SI
Dr. Stane Granda: 10. oktober – črn dan slovenske zgodovine
V Fokusu
Novice

Sreda, 3. oktober 2018 ob 12:50

Odpri galerijo

10. oktobra 1920 je bil za Slovence eden najtragičnejših v slovenski zgodovini: na plebiscitu smo zgubili veliko večine Koroške, del slovenskega srca.

10. oktobra 2018 bodo zabili nov žebelj v krsto slovenstva. Z proslavo na Gospodarskem razstavišču bodo proslavili 50 letnico nastanka TO in ji pripisali glavne zasluge za slovensko osamosvojitev.  Več kot četrtstoletni boj za prisvojitev osamosvojitvenih zaslug Slovenije naj bi tako dobil končni epilog. Glavni slovenski osamosvojitelji so po  njihovem prepričanju nekdanji častniki TO. Posredno je to priznavanje zaslug jugoslovanski armadi, predvsem pa komunistični partiji, ki je nad vsem bdela oziroma »Edvardu Kardelju in Vladimirju Bakariču«, ki sta uspela »prepričati predsednika Tita in druge člane državnega vodstva o nujni reformi obrambnega sistema in reviziji obrambne strategije«. (Bebler)

Kritiki mojih veteranskih in zgodovinarskih stališč o slovenski osamosvojitvi se zaletavajo v mojo domnevno ideološko in strankarsko pristranost. Moja prizadetost izhaja iz njihove nesposobnosti verjeti v slovenskost in demokracijo. Slednja ni popolna, ni pa še nihče ponudil nekaj boljšega. Slovenci smo največje politične dosežke, mislim na leto 1848 in Taborsko gibanje in končno osamosvojitev izpeljali iz vere v svoj narod in njegove pravice do samostojnega političnega in kulturnega življenja na podlagi naravnega prava. Nosilci obeh so bili bolj levi kot konzervativni, njihov cilj pa ni bil ideološki, ampak zgolj želja in pravica, da bi Slovenci živeli po slovensko, kot živijo Nemci po nemško, italijani po italijansko… Slovenci za svojo samostojno državo nismo nikomur nič dolžni, najmanj pa Jugoslavijni in njenim vojaškim strukturam, ki so nam pravico do samostojnega življenja skušale preprečiti z orožjem. Nikoli nisem zanikal tudi vrednot narodne osvoboditve. Prevelika vrednota je to in preveč je bilo žrtev. Ne morem pa sprejeti revolucije, ki je to, kot je Kardelj napovedal že  pred začetkom II. svetovne vojnev Zagrebu,  izrabila za prigraditev oblasti in povojne poboje. Ti, kot kažejo najbolj izrazito Ribičičevi obračuni s Tigrovci in drugimi antifašisti - demokrati, ne na svojo roko, niso posledica kolaboracije, ampak boja za oblast. Slovensko osamosvojitev lahko povezujejo z vsemi slovenskimi zgodovinskimi prizadevanji za narodno preživetje, ne moremo pa je pripisati neki ideologiji in državnim strukturam neslovenskih držav. Te so že po svojem notranjem bistvu morale biti proti temu in taka je bila tudi jugoslovanska TO. Republika Slovenija je zgolj in samo rezultat pripadanja slovenskemu narodu v najširšem smislu besede.

