SI
Dr. Anže Logar Ljubljančanom: To, kar danes občudujete in označujete za presežek, bo z mojim županovanjem normalen standard
Na ljubljanskem gradu bo 365 dni na leto ponosno plapolala slovenska zastava!
V Fokusu
Novice

Nedelja, 7. oktober 2018 ob 13:47

Odpri galerijo

Pred enim tednom je na svojem Facebook profilu poslanec SDS dr. Anže Logar, ki je tudi ljubljanski mestni svetnik, napovedal kandidaturo za ljubljanskega župana na letošnjih lokalnih volitvah. “Na lotu lahko zadeneš samo, če kupiš srečko. . Torej kandidiram…,” je še zapisal na Facebooku Anže LOgar. Danes pa je znova na svojem profilu objavil predvolilni programski manifest, namenjen Ljubljančanom. Anže Logar s tem dokazuje, da ni zgolj "kupil srečke," ampak se je kandidature lotil tako, kot je pri svojem delu navajen, skrbno, profesionalno in strokovno analitično. Njegov program z naslovom POZDRAVIMO LJUBLJANO objavljamo v celoti.

Ljubljana je lepo mesto. V zadnjem desetletju je nadoknadila infrastrukturni zaostanek, ki se je nakopičil zaradi nesposobnosti predzadnjih dveh mestnih uprav. Vsi ugotavljamo, da je mesto po izgledu in funkcionalnosti napredovalo.

 

Kaj pa kvaliteta življenja? Smo tudi na tem področju dosegli napredek?

- So kolone in prometni zamaški preteklost?

- Imamo javne storitve (voda, ogrevanje, odvoz smeti), ki nam jih mesto zaračuna po pošteni ceni?

- Je javni transport v razcvetu – hiter in učinkovit, tako da se zmanjšuje potreba po uporabi osebnega avtomobila?

- So nove tehnologije stalnica, ki nam lajšajo vsakdan? Je Ljubljana pametno mesto?

- Imamo mestno upravo z ničelno stopnjo tolerance do korupcije?

- Imajo meščani neposredni vpliv na sprejemanje odločitev, ki se dotikajo njihove neposredne bivanjske okolice?

Če je odgovor DA, živite na Dunaju, v Amsterdamu, v Gradcu,  Münchnu,  Frankfurtu, Potsdamu ...

Če pa živite v Ljubljani in uporabljate mestno infrastrukturo ter storitve, je odgovor NE. Nič ali zelo malo tega, kar si danes lahko predstavljamo pod pojmom moderno pametno mesto, je bilo storjenega v zadnjem desetletju. Tudi zato se Ljubljana na Mercerjevi lestvici kvalitete življenja, ki velja za eno najbolj verodostojnih tovrstnih lestvic, komaj kaj premakne. Še pomnite, Janković je pred volitvami 2010 napovedal, da bo po kvaliteti življenja Ljubljana do konca mandata prišla med deseterico. V resnici je obstala. Na 75. mestu.

Čas je, da od zagotavljanja kvantitete (več in lepše) začnemo našim meščanom zagotavljati tudi kvaliteto – torej predvsem – BOLJŠE.
Boljše življenje, boljše pogoje, boljšo oskrbo. To je možno samo s spremembo na čelu mestne oblasti. S programom za prihodnost, za ljudi in za lepši vsakdanji nasmeh.

Začeli bomo pri temelju. Pri zdravju.

Ko govorimo o kvaliteti bivanja, se je treba najprej vprašati, kaj je temelj. Kaj je tisto, brez česar je vse ostalo nepomembno? To je zdravje. Brez zdravja nič drugega ne šteje veliko. Zato smo skrb za zdravje postavili v osrčje programa za naslednje mandatno obdobje. Takojšnja zdravstvena oskrba, čistejši zrak, napredne tehnologije za manj onesnaženja in urejen promet za mirne živce – vse to je del zdrave Ljubljane, h kateri bomo stremeli v prihajajočem mandatu, če bomo dobili priložnost  za vodenje glavnega mesta.

Primarnemu javnemu zdravstvu aktualna oblast namenja zgolj odstotek mestnega proračuna. Subvencija za mestni javni prevoz je na primer trikrat višja. Ali pa takole: Obseg sredstev, ki jih Mestna občina Ljubljana namenja za zdravje meščanov, je enak višini denarja, ki je na voljo za javno mestno razsvetljavo. Dovolj? Po našem mnenju bistveno premalo.

To bomo spremenili. Ljubljano bomo pozdravili.

 

Pozdravimo Ljubljano (nosilni slogan)

Vsi skupaj ugotavljamo, da zdravstveni sistem na državni ravni ne funkcionira. Naj to sprejmemo kot dejstvo, se vdamo v usodo in čakamo, da stvari uredijo drugi? Ne. Mi smo Ljubljana. Mi smo glavno mesto. Mi to lahko spremenimo.

Ljudje v Ljubljani so na prvem mestu. Naša dolžnost je, da poskrbimo za njihovo zdravje, če Vlada RS ne. Funkcija občine je tudi zagotavljanje zdravstvene oskrbe na primarni ravni. Če mesto dopušča nerazumne čakalne vrste na primarni ravni, te naloge očitno ne izvaja.

Mestna uprava lahko dolge čakalne vrste zelo hitro odpravi tako, da zagotovi financiranje zdravstvenih storitev na primarni zdravstveni ravni (ki jih zagotavljajo izvajalci zdravstvenih storitev, tudi tisti izven mreže javne zdravstvene službe). In to dokler ne bo Vlada RS normalizirala nevzdržnega stanja v zdravstvu. Ne zato, ker tako veleva zakonodaja, ampak zato, ker takšno ukrepanje potrebujejo ljudje.

Vsak od nas si lahko prosto izbere zdravnika. Pa je v praksi res tako?

V obstoječem zdravstvenem sistemu velja pacientova pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvene dejavnosti. Vendar v praksi to izgleda tako: ali se zaradi nedopustno dolge čakalne dobe pri izbranem zdravniku v domači okolici odpovemo zdravljenju, ali izberemo nadomestnega zdravnika izven Ljubljane, ali pa zdravljenje v celoti plačamo iz lastnega žepa.

Če imate otroke, potem lahko zelo dobro razumete naslednjo dilemo: ali naj zamudimo ortodontsko zdravljenje otroka za več kot dve leti, ali naj ga mesečno vozimo k ortodontu v

Zdravstveni dom na Ravnah na Koroškem, ali pa naj plačamo tisočaka in več za zdravljenje v zasebni ortodontski ambulanti? Slednjega si marsikdo ne more privoščiti. Niti v Ljubljani.

Naj slabe štiri mesece trpimo bolečine v križu ali naj se tedensko vozimo k prvemu prostemu fizioterapevtu v javni zdravstveni mreži v Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah? Naj plačamo nekaj sto evrov za zasebno fizioterapevtsko obravnavo?

Spet enaka dilema ...

Vsi se zavedamo, da pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ne bi smela biti odraz naših finančnih zmožnosti niti se ne bi smela izroditi do te mere, da smo prisiljeni iskati rešitve za lastno zdravje izven meja svoje občine. Bistvo dostopne osnovne zdravstvene oskrbe je v tem, da je dostopna tam, kjer sem. Torej v Ljubljani. Ponujamo rešitev. In to takoj.

Čakalnim vrstam bomo naredili konec.

Rešitev je preprosta in takoj izvedljiva. To bomo storili z občinskim financiranjem zdravstvenih storitev pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti iz primarnega zdravstva in samoplačniških ambulant na področjih, kjer v mreži javne zdravstvene službe nastajajo nedopustno dolge čakalne vrste (npr. ginekologija, fizioterapija, zobozdravstvo). Zato bo zdravje Ljubljančank in Ljubljančanov ena od ključnih tem mandata 2018–2022.

