjeval tudi na danađšnji seji Državnega sveta, na kateri je ponovil vse svoje argumente, zaradi katerih naj svetniki ne bi podprli predloga Mandatno imuniutetne komisije DS. Sejo je zapustil z "dolgim nosom," kajti svetniki, nih 20, so soglasno podprli predlog Maučeca oziroma Mandatno imunitetne komisije. To pomeni, da bo moral Državni zbor, kamor bo romala zahteva, v najkrajšem času oblikovati posebno preiskovalno komisijo, ki bo ugotavljala politično odgovornost nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pregonu zoper državnega svetnika Franca Kanglerja. Čaka nas torej še vroča politična jesen. "Na mene kot tožilca v zadevah Kangler, se je izvajal in se še izvaja pritisk z zavrženimi ”udbovskimi metodami,” je v dopisu parlamentarni komisiji za nadzor obveščevalno varnostnih služb Mateja Tonina zapisal mariborski okrožni državni tožilec Niko Pušnik. Ta Sovi očita, da mu je začela prisluškovati in slediti po tistem, ko je v nekaterih primerih ustavil pregon zoper Franca Kanglerja. Sova naj bi mu prisluškovala v prostorih tožilstva, na stacionarnem službenem telefonu, doma, na domačem naslovu, celo pri njegovi tašči, na naslovu njegovih staršev, v njegovem in ženinem avtomobilu in celo na tenis igrišču blizu njegovega doma, prav tako preko IMSI lovilcev tudi mobilnemu telefonu, kjer spremljajo promet SMS sporočil njegovega in ženinega telefona. In ne samo to, tudi brskali naj bi mu po osebnem računalniku in preko njegove znanke sporočali, kaj ima na njem.  "Enkrat je pač vsega dovolj in enkrat pač ”maske morajo pasti z obrazov” in zadevam je potrebno reči bobu-bob," je še zapisal tožilec Pušnik, ko je od KNOVS zahteval nadzor delovanja Sove.  Pred dnevi pa je v mariborskih odvetniških krogih zaokrožila novica, da naj bi okrožni državni tožilec Niko Pušnik spisal odpoved na svoje delovno mesto. Se je "zlomil" zaradi mobinga, ki so ga izvajali nad njim?! O resničnosti govoric smo zato za odgovor pobarali mariborski ODT. Odgovor kratek in jedrnat, ki pa poraja domnevo, da "tam,kjer je dim, je tudi ogenj!" Odgovor ODT Maribor objavljamo v celoti. "Spoštovani, v zvezi z vašim novinarskim vprašanjem vam sporočam, da zaradi spoštovanja zasebnosti javnega funkcionarja na vaše vprašanje ne morem odgovoriti.Hvala za razumevanje. Lep pozdrav. Januša Kušar Rotmanvišja državna tožilkanamestnica vodje ODT Maribor