Strah me je odnosa do demokracije, ki ga izkazujejo moji kritiki na vsakem koraku. Je ne omenjajo, s simboli, ki jih vsiljujejo pa neposredno zanikajo. Nikoli ne bom pozabil prvega dne vojne, ko smo prejemali orožje in sem opazil, da med nami ni nobenega nekdanjega političnega komisarja nekdanje jugoslovanske TO. Bili pa so Srbi, Hrvati, Bošnjaki, Romi, Albanci, Makedonci. Ko sem jih vprašal, kaj delajo med nami, saj nosimo življenje na prodaj za slovenstvo,  mi je naš ostrostrelec, ki je bil kninski Srb in otrok partizanske družine odgovoril. »Tudi moji otroci bi radi živeli v demokraciji!« Podoben odgovor je dal Bošnjak, ki je potem ob pomoči častnika Šačirija prevzel oddelek »armbrustov« in je bil sin partizanskega spomeničarja. V nočnih preverjanjih na barikadi na cesti proti Vrhniki sem bil najraje v družbi z Romom Draganom , ki je bil najbolj miren in zanesljiv, predvsem pa brez zdravniških pomirjeval.Vse to praznovalci 50 letnice zavestno izničujejo. K sreči samo trenutno in iz želje osebne uveljavitve, pripisovanja zgodovinskih zaslug. Zgodovina kot znanost bo v prihodnosti vse postavila na svoje mesto. Gre za naš jutri, ne dolgoročno prihodnost. Ta je v varnih rokah, ker sloni na vseslovenstvu. Ogrozijo jo lahko samo recidivi totalitarizma.

 Želja nekdanjih poveljnikov enot jugoslovanske TO v Sloveniji, da proslavljajo polstoletni jubilej ustanovitve svoje nekdanje službe, ni problematična. Problem je, ko to povezujejo s slovensko osamosvojitvijo, nastankom samostojne, mednarodno priznane slovenske države. Zveza veteranov vojne za Slovenijo, ki za vsem tem stoji, je v svoji reviji Veteran objavila članek prof. dr. Antona Beblerja Zgodovinski okvir ustanovitve Teritorialne obrambe Slovenije. Ta je naročniku ustregel in v uvodu, ki ga je uredništvo poudarilo z krepkim tiskom med drugim zapisal, da vidi v ustanovitvi TO »najpomembnejše korake v osamosvajanju Slovencev« in da je to povezano »s predhodno veliko zgodovinsko izkušnjo iz druge svetovne vojen – z nastankom in delovanjem partizanske Narodne vojske Osvobodilen fronte«….., da pomeni »ustanovitev Teritorialne obrambe Slovenije v nekaterih ozirih« »vrnitev k dediščini narodnoosvobodilnega boja Slovencev«. Na enak način bi lahko omenil tudi slovensko naselitev jugovzhodnih Alp. Trditev relativizira z opozorilom »na močno spremenjene okoliščine« med ustanovitvijo TO in slovensko osamosvojitvijo. In v tem je ključni problem trditve, ki je izrazito vljudna, ne pa znanstvena, do naročnika članka.V zaključku sicer korektnega nadaljevanja pa je trditev, da je bila TO del »oboroženih sil SFRJ«. O Sloveniji ne duha ne sluha. Moj sošolec, ki je bil v TO kot rezervni oficir Kos-a, mi je ne enkrat povedal, da so morali posebej paziti na pojav idej o slovenskem separatizmu, kot so takrat imenovali samoslovenstvo. Te so bili najhujši zločini v nekdanji jugoslovanski TO, ki jo nekateri sedaj prekrščujejo v slovensko!

Doslej še noben zgodovinar ni objavil dokumenta, ki bi dokazoval, da se je partizansko gibanje zavzemalo za neodvisno in mednarodno priznano slovensko državo. Prof. dr. Anton Bebler, sin »prvaka« slovenskega partizanstva in kasneje jugoslovanske zunanje politike bi se nanj gotovo skliceval, če bi obstajal. Če bi to želelo, bi to lahko izvedlo. Pa ni niti poizkusa. To seveda ne pomeni, da med njihovimi pripadniki  ni bilo onih, ki so si to želeli. Poznal sem jih. Partizansko vojaško in partijsko vodstvo, ki je bilo vedno sestavni del jugoslovanskega, je take ideje že v kali zatrlo. Prav tako ne obstaja dokument, ki bo dokazoval povezave med TO kot delom JLA in slovensko osamosvojitvijo.