Kot mestni svetnik in poslanec vem, da morajo javne naloge izvajati tiste oblasti, ki so državljanom najbližje. Če državna raven in ZZZS ustrezno ne ukrepata, mora ukrepati Ljubljana. To možnost ima, imela jo je tudi že do sedaj, a je ni izkoristila.

Zavezujemo se, da bo Mestna občina Ljubljana prevzela financiranje zdravstvenih storitev primarne zdravstvene ravni z dolgimi čakalnimi vrstami in rešila težavo nedelujoče zdravstvene oskrbe. Zato, da boste vi pravočasno na vrsti. Da boste zdravi. Zato, da bo tako, kot bi moralo biti, saj za zdravje plačujemo prav vsi.

Že takoj na začetku mandata bomo pristopili tudi k vsem potrebnim korakom za ustanovitev Mestne bolnišnice Ljubljana, za kar je sicer odgovorna državna raven.

Kako bomo to naredili?

Sprejeli bomo naslednje konkretne ukrepe, ki bodo dali takojšnje in trajne rezultate:

- MOL bo poskrbela za financiranje posegov na primarni ravni, s tem pa za odpravo čakalnih vrst;

- MOL bo vztrajala pri ustanovitvi Mestne bolnišnice Ljubljana, za ustanovitev katere je sicer odgovorna država, a te pristojnosti vse do danes ni udejanjila;

- MOL bo nemudoma pristopila k ustanovitvi Mestne bolnišnice Ljubljana;

- vsaka sprejeta mestna politika se bo presojala na temelju vpliva na zdravje ljudi in okolja;

- modernizirali bomo prometno politiko mesta skupaj z akcijskim načrtom za čistejši zrak in sprejeli mejne koncentracije PM10, PM2.5 in NO2 za vsako ulico v Ljubljani;

- spremenili bomo Energetsko strategijo Ljubljane in uvedli konkretne spodbude za zelene energetske rešitve;

- imenovali bomo podžupana za področje zdravstva in zdravega mesta.

Pametna Ljubljana

Ljubljana poglablja razvojno vrzel za najrazvitejšimi evropskimi mesti. Je na 75. mestu  Mercerjeve lestvice po kvaliteti življenja (glede na: dostopnost in kakovost zdravstvene oskrbe, varnost, izobraževalni sistem, stanovanjsko in okoljsko  politiko, prometno politiko, gospodarstvo, javne storitve). Za razliko od nekaterih drugih mest, ki so vlagale v tehnološki razvoj, Ljubljana v zadnjih dvanajstih letih ni napredovala po lestvici navzgor. S tem je povečala razvojno vrzel do tistih mest, ki so se usmerile v razvoj pametnega mesta. Na primer Lizbona je zgolj v zadnjih dveh letih napredovala za štiri mesta, Oslo za pet mest, München pa se je prav zaradi investicij v razvoj pametnih rešitev in privabljanja visoko izobraženih kadrov s 7. mesta povzpel na tretje mesto. 

To, kar se nam danes morda zdi napredek, je po merilih sodobnih evropskih mest zgolj nujni ukrep, ki mestu omogoča, da obstane v isti 'ligi'. Za napredek potrebujemo več. Geografska lega, naravne danosti in velikost ter infrastrukturni potencial omogočajo Ljubljani, da postane vodilna v EU na področju razvoja sodobnega pametnega mesta. Ker so na ravni EU za to na voljo sredstva, je lahko pot k pametnemu mestu bistveno cenejša, kot si danes predstavljamo.

Kaj je pametno mesto? Mesto, ki svoje storitve razvija tako, da njegovim prebivalcem olajšajo, poenostavijo in polepšajo vsakdan.

- Posodobitev prometne signalizacije in vključitev le-te v okolju prijazen prometni upravljavski sistem omogoča mestnim načrtovalcem oblikovanje pretočnega prometa z bistveno nižjimi ravnmi onesnaževanja.

- Inteligentni semaforizirani režimi z upoštevanjem prometnih konic prilagajajo dolžino in obseg zelenih itervalov, dajejo prednost javnemu transportu, v primerih previsoke koncentracije vozil pa preusmerjajo promet.

- Nenehni razvoj pametnih rešitev, ki olajšajo naš vsakdan.

Pametno mesto je veliko več. Je nenehen razvoj novih storitev, opuščanje potratnih starih praks in sprejemanje odločitev po meri ljudi. Ljubljana ima 289.518 obrazov. Vas, Ljubljančanke in Ljubljančani. Vsak je najpomembnejši. Vsak od vas lahko prispeva k boljšemu, čistejšemu in naprednejšemu mestu. A le tedaj, če boste kot posameznik začutili, da ste slišani, ter da so dobri predlogi tudi uresničeni in nagrajeni.

Vi boste povedali, kaj bi izboljšali v Ljubljani

Mesto mora znati vračati nazaj. Zato bomo v Ljubljani dvakrat letno – v spomladanskem in jesenskem terminu – organizirali inovacijski live maraton najBoljša Ljubljana, kjer bodo na enem mestu mladi raziskovalci, programerji, strokovnjaki in start-up podjetja 48 ur na očeh javnosti nepretrgoma razvijali ideje za boljši ljubljanski jutri. Najbolj inovativnih pet idej bo mesto odkupilo in oživilo skozi proces dela skupine v inkubator LjuBljana. Končni cilj bo združena aplikacija eLjubljana, ki bo vključevala vse e-storitve na enem mestu.

Ljubljana bo postala vozlišče kreativnih idej in rešitev za pametno mestno ureditev jutrišnjega dne.

Konkretni ukrepi za Ljubljano, pametno mesto:

- izdelava celostne prometne politike s poudarkom na izgradnji pametnega prometnega omrežja;

- oblikovanje pametnih rešitev eLjubljane – vse na enem mestu/eni položnici/eni aplikaciji;

- 2x letno inovacijski live maraton najBoljša Ljubljana z odkupom najkreativnejših in najbolj uporabnih projektov. Ljubljana bo postala razvojni hub v regiji;

- brezplačni WI-FI na območju celotne Ljubljane;

- izgradnja sodobne soseske z izravnano energetsko bilanco (v partnerstvu z razvijalci iz zasebnega sektorja);

- imenovanje podžupana za področje sodobnih tehnologij.

Aplikacija za pametne telefone in tablične računalnike eLjubljana bo na primer vsebovala:                                        

· e-parking – prikaz vseh prostih parkirnih mest v realnem času z navigacijo do prostega parkirnega mesta;

· e-postaje s prikazom najbližje avtobusne postaje in urnikom prihodov in zasedenosti avtobusov;

· e-ogrevanje (nadzor porabe energije v realnem času);

· prikaz vseh storitev javnih podjetij Holdinga Ljubljana na enem mestu (prilagojeno lokaciji uporabnika);

· skupna e-položnica, pregled in arhiv s spodbujanjem uporabe e-računa za čim večjo ekološko osveščenost.

Ljubljana brez prometnih zastojev  
Promet je področje, kjer je Ljubljana v zadnjem desetletju najbolj zaostala. Stari koncepti, kjer se pri spremembi cestne ureditve ugotavljajo samo neposredni učinki sprememb (ne pa tudi vpliv na ostalo cestno omrežje oz. ti. induciran promet), preživete trase avtobusnih linij, neustrezni prometni režimi, semaforizacija križišč, ki ne upošteva dinamike prometa in nezadostna integracija železniškega prometa so samo nekatere izmed pomanjkljivosti trenutne prometne ureditve.

Neustrezna mestna prometna politika se kaže v nenehnem zmanjševanju števila potnikov v javnem potniškem prometu (tudi zaradi nespametne 50 % podražitve vozovnic v letu 2011), nesprejemljivo počasnem javnem prometu (v povprečju manj kot 18 km/h – po analizi OZN iz leta 2015 je prav v Ljubljani najnižja povprečna hitrost od vseh primerljivih mest v Evropi), zastareli razporeditvi tras, slabo domišljenih prometnih rešitvah pri nastajajočih novih soseskah in podobno.

