Waldorfska šola je v Mariboru že stara znanka. Razlikuje se od drugih osnovnih šol predvsem v tem, da je naše izobraževanje močno podprto z umetnostjo in drugimi uporabnimi življenjskimi vsebinami in da je osnova našega delovanja pozorno spremljanje in upoštevanje otrokovega razvoja.

 

Lasten učni koncept

Pouk je zasnovan drugače, saj  je dnevni razpored učnih ur prilagojen notranjim življenjskim zahtevam otroka. Šolski dan se v waldorfski šoli začne s predmeti, pri katerih je še posebej potrebno jasno mišljenje, razumevanje in predstavljanje. Vsak tak predmet je na urniku v jutranji uri od 8h do 10h in se menjava v mesečnih epohah, tako imamo npr. štiri tedne slovenščino, nato štiri tedne matematiko, biologijo itn. Sledijo predmeti, ki jih je treba ritmično ponavljati vsak teden: tuji jeziki, evritmija in športna vzgoja, glasbena in likovna umetnost, ročna dela ipd. Skozi tako oblikovan pouk se lahko učenci v tri- do štiritedenskem obdobju poučevanja enega in istega predmeta resnično povežejo s snovjo in da se znanje med dvema epohama lahko ugnezdi.Pri nas imamo dva tuja jezika (nemščina in angleščina) že od prvega razreda dalje. S prva seveda le skozi igro in ritmično ponavljanje.

 

Petje, ples, umetniško ustvarjanje in gledališko izražanje

Vsi učenci igrajo pentatonično flavto, v četrtem razredu pa začnejo s poukom diatonične flavte. V četrtem razredu vsi otroci usvojijo tudi osnove igranja na violino. Vsi otroci so vključeni v razredni pevski zbor.Naša posebnost je evritmija, prav posebna umetnost gibanja, ki jo lahko najdete le na waldorfski šoli. Posebej smo ponosni na ročna dela; tehnike pletenja, kvačkanja in šivanja so iz razreda v razred bolj zahtevne, pridobljena natančnost in spretnost pa krepita otrokovo samozavest, koncentracijo in občutek za lepo. Lesorestvo kot samostojen predmet nastopi v petem razredu. Vsi otroci se s pomočjo različnih orodij in tehnik spoprimejo z lesom. Ob koncu šolskega leta z veseljem pričakujemo še razredne gledališke igre, v katerih prav tako nastopijo prav vsi učenci šole.

 

 

 

 

Športne igre

Namesto športne vzgoje imamo športne igre, ki krepijo razredni duh, usmerjenost k nalogi, sodelovanje in povezovanje, zmožnost priti drugemu naproti, ga bolje in predvsem globlje spoznati in razumeti.

 

Doživljajsko učenje, ki povezuje delovanje in razumevanje

Naši učenci skozi akademska vprašanja, zgodbe, umetnost, gibanje in naravo razvijajo takosvoje intelektualne kot tudi ustvarjalne zmožnosti.

 

Ocenjevanje

Je na waldorfski šoli opisno skozi vsa leta. Ta ne vrednoti po zunanjih merilih, temveč ubesedi otrokov razvoj, ki poteka v njemu lastnem ritmu.

 

Waldorfska šola je šola za življenje

Zaposleni šole z veseljem poudarimo, da waldorfsko izobraževanje ne vzgaja in izobražuje le otrokove glave,pač pa tudi njegovo srce in roke, saj lahko le-tako razvija njegove individualne talente in sposobnosti.Waldorfska pedagogika otrokom omogoča, da prebudijo najboljše, kar nosijo v sebi, da spoznajo, kako dostopati do svojih notranjih potencialov, jih razvijati, živeti in deliti s svetom…. Prav zato se waldorfskim otrokom tako zelo svetijo oči.

 

Suzi Asfour in Anita Ivačič - Waldorfska šola Maribor