Vsem, ki spoštujejo resnico je znano, da je slovensko osamosvojitev izvedla slovenska TO, ki ni bila del jugoslovanske. Zgolj oznaka TO je premalo za tako obletnico, ustvarjanje kontinuitete. To je enako slaboumno pot povezovanje kmečkih puntarjev z partizani, ker so oboji požigali gradove. Za zgodovinarske obravnave sta ključna elementa čas in prostor. Pomembna  je vsebina, zgodovinsko in politično ozadje, ne zgolj ime. Dovolj pove tudi dejstvo, da tega ne praznujejo v nobeni nekdanji jugoslovanski republiki. Ker jim več pomeni lastna država, kot nekdanja jugoslovanska vojaška formacija.  Ni se odcepila slovenska TO od jugoslovanske, ampak je zrasla iz  velikih političnih sprememb po  prvih demokratičnih volitvah 1990,  razglasitvi rezultatov plebiscita 26. decembra 1990,  sprejetju Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, Deklaracije o neodvisnosti in drugih zakonskih aktov z dne 25. junija 1991. leta. Kdo in z kakšnim namenom, da o pravici niti ne govorimo, to sedaj zanika? Organizatorji proslave ne omenjajo demokratizacije Slovenije, ki je bila predpogoj največjega dosežka Slovencev v zgodovini. Ideološko navezavo na nekdanjo jugoslovansko TO še poudarjajo z izmišljanjem nekih jubilejnih simbolov, s čemer kršijo nekatere začetne člene slovenske ustave, ki te opredeljujejo, prav tako kršijo tudi nekatere sodbe Ustavnega sodišča RS na čelu z ono o Titovi cesti.

Zgodovine se ne da spreminjati in tem pogledu vse skupaj ne zasluži prelitega črnila. Gre za našo seadnjost in neposredno prihodnost, demokracijo, vrednote slovenstva in nenazadnje tudi odnos do resnice, ki normalnega človeka loči od drugih živih bitij. Star slovenski pregovor pravi, kdor laže, tudi krade. Prav zato, da bi zanikali  vsesplošno krajo, ki je temeljna vsesplošna  značilnost poosamosvojitvene Slovenije, so si izmislili geslo o obstoju več resnic. V tem primeru ni kraje. Včasih nismo imeli tatov na primer avtomobilov, ampak le ljudi, ki so si ji nedovoljeno prisvojili. Stare navade iz predosamosvojitvenih časov, tudi leta 1968, se torej vračajo. Tokrat naj bi zmagali v politiki.

Ideja o proslavi 50 letnice je  bila pred časom sprejeta v Radovljici na srečanju nekdanjih poveljnikov TO, »ki se jih redno udeležujeta tedanji predsednik predsedstva g. Milan Kučan in načelnik RŠTO gen. Janez Slapar«. »Namen srečanja je obuditev spomina na ustanovitev Teritorialne obrambe, ki je bila ustanovljena 20.11.1968.« Gre za izkazovanje, utelešenje in izpeljavo večkrat izgovorjenega prepričanja, da slovenska osamosvojitev nikoli ni bila njegova osebna politična opcija. V kratkem lahko pričakujemo, da bodo slovenske generale, ki so vodili obračun s slovensko osamosvojitvijo, pred tem pa so bili celo v poveljstvu »slovenske« TO, nobeden ni prestopil na slovensko stran, postali heroji slovenske osamosvojitve Številni drugi jugoslovanski generali so svoje narode podprli.   Ni pomembno, če je general Čad izjavil: »Nikoli nisem razmišljal, da bi prestopil na slovensko stran. Nikoli.« Slovenska TO se formalno začenja z Janezom Slaparjem, ki je bil v letih 1990-1993, menda po 21. maju, prvi načelnik štaba slovenske TO. Njen jugoslovanski zadnji poveljnik general Hočevar je odšel v Beograd. Bil sem poleg, ko ga je velika in razburjena skupina slovenskih domoljubov pod vodstvom  znanega , danes povsem pozabljenega pomorca Jureta Šterka izganjala iz prostorov štaba. Sloki general v letalski uniformi je bil neverjetno miren, čeprav bled. Posebno me je zanimal, ker je bil brat takrat najslavnejšega profesorja matematike v Novem mestu. 