Dokaz, da aktualna mestna oblast nima idej za razrešitev prometnih težav mesta, najdemo kar v njenih strateških dokumentih. Od prvotnega cilja 33 % JPP v strukturi celotnega prometa do leta 2020, je mestna oblast v zadnji veljavni strategiji znižala svoj cilj na skromnih 16 % do leta 2027.

Za primerjavo: v Münchnu delež javnega transporta znaša 25 %, na Dunaju 34 %, v Zürichu pa kar 41 %!

Ukrepi:

- pametno prometno upravljanje – posodobitev celotnega prometnega sistema;

- smart parking (obstoječa parkirna mesta bomo opremili s senzorji zasedenosti v aplikaciji eLjubljana);

-integracija LPP z železniškimi povezavami (sklenitev krovnega sporazuma o sodelovanju med SŽ in MOL oz. LPP);

- popolna revizija tras mestnega javnega transporta z upoštevanjem navezave na železniške povezave (bistveno večja pretočnost in krajši čas potovanja od odhoda do cilja);

- vgraditev mejne ravni onesnaženosti ob prometnih konicah v pametni sistem upravljanja s prometom;

- brezplačna mesečna vozovnica za upokojence;

- spodbujanje nakupa letnih vozovnic po ceni 350 evrov (namesto trenutnih 420 evrov);

- brezplačne vozovnice LPP za šole na organiziranih izletih;

- vzpostavitev sistema car sharing (aplikacija, olajšave, temu prilagojene cestne ureditve);

- takojšnji pristop k pogajanjem z Vlado RS za izgradnjo hitre železnice do letališča Jožeta Pučnika;

- prenehanje vseh postopkov za izgradnjo GH tržnica;

- podžupan, odgovoren za modernizacijo prometa.

Ljubljana brez korupcije
Korupcija najeda ugled in finančno stanje občine. Prevetrili bomo postopke javnega naročanja in prekinili s prakso t.i. 'hišnih izvajalcev' javnih naročil, ki preko neposrednih pogajanj in z obilico aneksov izvajajo obnovitvena in gradbena dela, medtem ko drugi  izvajalci nimajo dostopa do opravljanja del iz občinskih razpisov. To na koncu vedno plačajo meščani v obliki dražjih položnic.

V Ljubljani brez korupcije bo veljala ničelna stopnja tolerance do korupcije. Sodelovali bomo samo s tistimi ponudniki storitev, katerih lastniki niso na črnih seznamih nekorektnega oziroma koruptivnega poslovanja.

V izogib korupcijskim tveganjem bo Ljubljana vzpostavila delovno telo mestnega sveta – Komisijo za nadzor nad porabo sredstev, ki bo imela vpogled v vse investicije MOL. Večino v tem telesu bo imela opozicija.

Morebitne anekse k sklenjenim pogodbam bo moral potrditi Mestni svet.

Na spletni strani MOL bodo objavljeni vsi posli v vrednosti nad 500 evrov.

Ko bodo obravnavane spremembe prostorskih načrtov, bodo v gradivih za mestni svet v izogib špekulativnim nameram razkriti vsi pravni posli z zadevanimi zemljišči za obdobje zadnjih 10 let skupaj z morebitnimi spremembami lastništva v istem obdobju.

Mi vsi smo Ljubljana
Participativni proračun: mestnim četrtem bomo dali veljavo.

In denar.

 Zaradi samovolje mestne oblasti se številni meščani čutijo odrinjene od odločanja o projektih, ki bodo zaznamovali njihovo kakovost bivanja v lokalnem okolju. Danes veliko pametnih predlogov različnih deležnikov ne zaživi, ker ne prihajajo »iz prave strani«. Pogosto prihaja do nepotrebnih sporov in zamrznitve sicer potrebnih projektov. Posledice so: propadanje kulturne dediščine, nezadovoljstvo meščanov, pasivnost mestnih oblasti in vse večja apatija lokalnega prebivalstva. Te spore lahko preseka samo nova oseba na čelu mestne oblasti, neobremenjena s preteklimi spori.

Del problema je tudi koncentracija oblasti v osebi župana in nedelujoča lokalna samouprava. Tu bi morale svojo vlogo odigrati četrtne skupnosti, a nimajo sredstev za svoj razvoj. Kajti evro več za posamezno četrt pomeni evro manj za načrte župana. Ta zastareli in že davnaj preseženi koncept je treba nujno spremeniti.

V naslednjem mandatu bomo zato uvedli participativni proračun, ki bo namenjen posameznim četrtem za izvedbo projektov, ki se njihovim prebivalcem zdijo prednostni. S tem bodo četrti dobile svojo veljavo in hkrati odgovornost, ljudje pa neposreden vpliv na odločanje v svojem lokalnem okraju. Zdaj mestne četrti prejemajo vsega skupaj 600.000 evrov ali v povprečju 35.000 evrov na posamezno četrt. Lahko s tem denarjem zgradite otroško igrišče? Pa vrtec? Morda asfaltirate cesto?

Že v letu 2019 bomo mestnim četrtem namenili 1 % mestnega proračuna, naš cilj pa bo ta odstotek do leta 2022 zvišati na 5 %, kar znaša približno 1 milijon evrov na četrt. S tem pa je verjetno že mogoče marsikaj narediti.

Četrti bodo tako zaživele, njihovi prebivalci boste lahko prispevali ideje in tvorno soustvarjali svoje bivalno okolje, s tem pa se bo pospešil policentrični razvoj Ljubljane.

Poleg tega bomo spodbujali gradnjo stanovanj za mlade družine ter v takojšnjih in neposrednih pogajanjih z Vlado RS poskušali čim prej zagotoviti brezplačni vrtec za drugega in vse naslednje otroke. V kolikor Vlada RS ne bo izvajala s tem povezanih obljub iz lastne koalicijske pogodbe, bomo v letu 2020 s sredstvi MOL zagotovili brezplačni vrtec za drugega in vse naslednje otroke.

V mestu bomo poleg transformacije v pametno mesto izvajali tudi vse prevečkrat spregledane nujne ukrepe, ki se jih danes zanemarja, saj nimajo enake 'promocijske' vrednosti kot zbrušene ploščice ali novo tlakovana ulica sredi mesta. Na nujne ukrepe danes zaman čakajo mnogi predeli Ljubljane.

Spodbujali bomo šport in rekreacijo za prebivalce, še posebej za otroke in mladino. To je velikega pomena za zdravje, varnost in vključenost otrok. Nenazadnje pa pomembno povezuje ljudi in krepi identiteto mesta. Ljubljana si zopet zasluži vrhunske rezultate svoji ekip, na primer v nogometu, košarki in hokeju.

Ljubljana potrebuje sodobnejšo infrastrukturo za omogočanje športnih vadbenih centrov, ki bodo lahko v celotni sezoni služili tudi kot regionalni trening (kamp) centri.

Potrebna bo prenova in resnejša posodobitev infrastrukture, ki jo sedaj nekako za silo upravlja Zavod šport Ljubljana. To pa ne le v centru, temveč tudi na obrobju. V Zalogu na primer celo poletno obdobje ni ledu, lahko pa bi tam zasnovali sodoben mednarodni hokejski trening kampus. 

