S predsednikom Zadružne zveze Slovenije Petrom Vriskom sva govorila o stanju zadrug in zadružništva na Slovenskem, o bodoči EU finančni perspektivi, v kateri bo slovensko kmetijstvo prikrajšano za kar nekaj debelih milijonov evrov, o vse večjem zaraščanju kmetijskih zemljišč, o vlogi in pomenu mladih kmetov za prihodnost slovenskega kmetijstva, seveda pa sva nekaj besed namenila tudi aktualnostim v SLS.