Jugoslovanska TO je bila ustanovljena 20 novembra 1968. Zakaj je bil za proslavo 50 letnice izbran 10 oktober ni jasno. Pri iskanju ozadja smo našli edino razlago, da je 10. oktober  svetovni dan duševnega zdravja.

Dr. Stane Granda

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 20. Feb 2019 at 13:35

0 ogledov

Dr. Milan Zver: Sredstva za mlade, izobraževanje in šport bomo povečali na 45 milijard evrov
Danes je odbor za kulturo in izobraževanje sprejel poročilo o novem programu Erasmus+, ki ga je pripravil glavni poročevalec Evropskega parlamenta, dr. Milan Zver.  Erasmus+ je eden izmed najbolj priljubljenih programov EU, saj krepi evropsko identiteto, povečuje možnosti za zaposlitev ter daje udeležencem znanja in spretnosti za boljše zasebno in poklicno življenje. Odbor je poročilo, s katerim se poveča tudi proračun programa na okoli 45 milijard evrov, soglasno in prepričljivo podprl. »Evropski programi morajo biti enako dostopni vsem evropskim državljankam in državljanom, ne glede na ekonomsko in socialno okolje, iz katerega prihajajo,« je ob tem povedal dr. Milan Zver. Novi Erasmus+ na eni strani združuje tri velike nove pobude, Mrežo evropskih univerz, pobudo OdkrijEU in Centre poklicne odličnosti, na drugi strani pa bo izboljšal in nadgradil že obstoječe, tradicionalne aktivnosti.  Tako bo z novim programom več možnosti za učenje tujih jezikov, za mobilnost šolarjev in profesorjev v osnovnih in srednjih šolah, pa za mobilnost vzgojiteljev v predšolski vzgoji ter za projekte za odrasle. Novost bo mobilnost za športne trenerje in za posamezne športnike. Novi program prinaša tudi več možnosti za izvedbo manjših projektov v manjših organizacijah, ki so do sedaj imele težave pri dostopanju do programa.  »Evropski programi morajo biti enako dostopni vsem evropskim državljankam in državljanom, ne glede na ekonomsko in socialno okolje, iz katerega prihajajo,« je ob tem povedal dr. Milan Zver. »Ponosen sem na zakonodajno delo, ki smo ga opravili za to, da bo prihodnji Erasmus+ program v prenovljeni, posodobljeni obliki polno zaživel. V dolgotrajnem delu smo našli mnogo rešitev, med drugim tudi za administrativno poenostavitev programa« je povedal dr. Zver in ob tem dodal, da tudi na podlagi tega opravljenega dela »program postaja bolj pravičen in bolj vključujoč.«  »Še posebej vesel sem široke podpore političnih skupin za končno besedilo. Ko bomo vstopili v trialog z Evropsko komisijo in s Svetom, bomo tako imeli močen mandat Parlamenta, ki ga bomo potrebovali, če bomo želeli v programu okrepiti tradicionalne aktivnosti na področju izobraževanja, mobilnosti, mladine in športa ter dodati še tri velike nove, že prej omenjene iniciative,« je poudaril evropski poslanec.  Dr. Milan Zver je tudi zaradi široke politične podpore optimističen glede povečanja evropskega proračuna za ta program.  Evropski poslanec je na seji spomnil tudi na prizadevanja Evropske ljudske stranke v pogajanjih z ostalimi političnimi skupinami: “Branili in ohranili smo sredstva za višješolske in univerzitetne programe mobilnosti, pa tudi finančna sredstva za podprogram Jean Monet. Povečali smo sredstva za poklicno izobraževanje, za odrasle, šole in šport, obenem pa smo zavrnili možnost, da bi se vnaprej omejevalo sredstva za pobudo OdkrijEU in Mrežo evropskih univerz, saj morata ti dve pobudi najprej polno zaživeti, šele nato pa bomo lahko ocenjevali njihovo uspešnost,« je še povedal dr. Milan Zver in dodal, da "smo v naši politični skupini  močno podprli tudi koncept evropske dodane vrednosti, ki pa seveda ne pomeni, da morajo  biti vse aktivnosti nad-nacionalne,« je zaključil dr. Zver. Erasmus+ je program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport in je eden najbolj prepoznanih programov že od svoje uveljavitve v letu 1987. Stotisoče mladih je preko omenjenega programa prebivalo v drugi državi članici, spoznavalo raznolikost in različnost Evropske unije, širilo svoje kompetence in znanja in si povečalo možnosti za zaposljivost. Ne gre se čuditi, da je Erasmus+ med najbolj popularnimi evropskimi programi, ki predstavlja pravo zgodbo o uspehu v delovanju Evropske unije. Kratek povzetek današnjega dogajanja si lahko ogledate v videu. Video prispevek je pripravljen v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. (https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vote-on-erasmus-the-union-programme-for-education-training-youth-and-sport--extracts-from-the-vote-and-statement-by-milan-zver-eppsi-rapporteur-ep-committee-on-culture-and-education-_I168019-V_v)