Ukrepi:

- participativni proračun – 1 % za četrti v letu 2019, 5 % do 2022;

- brezplačna oskrba s pitno vodo za gospodinjstva pod pragom revščine;

- brezplačen vrtec za drugega in vsakega naslednjega otroka (najkasneje do 2020);

- 100 evrov dobrodošlice za vsakega prvošolčka;

- odprtje novih oddelkov v vrtcih;

v sodelovanju z državnim stanovanjskim skladom bomo spodbujali gradnjo stanovanj za mlade družine (namensko povečevanje fonda novo zgrajenih stanovanj za mlade družine);

- prioritetno se bomo posvetili zagotavljanju poplavne varnosti na območju celotne Ljubljane;

- sistematično bomo pristopili k sanaciji ploščadi v strnjenih blokovskih naseljih;

- dokončna razrešitev vseh odprtih vprašanj v posvetovanju z zainteresiranimi okoliškimi prebivalci (okolica Stožic, okolica Bežigrajskega stadiona, ob džamiji, v Rogu, v Rožni dolini, pozidava zelenice pri Vodnikovi šoli, Šentviško pokopališče, pozidava zelenih površin na severni strani Črnuč proti Trzinu …);      

- poplavno varnost Rožne doline bomo reševali z razširitvijo kanalizacijskega omrežja in spremembo OPPN, ki bo prilagojen karakteristikam četrti;

- prostorsko politiko v okolici džamije bomo prilagodili prometni pretočnosti tega dela mesta ter prilagodili OPPN sedanjim gabaritom naselja;

- sistematično bomo pristopili k asfaltiranju cest ob strnjenih naseljih (npr. ulice Juša Kozaka in Kalinova);

- pospešili bomo energetsko obnovo šol in vrtcev;

- poskrbeli bomo za zaprtje kamnoloma Sostro in mu vdihnili novo vsebino;

- zagotovili bomo čisto pitno vodo na območju celotne Ljubljane in pospešeno vlagali v izgradnjo kanalizacijskega omrežja;

- v Stanežičah bomo na mestu, kjer je planiran center za ravnanje z odpadki, uredili sodoben park z igrali;

- stožiške škrbine bomo reševali v dogovoru z vsemi relevantnimi deležniki;

- poskrbeli bomo za izgradnjo varnih kolesarskih poti iz vseh perifernih delov Ljubljane do mestnega središča;

- oživili in posodobili bomo mestno smučišče in sankališče Poseka v Guncljah;

- poskrbeli bomo za ustrezno signalizacijo vseh železniških prehodov;

- zgradili bomo nov zadružni dom v Bizoviku in vanj vključili dodatne vsebine;

- vzpostavili bomo institut varuha starejših;

- programi za privabljanje start-upov in razvojnih podjetij v MOL (nižje nadomestilo za stavbna zemljišča, komunalni prispevek; nižji stroški pri javnih storitvah MOL za start-upe v začetnem obdobju);

- posebna služba za odnose z občani za sistematično reševanje problemov

- uvedba protokola za prijavni postopek (prijava – ogled – pogovor – realizacija);

- sodoben športno mladinski trening camp center z večnamensko dvorano/ledeno dvorano in potrebnimi spremljajočimi objekti, po možnosti v bližini šol in druge infrastrukture, namenjeno tako domačim kot gostom;

- imenovanje podžupana za odnose z občani;

- na ljubljanskem gradu bo 365 dni na leto ponosno plapolala slovenska zastava!

 Ljubljana  +

Predstavljeni ukrepi ne bodo šli na račun napredka mesta, ampak predvsem v smeri nadgradnje razvoja v smeri pametnega mesta.  To, kar danes občudujete in označujete za presežek, bo v naslednjem mandatu normalen standard. V samem bistvu to je normalni standard. Je razvojni minimum, ki ga mora mestna oblast glavnega mesta zagotavljati, če želi ohraniti svojo uvrstitev na lestvici kvalitete življenja. Treba se je zavedati, da so danes razvojne možnosti skorajda neomejene. Tehnološki napredek v družbi vizije pametnega mesta prinaša rešitve, ki lahko bistveno izboljšajo kakovost bivanja v mestu. Postanite ambicioznejši. Zahtevajte več. Postanite del pametnega mesta Ljubljane!

Za ambiciozno in v prihodnost usmerjeno mestno upravo obstanek na 75. mestu Mercerjeve lestvice kvalitete bivanja ne more biti cilj – obstati tam, kjer si, je greh. Za Ljubljano. Za mesto tisočerih možnosti, ki ima vse kapacitete, da progresivno napreduje in se razvija. Napredovanje pa ne bo mogoče po vzorcih, ki jih mestna oblast uporablja danes.

To bomo izboljšali. To bomo popravili. Imate mojo besedo.

Pozdravimo torej Ljubljano prihodnosti. Z nasmehom J

Anže Logar

 

 

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 18. Dec 2018 at 18:46

85 ogledov

Spust božičkov s strehe Pediatrične klinike UKC Maribor
Tudi letos so se božički, sicer člani Jamarske reševalne službe Slovenije, spustili s strehe Klinike za pediatrijo in razveselili ter obdarili otroke. Pri obdarovanju so pomagali tudi znani glasbeniki v spremstvu moderatorjev HitRadia Center – 6pack Čukur, Nika Zorjan in BQL s Tanjo, Korijem in Ano Praznik. Posebna zahvala gre tudi Pošti Slovenije, ki je ob dogodku donirala finančna sredstva Kliniki za pediatrijo. Le-ta bodo namensko uporabljena za nabavo potrebne medicinske opreme. Prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med. (predstojnica Klinike za pediatrijo): »hvala Jamarski reševalni službi Slovenije in njihovim božičkom, ki so nas ponovno obiskali in razveselili otroke. S svojim spustom in obdarovanjem so narisali nasmehe na obraze naših otrok, kar tako nam kakor seveda otrokom samim pomeni ogromno. Hvala tudi HitRadiu Center, ki se je potrudilo pri soorganizaciji dogodka, poskrbelo za razdelitev darilnih paketov in obisk glasbenikov, ki so voščili ter zapeli otrokom. Zahvalila bi se tudi Pošti Slovenije, ki nam je ob tem dogodku doniralo finančna sredstva, ki jih bomo porabili za nabavo opreme, ki je potrebna za še boljše delo na Kliniki.« 6pack Čukur (raper): »Vesel sem, da smo danes tukaj. Spust je super, je ekstremen tudi za božičke in kot tak zanimiv za okolico, za mimoidoče opazovalce. No seveda pa je potem obdarovanje in obisk otrok tisto glavno, tisto kar te napolni z lepimi občutki. Konec koncev so otroci tisti najpomembnejši in si najbolj zaslužijo darila, saj nam v življenju dajejo največ pozitivne energije. Moram reči, da sem danes na pediatriji občutil pravo božično vzdušje, veselo in hkrati čustveno.« Mateja Mazgan (Jamarska reševalna služba Slovenije): »prav vsi člani Jamarske reševalne službe Slovenije, ki smo se danes udeležili tega dogodka, bilo nas je devet, smo res zelo zadovoljni ko vidimo nasmejane otroke, ko vidimo kako jih razveselimo in to nam dejansko največ pomeni.« Foto: Nina Mlakar, UKC Maribor