Tue, 11. Jun 2019 at 15:08

2413 ogledov

Dr. Stane Granda: (saj ni res, pa je!!) Kaj je Milan Kučan naredil za Prekmurje?!
Milan Kučan je edini Prekmurec, ki je zasedal najvišje državne položaje v Sloveniji. Imel je absolutno oblast, odločal je o vsem, zoper njegove odločitve do leta 1990 in v bistvu še danes, ni bilo ugovorov. Svoje rojstne dežele ni nikoli pozabil. Prekmurci dobro vedo, kaj vse je naredil za njihovo pokrajino. Ne morejo se načuditi, dosežkov ne morejo prešteti. V vsaki travici, vsakem plevelu (in nikjer drugje) so vtkani njegova misel, ljubezen in skrb.  Brez njega Prekmurja ne bi nikoli spoznali. Zato je edino normalno, da je predsednik odbora ob 100 letnici ponovne združitve Prekmurcev z ostalimi Slovenci. Milan Kučan pozna zgodovino. Zato je eden izmed temeljev proslave Prekmurska republika, s katero so Slovenci prvikrat spoznali vse lepote komunistične ureditve, film o Vilmosu Tkalcu. Poveljeval je madžarskim policijskim enotam, nekakšen prekmurski Ertel. Po koncu Prekmurske republike se je umaknil v Avstrijo. Menda skupaj z denarjem. Je nekakšen prototip Kučanovih ljudi, ki so po osamosvojitvi denar poskrili v tujini. Razumljivo je, da mu je pri srcu. Kučan je na primeru Prekmurja nesporno dokazal, da je vodilni marksistični filozof in praktik naših dni. Svetovna osebnost! Po svetu so komunisti delavci, v Prekmurju kmetje. Edino tu volijo za svojega voditelja nekdanjega veterinarja – voditelja komunistov. Ta jim je že kot kmetijski minister dokazal, kaj jih čaka: izginotje v podjetjih in lastnini veleposestnikov. Dovolj je fevdalizma! Živel agrarni proletariat! Kučanov odbor je sestavil veličasten program prireditev. Njegov poglavitni cilj je, da bi bil njihova osrednja oseba predsednik vlade g. Šarec. Ker so take proslave kot napisane za predsednika države, ki je suveren in najvišji predstavnik je jasno, da je bila njegova dejanska stran onemogočanje Pahorja. Nikoli mu ni odpustil, da mu je ušel z vajeti, da je neprimerno boljši in predvsem mednarodno uspešnejši predsednik države. Na proslavah ob 100 letnici priključitve, izraz priključitev uporabljajo zato, ker je bilo dotlej ogrsko Prekmurje priključeno Jugoslaviji, Slovenci pa so se le združili, ne smejo niti omeniti kakšnih prizadevanj in dejanj katoliških duhovnikov. Oni so slovenizirali Prekmurje. Morali bi ga pustiti pri njegovi dialektalni kulturi. Zgodovinsko krivico sedaj Kučanovi popravljajo z iznajdbo prekmurskega knjižnega jezika. Naslednji korak bo Prekmurski narod. Poslej ne bodo več  Slovenci, kar so bili stoletja, ampak Prekmurci, ki govorijo prekmurski knjižni jezik. Slovensko in madžarsko živeči prebivalci bodo javno imenovani narodni izdajalci, katoliški in madžarsko-orbanovi fašisti. Zasajen bo spominski park, kjer bodo postavili repliko Teharij: naj se ve, kaj komunisti znajo in zmorejo. Posebno nalogo bo dobil naš ljubljeni osamosvojitveni general. Z pomočjo Teritorialne obrambe iz leta 1968 bodo izvedli osamosvojitev Prekmurja. Naj se ve, da je njen dejanski šef in vodja Milan Kučan! Židan se samo pretvarja, da je šef njihove varde. Končno bodo dokazali Janši, kako je poneveril zgodovino. Posebne naloge so pripadle zgodovinarjem. Znanstveno morajo dokazati, po možnosti v angleškem jeziku, kako so Slovenci zanemarjali Prekmurje. Ni važno, če so jih vsaj od Murka dalje slovenski preporoditelji vključevali v Združeno Slovenijo, da je to počel Vraz, Matija Majar in drugi. Marš banda klerikalna! Hoteli ste jim vzeti identiteto. Dokončno ste razkrinkani. Živel Prekmurski narod. Če ga ni, ga ustvarite. Ne nasedajte črnim revizionistom. Izhajajte iz dejstva, da obstaja več resnic. Laži in poneverb ni več. Kučan je Prekmurje, Prekmurje je Kučan! Da Slovencev do leta 1918 ni v zgodovini, geografiji, upravi…, da ni obstajal nikakršen slovenski organ, da so morali vsi Slovenci povsod skrbeti samo za se, tudi Prekmurci, je laž, da bi se lahko oni izognili zgodovinski odgovornosti. Zadnji čas je, da murskosoboškega katoliškega škofa izženejo. Ne v Slovenijo, k Orbanu naj gre! Ta katoliški fašist samo zastruplja tamkajšnje osamosveščene delavske množice. Te bodo v Avstriji zaprosile za dan dopusta in se množično udeležile slavnostnega sprejema Milana  Kučana in zapele: »Druže Milane, mi ti se kunemo, da s tvoga puta ne skrenemo!« Brez tvoje pomoči bi vsi živeli doma, pri družinah in z njimi. Tako pa smo nadvse srečni v Avstriji in se oblikujemo v mednarodnem duhu. Dovolj je slovenske zaplankanosti! Živel Prekmurski, ne slovenski narod. Živel prekmurski knjižni jezik! Po uspešno izvedenih proslavah naj pokrajina preimenuje v Kučanovo Prekmurje. Njegovih zaslug zanj ne smemo prezreti in še manj pozabiti. Dr. Stane Granda
Teme
patricija šulin Intervju skupna kmetijska politika po 2020

Zadnji komentarji

Viktor hajsinger

2019-06-02 17:46:33


Dragi Vane K. Tegov, da, da. Groza. Tudi ti nisi več rosno mlad, poznaš našo zgodovino, poznaš aktualno politično razpoloženje, odnose v državi, družbi. Poznaš Celje. Poznaš Celjane. Toda, a si pozabil kako so nas vsa leta po vojni nadlegovali politiki, nas poniževali, podcenjevali? V začetku stari, tipa Franc Leskošek - Luka, pozneje malo mlajši potomci predvojnih komunistov, revolucionarjev. Veš, malo sem prestar, da bi pozabil kaj vse so počenjali ti fakini, in to so počenjali desetletja, vse bolj samozavestno, dokler se ni zbudila Evropa in rekla dost vas imamo svinje, komunistične. Celje, delavsko mesto, Gaberje, kvart revežev, izkoriščanih delavcev, je postalo eno najbolj trdih partijskih središč Slovenije. Celje, mesto priseljenih partijskih, udbovskih podtaknjencev iz cele Jugoslavije. Po vojni so nas ustrahovali. Med vojno so ga "za vsak primer" klicali Hanzi, po vojni pa so nas maltretirali. Iz kmečke družine, pošten obrtnik, po vojni potomci ... Upravnik Carine Celje mi je zaupal. Po razpisu so morali vse vloge oddati celjski udbi, ki je po nekaj dneh sporočila koga lahko zaposlijo. Kadrovska komisija je dajala soglasje o tem kdo je primeren za.,.. Pokojni prijatelj Marko, sin polkovnika, zet revolucionarja, mi ni verjel kako me je nadlegovala partija, šele več let po osamosvojitvi je ugotovil, da je ostal brez službe zaradi politike. Kakšno razpoloženje je vladalo konec 80 - tih, postali smo nasmejani, verjeli, da je bog tudi nam namenil dostojno življenje. Krambergerja so nam umorili, Pučnika "uničili", Janšo zapirali in zapirali. Ustanavljali so nove in nove politične stranke, delali zmedo, vmes pa kradli in ropali najino državo, jo spravili na kant Volilno telo je postalo apatično - prav to so hoteli - in nam ZAVLADALI. Pri tem pa so jim, tudi to dobro veš, pomagali najini politični liderjii in naju - nas spravili v položaj današnjega dne

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

Patricija Šulin o obetih slovenskega kmetijstva v novi finančni perspektivi EU