Tue, 19. Feb 2019 at 20:14

85 ogledov

Z medijsko kampanjo Madžarska proti Sorosu in Junckerju, ker podpirata nezakonite migracije
Spletni portal politikis.si danes poroča, da je Madžarska začela izvajati novo medijsko kampanjo proti priseljevanju, uperjena pa je proti ameriškemu milijarderju Georgeu Sorosu in tudi predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju, ki da podpirata nezakonite migracije. V Bruslju so tovrstne obtožbe Budimpešte že ostro zavrnili, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Madžarska vlada pod vodstvom Viktorja Orbana je medijsko kampanjo, ki bo plačana iz davkoplačevalskega denarja, napovedala tudi na svoji strani na Facebooku. Med drugim bodo objavili tudi plakate s slikama Sorosa in smehljajočega se Junckerja, na plakatih pa je napis: “Tudi vi imate pravico vedeti, kaj pripravlja Bruselj”. “Hočejo uvesti obvezno kvoto za sprejem priseljencev, oslabiti pravice držav članic glede obrambe meja, želijo pospešiti priseljevanje z migrantskimi vizumi,” še navajajo. V Bruslju so se na omenjene plakate že odzvali z ogorčenjem. “Ta kampanja madžarske vlade je v nasprotju z zdravim razumom. Šokantno je, da je taka nora teorija zarote prišla v taki meri v normalni diskurz. Ni res, da EU spodkopava varovanje nacionalnih meja, nasprotno,” je poudaril govorec Evropske komisije Margaritis Schinas. “Ne obstajajo nobeni načrti za humanitarne vizume. Države članice se same odločajo glede legalnega priseljevanja,” je še dejal in dodal, da si “Madžari zaslužijo dejstva, ne izmišljotin”. Orbanova vlada se je že nekajkrat sporekla z Evropsko komisijo glede migracijskih pravil. Večkrat je tudi že objavila plakate in oglase proti Evropski komisiji in predvsem Sorosu, ki ga imajo v Budimpešti za glavno zlo, ki da želi pospeševati nezakonite migracije in iz Evrope narediti “Eurabijo”. V preteklih mesecih je Orbanova vlada napadla tudi nizozemsko evropsko poslanko Judith Sargentini, avtorico kritičnega poročila, ki je osnova za pravno ukrepanje EU proti Madžarski. Napadli so tudi prvega podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa. Ministri EU za evropske zadeve prav ravno danes v Bruslju znova preverjajo stanje v procesih proti Poljski in Madžarski zaradi očitanih kršitev evropskih vrednot, zlasti načela vladavine prava. Bistvenih premikov sicer ni pričakovati.  Vir:politikis.si