Tue, 18. Dec 2018 at 14:05

94 ogledov

6 načinov, s katerimi je EU v letu 2018 olajšala naše digitalno življenje
Potovanja, nakupovanje, ogledi in klici po vsej EU, brez ovir in dodatnih stroškov. To je cilj enotnega evropskega trga, ki ga zagovarja Evropski parlament. Nič več geografskega blokiranja in preusmeritev med spletnim nakupovanjem S 3. decembrom so vstopila v veljavo nova pravila, ki pomenijo konec geografskim zaporam in drugim omejitvam pri spletnem nakupovanju. Pravila določajo, da morajo spletni trgovci ponuditi dostop do enakih storitev in izdelkov po enaki ceni vsem kupcem v EU, ne glede na to, iz katere države prihajajo. Poslanci so pravila sicer potrdili 6 februarja 2018. Nova evropska pravila pomenijo konec diskriminacije potrošnikov glede na njihovo državljanstvo, prebivališče ali internetno povezavo. Prepoved geoblokiranja in preusmeritev bo veljala za spletne nakupe blaga, kot sta pohištvo in elektronski aparati, storitev, kot so računalništvo v oblaku in gostovanje spletnih strani ali pa vstopnic za zabavne dogodke, kot npr. koncerte in zabaviščne parke. Uredba sicer ne določa obveznosti čezmejne dostave blaga v drugo državo članico, če trgovec sicer svojim strankam ne ponuja takšne možnosti dostave. Izboljšana mednarodna dostava pošiljk Odpiranje evropskega spletnega trga zahteva tudi izboljšane pogoje čezmejne dostave pošiljk in zaščite potrošnikov. Poslanci so sprejeli nova pravila, ki bodo na trg čezmejne dostave paketov v EU vnesla več preglednosti. To bo povečalo konkurenčnost trga, tako da lahko potrošniki pričakujejo nižje cene dostave. Pravila so vstopila v veljavo maja 2018. Dostop do plačljivih vsebin po celotni EU Več kot polovica evropskih državljanov vsaj enkrat tedensko gleda filme ali nanizanke preko spleta. Do digitalnih vsebin vse pogosteje dostopamo na mobilnih napravah. Vendar se je pogosto zgodilo, da takrat, ko smo se službeno ali na počitnicah znašli v tujini, do nekaterih storitev nismo mogli več dostopati, čeprav smo zanje plačali naročnino. Nič več. Naročniki plačljivih storitev ponudnikov vsebin, kot so filmi in serije, imajo od aprila 2018 dostop do njih tudi na potovanjih v druge države znotraj EU. Financiranje brezplačnih javnih dostopnih točk V okviru programa WIFI4EU je lokalnim skupnostim na voljo 120 milijonov evrov za izboljšanje pokritosti in hitrosti brezžičnega interneta. Lokalne oblasti bodo lahko financirale brezžični internet na javnih prostorih, kot so knjižnice, bolnišnice, parki, železniške in avtobusne postaje. Do sedaj se je v program prijavilo več kot 21.700 evropskih občin. Uspešni prijavitelji bodo s postavljanjem WI-FI opreme pričeli leta 2019. Novi predpisi EU za cenejše pogovore in hitrejše povezave Klici v druge države EU bodo kmalu cenejši, telefonskim družbam pa bodo novi, jasnejši predpisi EU pomagali pri dolgoročnih naložbah v omrežno infrastrukturo. Poslanci so 14. novembra glasovali v prid telekomunikacijskemu svežnju, s katerim se bo s 15. majem 2019 cena klicev med državami EU omejila na 19 centov na minuto, cena besedilnih sporočil pa na šest centov. S predpisi se želijo spodbuditi tudi naložbe, potrebne za vzpostavitev povezljivosti 5G v evropskih mestih do leta 2020, s čimer bi se občutno povečala hitrost telekomunikacijskih storitev.  Ostanite v stiku – ceneje, varneje, hitreje Spletna družbena omrežja kot npr. Facebook in druga podjetja, ki zbirajo in obdelujejo osebne podatke v EU, so od 25. maja podvržena strožjim pravilom za varstvo zasebnosti (GDPR). Pravila o zasebnosti dajejo uporabnikom več nadzora nad njihovo digitalno prisotnostjo. To med drugim pomeni nadzor nad tem, kako so uporabljeni naši osebni podatki ter pravico do izbrisa podatkov, ki jih ne želimo deliti na spletu. www.europarl.europ

Tue, 18. Dec 2018 at 12:47

134 ogledov

Javna tribuna "Migracije, terorizem, svoboda govora." Problem varnosti Evrope se mora osvetliti
Na ponedeljkovi javni tribuni z mednarodno udeležbo na temo »Migracije, terorizem, svoboda govora«  v Dvorani Smelt, so sodelovali: Janez Janša, predsednik SDS, Marjan Podobnik, predsednik SLS, Iván Calabuig, The Asimetric Group – Dunaj, Aleš Hojs, predsednik VSO, Yahya Cholil Staquf, generalni sekretar Nahdlatul Ulama, največje neodvisne islamske organizacije na svetu ter Boštjan Perne, strokovnjak za varnostna vprašanja.Povezovalec javne tribune na temo »Migracije, terorizem, svoboda govora« je bil Aleš Hojs, predsednik Združenja za vrednote Slovenske osamosvojitve (VSO), ki je zbrane na začetku vljudno pozdravil in se jim zahvalil za njihovo prisotnost. Poudaril je, da se je Slovenija z migracijami in begunstvom srečala že v času njene osamosvojitve, kjer smo se »Slovenci in naša država znašli kot odlični humanitarci.« Izpostavil je, da bo javna tribuna potekala na temo migracij in terorizma, saj je bila v času osamosvojitve Slovenije varnost ena ključnih in temeljnih vrednot, danes pa žal živimo v družbi s precej razrahljanimi vrednotami. »To, kar se dogaja danes v Evropi in po svetu, je zelo zaskrbljujoče,» je svoje misli v uvodnem delu strnil Hojs. Vsi eminentni govorci so pozdravili navzoče v dvorani in poudarili, da je njihova prisotnost dokaz, da jim je mar za njihovo varnost in varnost države, v kateri živijo, kar nekateri zelo radi pozabljajo in preslišijo. Predsednik SDS Janez Janša je navzočim izpostavil problematiko muslimanov, saj »danes na svetu živi okoli milijarda šesto muslimanov, in če verjamemo, da so nekateri problemi povezani z radikalnim islamom, kar je dejstvo, se je treba z islamom ukvarjati.« Dejal je, da je grožnja terorizma, o katerem se govori na javni tribuni celo večja, kot si predstavljamo, vendar si Evropa pred njim zatiska oči. Spregovoril je o svobodi govora, ki je danes enako aktualna, kot je bila v Sloveniji pred 30 leti. Menil je, da so »vse tri teme javne tribune in njihova kombinacija tiste, s katerimi bomo soočeni v prihodnjih letih«. Yahya Cholil Staquf je v uvodu predstavil program organizacije. Dejal je, da glede na to, da Evropa sprejema begunce s problematičnih območij, se moramo zavedati in predvsem logično je, da o problemih, ki jih ti prinesejo s seboj, premislimo. »Premislite, kakšne probleme sprejemate v svojo domovino. Razumeti morate naravo problema. Gre za problem muslimanskih migracij in pri tem morate razumeti vlogo islama.« Organizacija, za katero dela, pomeni prebuditev oz. oživitev muslimanskih vodij, muslimanskih filozofov. Ustanovljena je bila ob prelomnem dogodku, ko je nehala obstajati Otomanska Turčija z namenom, da se konstituira njihova skupnost. »Ustanovitelji organizacije so razvili naš časten model kulture in delovanja muslimanske skupnosti. Ponosen sem, da nam je uspelo razviti islam tako, da pomeni harmonijo v zelo heterogenem okolju. V Indoneziji smo imeli opravka z islamsko državo iz Sirije že v 70. letih prejšnjega stoletja, vendar smo islamski ekstremizem premagali«. Povedal je, da se vse od ustanovitve Indonezije soočajo z izzivom, ki ga predstavljajo islamistične politične težnje. »Ne moreš zmagati, če se ne boriš. Mi smo zmagali in zmagujemo še vedno«. Iván Calabuig je predstavil miselnost vojaškega teoretika Karla von Clauswitza, ki je menil, da ob divjanju vojne, ne moreš zmagati, če nimaš treh elementov, in sicer sistematične filozofije, enotnosti ciljev in moralne premoči. Grožnje islamske države vsebujejo vse tri elemente. »Prizadevati si moramo za uspešno integracijo ljudi v družbi.« Dejal je, da se je potrebno pri tipičnih teoretičnih vzrokih, kjer se analizira problem, bolj poglobiti. »Ni dovolj, če rečemo, da imamo težave in grožnje. Če si reven, to ni razlog, da boš ubijal ljudi ali pa, če nasprotuješ določeni politični opciji. To je odziv skrajnežev.« Meni, da gre Evropska unija v smer, ki pomeni, da se bo pristop vendarle nekoliko spremenil in ravno Janez Janša uteleša ta pristop, kakor tudi druge stranke iz iste politične družine. Perne je sprva predstavil genezo Islamske države nato pa izpostavil, da so izvajalci terorističnih akcij zelo različni, vzporednico pa vsekakor lahko najdemo pri priseljencih druge generacije, ki so bili vpleteni v neke oblike kriminala in so se radikalizirali v zaporih. »Islamske skupnosti bi se morale same lotiti problema radikalizacije.« Meni, da morajo evropski varnostni sistemi postati še učinkovitejši in da lahko Evropa množične migracije prenese zgolj do ene meje. Zaključil je, da je potrebno »težave migracij reševati v državah izvora. Marakeška deklaracija gre v napačno smer. Prava smer je odprava vzrokov migracij«. V nadaljevanju javne tribune je spregovoril tudi predsednik SLS Marjan Podobnik, ki je dejal, da se današnja javna tribuna dotika perečih tem, o katerih je potrebno spregovoriti, čeprav nekateri mislijo, da o njih ne bi smeli govoriti. »V nekih trenutkih so nekatere teme ključne in zanje je potrebno najti odgovor«. Svoje misli je strnil, da mora biti meja za nezakonite migrante neprodušno zaprta, kajti če bi Slovenija tako pristopala, se v Kolpi ljudje ne bi utapljali. Janez Janša je govoril o temeljnem problemu Evrope, to je nezagotavljanje varnosti njenim prebivalcem. V Afriki so nedavno tega nekateri voditelji izpostavili in spoznali, da državam ne bo bolje, če bodo odprte meje, temveč« naj Evropa k razvitosti pomaga tako, da bodo lahko te države prodajale na evropskem trgu.« Dejal je, da ni dokazov, da bi iz legalnih migracij rasla velika nevarnost terorizma, je pa dokazano obratno. Nelegalne migracije so tiste, kjer proti volji gostiteljice države, stopiš na njeno ozemlje in zahtevaš vse več pravic. »Marakeška deklaracija je zavajajoča, kajti problem migracij ni osvetlila, temveč se problem zamegljuje.« Poudaril je, da sta mednarodna gosta predstavila sliko, kjer je problem globlji, kot se prikazuje, saj gre za ideologijo in potrebo po reformi islama. »Evropska levica pa je tista, ki vidi migracije kot krepitev lastnega političnega telesa.« V nadaljevanju je povedal, da tisti, ki »ne vidijo problemov z radikalizacijo, tiščijo glavo v pesek in ne vidijo problemov.«Meni, da so mnogi rešitve že našli. sds.si

