Čemu velikokrat iščemo rešitev predolgo oz. je sploh ne najdemo? Kako to spremeniti? Skrivnost je v tem, da težavo najprej spremenimo v izziv. Osredotočenost s problema na izziv preusmerimo tako, da trdilne oblike o težavi (npr. "Imam finančne težave.") spremenimo v vprašalno, pri čemer uporabimo vsaj vseh šest pomočnikov: kaj, čemu (zakaj), kako, kdo, kje, kdaj (npr. "Kaj je notranji vzrok za finančne težave? Čemu jih želim odpraviti - notranji in zunanji vzroki? Kako naj jih rešim? Kdo mi lahko pri tem pomaga? Kje imam še odprte možnosti? Kdaj naj stopim v akcijo? ipd.). Pri tem je pomembno, da najprej poiščemo vzrok težav (kaj?), šele nato pa se vprašamo, kako ta vzrok odpraviti.

 

Človeška podzavest je naravnana tako, da prične s polnim zagonom iskati rešitve, če si zastavimo ustrezno vprašanje medtem ko se pri trdilni obliki stavka o problemu to ne zgodi. Ravno tako podzavest ne more najti odgovora in ga posredovati zavesti, če se sprašujemo, kako rešiti težave, ne da bi se prej vprašali, kaj je vzrok zanje. To je podobno, kot bi poskušali priti na jug, pri tem pa ves čas hodimo proti severu ... in se ob sprašujemo, kako vendar ne prispemo tja, kamor želimo. Ko si postavimo ustrezna vprašanja, poišče podzavest rešitev samodejno.

  

Daisy Doren

Avtorica portala EVOLUCIJA PODJETNIŠTVA e-priročnik in lastnica portala https://www.daisydoren.com/