Tue, 19. Feb 2019 at 19:38

138 ogledov

Večeru piškotov še ni zmanjkalo! Ne pijani šef kriminalistov Munda, policist, ki ga je ustavil, škodi ugledu PU Maribor
Spletni portal skandal24.si je opozoril na nesprejemljivo pisanje mariborskega Večera, ki bralcem postregel z informacijo, da naj bi "po oceni mariborske policijske uprave v preteklosti ugledu policije škodil tudi policist, ki je bil 8. februarja v patrulji, ki je ustavila Mundo. Govorimo o danes 33-letnem Danijelu B., ki je moral pred približno dvema letoma in pol sleči policijsko uniformo, ker so mu očitali, da je kot policist v službenem času zlorabil uradni položaj z namenom, da bi se okoristil za 20 evrov." Da gre za tesno prepletenost mariborske kriminalistične policije in politike, ugotavljajo v skandal24.si, kar se po svoje razkriva tudi v primeru šefa mariborske kriminalistične policije Roberta Munde. Močno vinjenega ga je policija ustavila v noči na 8. februar, pred tem pa ji je poskusil tudi pobegniti. Namesto da bi ga ustrezno sankcionirali in degradirali, ker je močno okrnil ugled policije, se Policijska uprava Maribor skriva za disciplinskim postopkom, po katerem še vedno niso znane posledice. Končno odločitev bo tako sprejela generalna direktorica policije Tatjana Bobnar. Diskreditacija policistaČasnik Večer v lasti tajkunske družine Hakl pa je šel še dlje. Pričeli so z medijsko diskreditacijo policista, ki je ustavil Mundo tiste noči, in odprli primer, ker naj bi se na delovnem mestu okoristil z dvajsetimi evri, zaradi česar so ga tudi suspendirali. Toda 33-letni mariborski policist je na delovnem sodišču dobil tožbo, saj mu očitkov očitno niso mogli dokazati, Policija pa ga je morala vzeti nazaj v službo. To se je zgodilo nedavno, prav v tednu, ko je bil dodeljen v patruljo, ki je na praznični petek v prometu ustavila Mundo. Še vedno pa naj bi proti njemu tekel kazenski postopek. Glavna tarča bi moral biti kriminalist Munda, ki ima na glavi veliko maslaNi potrebno posebej poudarjati, da bi morali mediji, kot je Večer, gledati pod prste šefom, za katere je znano, da so podrejeni vladajoči politiki. Toda tega, ker je Večer ravno tako na isti strani, ne bomo doživeli. Okoli kriminalista Munde smo že pisali, da afera z vožnjo v alkoholiziranem stanju ni njegova prva. Kot nam je povedal nekdanji župan Maribora Franc Kangler, je mariborska kriminalistična policija postala politična ravno pod njegovim vodstvom, komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pa je ugotovila kup nezakonitosti, so še zapisali pri skandal24.si. Škandal24 je tudi poročal, da so v javnem podjetju Mariborski vodovod zaposlili sina Roberta Munde, Žigo Mundo. Munda naj bi izvajal tudi mobing nad zaposlenimi v okviru policije, predvsem nad ženskami. Na družbenem omrežju Facebook smo zasledili tudi komentar enega izmed policistov, ki je potrdil, da so vsa namigovanja glede domnevnih okoliščin incidenta resnična, prav tako pa naj bi policistom pametoval na sestankih in vsem “solil pamet”. V omenjenem komentarju je policist izrazil tudi presenečenje, da so postopek glede na Mundov vpliv sploh izpeljali do konca. No, skoraj do konca. Munda naj bi izvajal tudi mobing nad zaposlenimi v okviru policije, predvsem nad ženskami. Škandal24 je tudi poročal, da so v javnem podjetju Mariborski vodovod zaposlili sina Roberta Munde, Žigo Mundo. Pri tem naj bi nekdanji župan Andrej Fištravec naročil direktorju Danilu Brunaču, naj ga zaposlijo, zaposlene pri vodovodu pa je takrat presenetil kar Robert Munda, ki se je v prostorih podjetja oglasil osebno, in sicer naj bi se to zgodilo v vlogi očeta in ne kriminalista. Munda je takrat te navedbe sicer zanikal. Vir: skandal24.si