Tue, 18. Dec 2018 at 09:34

92 ogledov

Celje: »Je lahko razvojno in investicijsko naravnan proračun Mestne občine Celje jabolko razvoja ali jabolko spora in razdora
V ponedeljek se je župan Mestne občine Celje srečal z novinarji. Beseda  tekla o proračunu MO Celje, za katerega pravi , da bo največji v zadnjih dveh desetletjih. »V mestni upravi  zelo intenzivno pripravljamo proračun za  naslednje leto. Ta bo eden najvišjih v zadnjih nekaj desetletjih ravno zaradi evropskih projektov. Znašal preko 75 milijonov evrov«, je dejal Bojan Šrot, župan MO Celje, ki je pred kratkim pričel svoj šesti mandat na čelu Mestne občine Celje. Veliko je prijavljenih projektov kot so  Generator, Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, mreža kolesarskih stez mestne občine….. Med sofinanciranimi projekti so še štiri postaje za izposojo javnih koles , nakup avtobusov za javni potniški promet in ureditev skakalnic na Šmartinskem jezeru. Skupna točka vsem omenjenim projektom je visok odstotek sofinanciranja in sicer  med 40 in 70 odstotkov. Poleg velikega števila investicijskih projektov na mestni ravni je kar nekaj teh,  za katere je potrebno regionalno usklajevanje in  gradnja. To so predvsem  medobčinske kolesarske steze  v več smereh iz Celja proti primestnim ali sosednjim občinam,  kot so Vojnik, Štore, Žalec , Dobrna. V letu 2019 se bo v vsej prenovljeni  obleki in podobi pokazala zunanjost Celjskega doma z dvoriščem, dokončana naj bi bila prenova Muzejskega trga, izgradnja mostu na cesti v Lokrovec  in še nekaj pomembnih pridobitev za krajane in občane. Na področju družbenih dejavnosti  je v planu dokončanje majhnega prizidka pri OŠ Glazija ter sanacija ozidja in terase na Friderikovem stolpu. V planu za 2019  je prenova velike dvorane Slovenskega narodnega gledališča, parterja, balkona, galerije foyerja. Celjanke in Celjani pričakujemo da bodo navedeni  in  še preostali projekti, ki  so v teku, ohranili svojo dinamiko gradnje in da ne bodo ostali v domeni slišanega , napovedanega ter kmalu pozabljenega. Za občane so vse naštete gradnje, prenove in sanacije velikega pomena in ne nekaj, kar je bilo del  predvolilnih obljub ali kombinatorike, za katero se je že poprej vedelo, da bo šlo skozi. Ponujali so se kot nekaj, za kar se vlagajo izredni, nadčloveški napori, da pride do njihove realizacije. Volivci, občani, so kot »big brader«, ki vas gleda ves čas  in bdi nad delom izvoljenih predstavnikov  v mestni občini Celje. Vane K. Tegov

Tue, 18. Dec 2018 at 08:34

32 ogledov

Naj se vaši gostje počutijo kot v Vivaldijevi simfoniji Štirje letni časi
Primeri dobre prakse nam dajejo ideje in inspiracije, kako naj v svojem podjetju naredimo storitve ter procese boljše in prijaznejše do strank. Predstavljajo nam tudi izziv in smer, kamor želimo iti. Vabljeni na pot raziskovanja.  Luksuzni hoteli Four Seasons so kot Vivaldijeva simfonija Štirje letni časi.   Four Seasons Hotels and Resorts (http://www.fourseasons.com/) so bili ustanovljeni leta 1961. Njihov ustanovitelj je Isadore Sharp, otrok poljsko-židovskih priseljencev, ki je začel delati v hotelirstvu brez kakršnihkoli izkušenj. Uspel je narediti prepoznavno in priznano blagovno znamko hotelov.   Njegova vizija je bila ustanovitev novih hotelov, ki bodo sodobno dizajnersko urejeni in opremljeni ter bodo nudili gostom najboljše možno udobje, milino, čarobnost, užitek in zabavo. Vse našteto pa bo gostom ponujeno z izvrstno postrežbo in servisom. Ključ uspeha sta brez dvoma prav ta dva elementa. V knjigi – Four Seasons: The Story of a Business Philosophy – je Isadire Sharp opisal svojo življenjsko zgodbo in filozofijo vodenja hotela. V nadaljevanju podajam povzetke iz knjige.    Najpomembnejši faktorji izbire luksuznega hotela na osnovi raziskav so (lestvica odgovorov do 10): hotel nudi brezhiben in popoln servis   9.5 v hotelu se počutim se počutim dobrodošel  9.4 v hotelu mi nudijo storitve, ki sem jih pričakoval in še več  9.4 v hotelu mi nudijo doživetja  9.3 postrežba in strežba sta osebni in upoštevata moje individualne želje     9.2 ob odlični postrežbi vem, da me razumejo, me razvajajo in sem pomlajen   9.1   Največji luksuz hotelskih gostov je njihov dragoceni čas. Naloga vseh zaposlenih je poskrbeti, da ta dragoceni čas, kar najbolje izkoristijo in za to dobijo največ. Pri tem jim pomagajo vsi zaposleni. Gostom je na razpolago osebni servis in 24-urna postrežba.   V hotelih Four seeasons temu rečejo "unikatna kultura servisa in postrežbe" (unique service culture). Osebe, ki so največ v stiku z gosti, so receptor, vratar, natakar, čistilka. Prav od njih in njihovega komuniciranja in servisa je odvisnih 90 % časa in aktivnosti, ki jih gost doživi. Prav zaradi tega je treba izbrati zaposlene, ki imajo radi ljudi in delo z njimi ter imajo pozitiven odnos do postrežbe in servisa (We want people who like other people and are, therefore, more motivated to serve them). Potrebujemo zaposlene, ki so ponosni, da delajo z najboljšimi, ponosni na svoje delo in na delo v skupini …   Da bi lahko dobro izvajali servis, zaposleni potrebujejo osnovna navodila in iztočnice. Za izvajanje kakovostnih storitev potrebujejo zaposleni standarde, navodila in priporočila. Le-ti jim predstavljajo osnovo za njihovo delovanje. Vsak posameznik na svoj edinstven in osebni način gostom ponuja storitve oz. strežbo. Izhajajoč iz standardov je vsak posamezen gost deležen individualne usluge, ki so odvisne od njegovih želja in pričakovanj.   Naloga zaposlenih je nuditi hiter, diskreten, nemehanski in sproščujoč sprejem poslovnih gostov, ki bo potekal brez težav in kar se da hitro. Sprejem turistov naj bo lagoden in sproščujoč, a luksuzen. Receptor bo prisrčno pozdravil goste, se nasmejal ter jim pogledal v oči na prijazen način. Vsakemu gostu bo nudil občutek priznavanja s tem, da ga bo vljudno poimenoval s priimkom – na njegov način. Gosta, ki je že bil v hotelu, bo pozdravil s "ponovno dobrodošli". Hotelsko osebje se pojavi na pravem mestu ob pravem času in gostu bere želje iz misli.   Postopek prijave mora biti zaključen v največ štirih minutah, vključno s čakanjem v vrsti. Vsi ti napotki zaposlenim predstavljajo kažipot. To ni točno določen scenarij, ki se ga morajo strogo držati. Izvrstno usposobljeni in skrbno izbrani zaposleni bodo lahko luksuzen servis izvajali samo pod pogojem, da jim vodje zaupajo in so jim napake dovoljene. Zaposlenim moramo dovoliti, da se nenehno učijo.   Na spletni strani o zaposlovanju (http://jobs.fourseasons.com/Pages/Home.aspx) potencialnim novo zaposlenim lastnik gospod Isadore Sharp sporoča: »Svoja prepričanja in vrednote pokažemo okolici z načinom, kako obravnavamo in ravnamo in se zavzamemo drug za drugega. Skozi naše vsakodnevno delovanje in druženje z gosti, strankami, poslovnimi partnerji in ostalimi si prizadevamo ravnati z njimi tako, kot bi si mi želeli, da oni ravnajo z nami.«   Cilji podjetja so jasno definirani s 3P: zaposleni in gostje (people), storitev oz. izdelek (product) in profit (profit). Štirje osnovni stebri poslovanja se glasijo: kvaliteta, usluga, kultura, blagovna znamka (quality, service, culture, brand).   V nadaljevanju navajam nekaj misli Isadora Sharpa o poslovanju in vodenju zaposlenih, ki jih je izoblikoval s pomočjo svojih bogatih delovnih izkušenj v hotelirstvu:   1.  Če je kvaliteta prioriteta vsakega zaposlenega, se le-ta nikakor ne more kompromitirati. 2.  Delati stvari najbolje, pomeni za posameznika najvišjo za stopnjo zadovoljstva. 3.  Vodstvo ne more spremeniti obnašanja zaposlenih, ne da bi se spremenilo tudi samo. 4.   Kupec si ne zapomni svoje pritožbe, temveč kakšen je bil končen rezultat. 5.   Potrebujemo zaposlene, ki bodo mislili s svojo glavo in tako tudi delali. 6.   Če vodje verjamejo in zaupajo zaposlenim, bodo tudi zaposleni verjeli vase in zaupali sebi. 7.   Potrebujemo zaposlene, ki bodo znali odpraviti napake na kraju dogodka. 8.   To, kar si mislimo o zaposlenih, je osnova našega obnašanja in motivacije. 9.   Do naših zaposlenih se obnašamo tako kot želimo, da bi se oni obnašali do gostov. 10.   Dobra postrežba in servis sta najpomembnejša elementa uspešnosti hotela. 11.   Vsak človek je to, kar dela in ne to, kar reče, da je. 12.    Čustveni kapital podjetja (zaposlenih) je mnogokrat premalo upoštevana komponenta uspešnosti podjetja. 13.    Dolgoročni poslovni odnosi temeljijo na spoštovanju in zaupanju. 14.    Ko potrebujem določeno informacijo, se obrnem na osebe, ki imajo na tem področju več znanja in izkušenj. 15.   Poslušamo naše goste in poslušamo drug drugega. 16.   Naš končni izdelek v hotelu ni blago, temveč nakup prestižne vrednosti.   Hoteli Four seasons pričakujejo od svojih zaposlenih osebno identifikacijo s podjetjem in blagovno znamko, ustrezen odnos do vodij ter osebno zavzetost in angažiranost. Le tako lahko izvajajo dober servis. Biti dober ni dovolj za luksuzni hotel, potrebno je biti enkraten oz. edinstven, to pa lahko ustvarijo samo visoko motivirani in lojalni zaposleni. Beseda gostoljubnost izvira iz besede gost. Gost je oseba, ki je povabljena in pogoščena (po SSKJ). Ko dobimo v goste povabljene osebe, jih pogostimo. Izpeljanke iz besede gost so: gostiti, gostija, gostilna, gostinec, gostilničar, gostinstvo …   Ne pozabite, da so tudi otroci vaši sedanji in bodoči gostje, ki imajo svoje želje potrebe in osebnost. Na vsako pismo ali e-mail zaposleni odgovorijo osebno in v kratkem času. Naj se vaši gostje počutijo dobrodošli in kot doma z največjo mero gostoljubnosti. Do gostov in sodelavcev se obnašajte, kot bi sami želeli, da bi se drugi obnašali do vas.   Ustanovitelj in lastnik hotelov Four seasons Isadore (Issy) Sharp je definiral pravilo izvajanja storitev oz. postrežbe kar v obliki akronima za angleško besedo service: Smile (active and genuine) – smeh (širok in prisrčen); Eye contact (even in passing) – očesni kontakt (v razgovoru in ko gre gost mimo); Recognition (using a guest's name naturally) – opaziti gosta (uporabiti njegov priimek neprisiljeno); Voice (in an appropriate manner) – glas, govor (v pravi jakosti); Inform (about hotel products and guests) – informiranje (o hotelu, uslugah in gostih); Care (in all we do) – skrbnost (pri vsem, kar počnemo); Exceed (guests' expectations) – presegajte (gostova pričakovanja).   Razmislite, kako ustvariti domačnost in dobro počutje. Gost se naj počuti kot, da je v družbi svojih najbližjih. Omenjeni napotek za izvajanje storitev dobijo vsi zaposleni delavci in študentje. Prav tako je za zaposlene objavljen na vidnih mestih. Več kot 35.000 zaposlenih v hotelih Four seasons po vsem svetu vsakodnevno prenaša organizacijsko kulturo in kulturo izvajanja izvrstnega servisa svojim gostom. Kultura servisa se izvaja na vseh področjih in na vseh mestih.   Ob znaku in imenu hotelov Four seasons večina pomisli na znano Vivaldijev skladbo, ki nas lahkotno in elegantno glasbeno popelje skozi vse štiri letne čase. Zaposleni v hotelih Four season 24 ur na dan skrbijo, da bi se njihovi gostje pri njih počutili dobro vse leto – v vseh štirih letnih časih.   Zadovoljen gost bo porabil več denarja in podjetju posredno prinesel večji prihodek. Ob tem pa se bo vračal nazaj in širil dober glas med poznanimi. Ali si lahko želimo še kaj več ?    Naj bo ta članek poziv vsem turistično-gostinskim delavcem in vodjem, da v svoje delovanje vključijo kak primer dobre prakse enega najboljših hotelov. Zakaj se ne bi učili od najboljših  in vaše goste razvajali kot Vivaldi svoje poslušalce?     Članek je bil izvirno objavljen v reviji www.destinacija.net Mirjana Ivanuša-Bezjak