Tue, 19. Feb 2019 at 19:08

133 ogledov

Dva obraza Slovenije v ameriških medijih
Dva obraza Slovenije v ameriških medijih: mnogi so predvajali govor Melanije Trump v Miamiju, nekateri pa že peti dan zapovrstjo objavljajo prispevek o “slovenskem politiku, ki je odstopil zaradi ukradenega sendviča." Prva dama Melanija Trump je v nagovoru pripadnikom latinsko ameriške skupnosti v Miamiju izrazila podporo ljudem Venezuele ter poudarila, da sta s Predsednikom Trumpom počaščena, da sta lahko z njimi. Ponosna je, da je z njimi v ZDA kot njihova Prva dama. Mnogi od prisotnih poznajo občutek, kako je živeti v svobodi, potem ko so prestali zatiranje v socializmu in komunizmu. Ljudje v Venezueli pa so blizu tega, da si ponovno pridobijo svojo svobodo.  Prisotne in vse druga je pozvala, da skupaj molijo za skorajšnjo svobodo venezuelskega ljudstva. Njen soprog Donald Trump je bil prisoten, ker mu je veliko do venezuelskih ljudi in sam napovedal pomembno sporočilo o venezuelski krizi. Prisotni so nastop Melanije nagradili z več aplavzi, njen govor je predvajalo več TV postaj. Melania Trump: We support great people of Venezuela) https://edition.cnn.com/videos/politics/2019/02/18/donald-melania-trump-miami-venezuela-praise-sot-vpx.cnn Obenem pa nekateri mediji že peti dan zapovrstjo objavljajo prispevek o “slovenskem politiku, ki je odstopil zaradi ukradenega sendviča”, med njimi so o tem poročali tudi na najbolj gledani ameriški kabelski TV kanal Fox News. (Slovenian politician steps down after shoplifting sandwich https://www.foxnews.com/world/ slovenian-politician-steps- down-after-shoplifting- sandwich).

Tue, 19. Feb 2019 at 09:05

124 ogledov

Bo zoper pijanega šefa kriminalistov Mundo uveden disciplinski postopek?
Spletni portal e-maribor.si poroča, da je direktor Policijske uprave Maribor Danijel Lorbek prejel poročilo o notranje varnostnem nadzoru in zoper vodjo mariborskih kriminalistov Roberta Mundo predlagal disciplinski postopek. Policija bo izpeljala organizacijske in kadrovske spremembe. Po tem, ko so šefa mariborskih kriminalistov Roberta Munde, policisti v noči na 8. februar zasačili pijanega v prometu, so bile oči javnosti uprte v notranjevarnostni postopek, ki ga je v zvezi z dogodkom odredil direktor Policijske uprave Maribor Danijel Lorbek ne glede na to, da se Munda ni spozabil v službi, ampak v svojem prostem času. Kakšne posledice bo imel predlog za uvedbo disciplinskega postopka za Mundo, pa še ni jasno, saj na mariborski policijski upravi niso razkrili, kakšno sankcijo je imel Lorbek v mislih. O disciplinskem postopku zoper šefa mariborskih kriminalistov bo odločila generalna direktorica policije Tatjana Bobnar, ki ji je Lorbek predlagal tudi nekatere organizacijske ukrepe za zagotovitev učinkovitejšega dela v PU Maribor, piše današnji Večer. Miran Šadl: Policisti moramo v skladu s kodeksom policijske etike tudi v zasebnem  življenju skrbeti za varovanje ter utrjevanje lastnega ugleda in ugleda policijske organizacije ter v tej povezavi skrbeti za krepitev integritete v policijski organizaciji, kar pa v obravnavanem primeru uslužbenca policije ne moremo potrditi. M-G. e-maribor

Tue, 19. Feb 2019 at 06:27

204 ogledov

Celje: »Porozna meja kot ementalski sir ali kako najlažje prestopiti Slovensko mejo
Že znan izraz lepa, in mirna nedelja, tudi v primeru dela policistov in obmejnih organov, je včasih imel nekakšen   pomen, ki bi naj  pomenil sproščeno ustaljeno delo. Pa zgleda da to nič  več ne velja. Že v petek so v Štorah( predmestje Celja) dopoldne  pri razlaganju  določenega tovora s tovornega vozila   našli  šest  Afganistancev, ki so ilegalno vstopili v Slovenijo.  In spet oguljena fraza, da so v tovorno  vozilo najverjetneje vstopili na območju Srbije. Po opravljenih  postopkih, češ  da so jih predali hrvaškim varnostnim organom. Kaj drugega kot izraz nemoči ter birokratska formulacija. O tem da so  zares šli in ali se je predaja hrvaškim varnostnim organom zares zgodila pa vemo pravzaprav nič. Sobotni dan  je bil, vsaj brez tovrstnih obvestil, dan ki ga naj ne bi zaznamoval dogodek iz segmenta ilegalnih migracij in njih učinka v številu prijetih že na meji ali nekje blizu. Nekje na meji,  so v soboto popoldne, bolj proti večeru  okoli zaselka blizu Rogaške Slatine, so domačini opazili nenavadna gibanja in seveda z vsemi vozili in iskalne tehnike prisotnosti policije, pa še vedno  nihče ni dobil informacijo kaj se dogaja. Tudi nedelja je minila brez da bi javnosti bilo posredovano obvestilo o dogajanjih v sobot zgodaj zvečer in kasneje v noči na nedeljo. Glede na to da se je to dogajalo, vožnja policijskih avtomobilov in helikopterja z prižganimi modrimi lučmi, skozi strnjena naselja, so nekateri pisali na družbena omrežja in se spraševali o tem. Odgovor je sledil šele danes dopoldne in sicer o tem da so v  soboto, okoli 22. ure, v  naselju  Rjavica, na območju Rogaške Slatine odkrili pet   ilegalnih  prebežnikov.  Trije  so  bili  državljani  Alžirije,  eden  državljan Maroka in eden državljan Tunizije. In, da vsi so zaprosili za azil. Konec zgodbe? Ne! Iz tega bi moglo ali bi vsaj moralo biti  nekaj kaj bi predstavljalo nekakšen izvleček, nauk, da se pojav ilegalnih prehodov čez mejo »oplemeniten« z  določenim številom oseb iz nam znanih ali manj znanih obstoječih ali neobstoječih žarišč(vojnih, humanitarno ogroženih) ki imajo namen iti v lepše življenje pa četudi na tuje stroške in breme. »Proizvajalci« in podporniki teh gibanj pa naročujejo nove »študije« o poroznosti, pardon prehodnosti  slovenske meje  brez da bi jih srečali predstavniki obmejnih organov. Čas je že, ampak res čas da si nehamo zatiskati oči pred pojavom in priznamo da potrebujemo pomoč pri varovanju naše in obenem schengenske meje. Letni čas, ki se bliža bo prinesel še večji pritisk na mejo državo in Evropo. Otresimo se »Cerarjeve« maksime: «Jamram, iščem rešitve pa jo ne najdem«,  drugače se bodo ponavljali  razpisi za opremo za azilne domove, kar bo stopnjevalo jezo lastnih državljanov. To ni naš cilj mar ne? V.K.T.

Zadnji komentarji

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

Dr. Stane Granda: 10. oktober – črn dan slovenske zgodovine