Mon, 17. Dec 2018 at 23:49

199 ogledov

Dr. Vinko Gorenak: DUŠAN MERC PROTI “BUTCEM” – 2. DEL
Prvi dan tega meseca, sem na tej spletni strani objavil prispevek z naslovom “Dušan Merc proti “butcem”. Prispevek so povzeli tudi nekateri drugi mediji. Prispevek si lahko preberete tukaj: (http://www.vinkogorenak.net/2018/12/02/dusan-merc-proti-butcem/). Takrat so bili o dogajanju na Osnovni Šoli Prule pred leti znani le nekateri podatki, zlasti pa podatek, da sta dva učenca spolno nadlegovala učenko iste šole, kar je takratni ravnatelj Dušan Merc odločno razrešil tako, da je učencema tik pred zaključkom šole (dva dni) preprosto prepovedal vstop v šolo. Takrat je bilo znano tudi to, da je šolski inšpektor (ne glavni šolski inšpektor Tomaž Rozman) zato kazensko ovadil Dušana Merca, tožilstvo je temu sledilo in sodni proces proti Dušanu Mercu se je začel. Zasledil sem tudi oceno dr. Boštjana M. Zupančiča, nekdanjega ustavnega sodnika in dolgoletnega sodnika ESČP, ki je ocenil, da gre za neumnost, da bo postopek na sodišču zagotovo padel. Točno ob teh podatkih, ki sem jih takrat imel, je nastal omenjeni prispevek. V času po tem, pa je prišlo na dan veliko več podatkov o omenjenem primeru, pa tudi obtožnica zoper Dušana Merca je bila s strani tožilstva umaknjena, šolski minister Jernej Pikalo pa je odstavil glavnega šolskega inšpektorja Tomaža Rozmana, napodlagi podatkov očitno krivično. Današnji prispevek bi moral nositi drugačen naslov, recimo “Pokvarjeni minister Jernej Pikalo” ali kaj podobnega. Se sprašujete zakaj? Odgovoril vam bom v nadaljevanju. V času, ko sem pisal omenjeni prispevek namenoma nisem iskal nobenih podatkov o tem kateri šolski inšpektor se je odločil za kazensko ovadbo zoper Dušana Merca, niti nisem vedel katera tožilka je sprožila postopke pred sodiščem, še manj pa kdo v tem primeru sodi. Na podlagi takrat razpoložljivih podatkov sem zato napisal prispevek s katerim sem želel opozoriti nenormalno stanje, verjamem da je podobno razmišljal tudi dr. Boštjan M. Zupančič. VEČ PODATKOV O DOGAJANJU Ravnatelj Dušan Merc, naj bi po najnovejših podatkih na plavanje napotil osmošolce in več kot zadostno število učiteljev glede na predpise. Toda večine na bazenu ni bilo, kje so bili, vedo sami, moralo pa bi to zanimati Dušana Merca, zlasti pa šolskega inšpektorja, pa ga očitno ni.  Spolna nadlegovalca – učenca naj bi se tri dni sprehajala po šoli, oškodovana učenka pa se je morala skrivati pred njima. Zakaj ve le Dušan Merc, ne vem pa če je to zanimalo šolskega inšpektorja, kaže da ne. Zakonodaja je jasna. Postopke vodi posamezen šolski inšpektor in ne glavni inšpektor v tem primeru Tomaž Rozman. Če bi glavni inšpektor Tomaž Rozman karkoli naročal inšpektorju, ki je vodil postopek, bi ga ta lahko kazensko ovadil. Zakaj je torej šolski minister Jernej Pikalo odstavil glavnega inšpektorja Tomaža Rozmana? Ker je pokvarjen in se ga je želel znebiti. Če je kdo bil v tem primeru “butec” potem je to bil šolski inšpektor, ki je postopek vodil (njega sem v prvotnem prispevku označil za “butca”) in ne glavni inšpektor Tomaž Rozman, ki je očitna žrtev šolskega ministra Jerneja Pikala. Je pa omenjeni šolski inšpektor, ki je postopek vodil, njegovega imena ne poznam, še večji “butec” kot sem mislil ob pisanju izvirnega prispevka. Ravnatelja Dušana Merca se je lotil na način, da je sedaj prišlo do umika obtožnega predloga, toda zato, ker se je šolski inšpektor zadev lotil na popolnoma neustrezen način, Dušana Merca namreč ni ovadil za to kar bi ga morda lahko ampak za tisto, kar je v pravosodnem postopku moralo pasti. http://www.vinkogorenak.net

Zadnji komentarji

APMMB2

2018-12-18 06:17:12


Potem, ko so tik pred volitvah aretirali Andreja Šiška je bilo jasno, da je to aretacija zato, da ne bi mogel nastopiti na lokalnih volitvah. Država je že nekajkrat posegla na ta način. Enkrat hudo tragično, saj so ubli Ivana Krambergerja. Odmevna je bila tudi aretacija Janeza Janše. Šiško ni kaliber primerljiv niti s Karmabrgerjem, sploh pa ne z Janšo, zato je nenavadno, da ga po volitvah niso izpustili. Zakaj ga imajo v zaporu ni povsem jasno. Na vsak način ni to, kar je počel, kaznjivo dejanje. Izražal je svoj pogled na nekatere z ustavo določene stvari, recimo ustanovitev pokrajine Štajerske. Prav pri tej zahtevi pa lahko ugotovimo, da je Sloveija na glavo postavljena država. Vemo, da je prva Janševa vlada ustanovitev pokrajin pripelajla zelo daleč in da je sprejem ustreznega zakona prav v zadni fazi minirala stranka SD. Ve se, kdo so bili pritagonisti takratnemu padcu zakona. Zanesljivo je to bil poslanec Kontić. Danes lahko ugotavljamo, da je neustanovitev pokrajin prinesla ogromno škodo Sloveniji. Prav neustanovitev je vzrok za neenakomernen razvoj Slovenije. Torej mamo krivca in povzričitelja škode pa nič. Niti kakšne kriike mu nihe ne privošči. Na drugistrani imamo Šiška, ki opozarja na neenakomerni razvoj Slovenije in zahteva ustanovitev pokrajine Štajerske, kar sicer zahteva tudi ustava, se pravi, da Šiško terja utavno ureditev, pa ga zaradi tega država zapre. Resni pravniki so izjavili, da ni niti najmanjšega razloga za njegov pripor. Še manjša verjetnost je, da bo pravnomočno obsojen. Tudi če bo v Slovniji sodna veja sledila nespametnim obtožbam, bo zanesljivo na ESČP rehabiitiran. Nastaja škoda, saj bo Šiško za svoj pripor zahteval odškodnino. Ve se, kdo to škodo podpitra in kdo jo povzroča. Pa bo kaznovan? Ne bo, ker je podaljšana roka globoke države, ki uganja teror nad državljani.
grizlly

2018-12-07 18:38:28


podpišem

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

Dr. Anže Logar Ljubljančanom: To, kar danes občudujete in označujete za presežek, bo z mojim županovanjem normalen standard