SI
Ponosno pokažite svojo dodano vrednost - moja zgodba
V Fokusu
Aktualno

Torek, 31. julij 2018 ob 08:21

Odpri galerijo

Nič neobičajnega ni za waldorfsko šolo v rasti, ko je pedagoški proces v fokusu, da vse ostale dejavnosti po svojih najboljših močeh opravijo učitelji po koncu pouka. Tudi delo poslovnega sekretarja. Z rastjo šole do polne devetletke so se vedno bolj kazale pomanjkljivosti takšnega načina dela, še posebej potem, ko je šola pričela s procesom osamosvojitve v samostojen vzgojno-izobraževalni zavod. Teh pomanjkljivosti se niso v polni meri zavedali, so se pa vsak dan soočali z njihovimi posledicami. Kljub temu, da so si želeli osebo s tudi pedagoškimi izkušnjami, so se odločili, da poskusijovodenje pisarne prepustiti profesionalni poslovni sekretarki in se po določenem času odločati, kako naprej.

 

Ujemanje vrednot:

Januarja 2016 sem tako prevzela vodenje tajništva Waldorfske šole Maribor. Delovno mesto sem sprejela, čeravno ni ponujalo obetavnega izhodišča: zaposlitev za določen čas s skrajšanim delovnim časom in najnižjim plačnim izhodiščem za to delovno mesto.Je pa delovno okolje nagovorilo moje vrednote.Namreč, na šoli si med zaposlenimi, otroki in starši prizadevajo k pristnim odnosov, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju in razumevanju. Waldorfska pedagogika deluje v smeri celostnega razvoja otroka. Otroku omogoča veliko ustvarjalnega izražanja. Ne zagotavlja le faktografskega znanja, temveč skrbi za enakovreden razvoj uma, srca in rok.V otroku krepi njegove naravne danosti in spodbuja k njihovemu polnemu razcvetu.

Najvišja mesta na moji vrednostni lestvici zasedajo enake vrednote:

·         medsebojno spoštovanje in iskreni odnosi,

·         v polnosti izražati svoje potenciale,

·         pri delu potrebujem svobodo in ne tesnega nadzora,

·         ne delamzgolj za plačo, temveč vedno želim višji smisel…..

 

Čakalo pame je kar nekaj izzivov:

Nič zato, sem človek, ki se jih ne ustraši, temveč se jih pogumno in aktivno loti.

 

Prvi izziv je bil že ta , da sem po samo 5 dneh uvajanja  ostala v pisarni sama. Nič hudega, se je vsaj takoj na začetku že videlo iz kakšnega testa sem.

 

Drugi  izziv je bil čim prej osvojiti značilnosti dela v šolskem tajništvu, ki se razlikuje od vodenja tajništva v gospodarstvu. So mi pa prav izkušnje iz gospodarstva omogočale, da sem zelo hitro vzpostavila tajništvo šole kot informacijsko, komunikacijsko in organizacijsko središče šole, ki je korak ali dva pred ostalimi delovnimi procesi.

 

Tretji, precej zahteven izziv,  je že čakal za vogalom. Takoj na začetku februarja, torej le mesec dni po mojem prihodu, smo celotno šolo v dveh obsežnih etapah preselili iz takratne lokacije na novo lokacijo. Že kar na začetku velika priložnost za izražanje mojih organizacijskih veščin.

 

Četrti izziv je bil vzpostaviti dobro sodelovanje z ravnateljem šole, umirjenim in preudarnim človekom, ki je za vodenje šole zapustil delo razrednega učitelja. Ker šola doslej ni imela profesionalne poslovne sekretarke, tudi ni imel primerjave,  kako in v katerih vsebinah mu bom lahko asistirala. Moje znanje o vodenju navzgor mi je omogočalo, da sem tlakovala pot k uspešnemu in učinkovitemu sodelovanju, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in zaupanju ter upošteva karakteristike obeh  Danes mu nudim veliko oporo pri komuniciranju z okoljem, pripravi podatkov za oblikovanje odločitev, organizaciji sestankov, planiranju obveznosti, iskanju možnih rešitev za zelo različne situacije, ki jih na šoli nikoli ne zmanjka in se med seboj razlikujejo po stopnji občutljivosti. Poleg navedenega pa mu veliko pomeni, da znam začutiti, kdaj ima morebiten slab dan in tudi temu prilagoditi svoj način delovanja.

 

Peti izziv je bil si pridobiti zaupanje in sodelovanje staršev, tudi kadar gre za občutljive vsebinekot so obračuni stroškov in redno ter dosledno plačevanje obveznosti do šole. Pregled kontnih kartic vseh otrok, aktualnih in tistih, ki so že končali šolanje, je namreč pokazal precej neurejenostiin nejasnosti. Te so nastale kot seštevek različnih dejavnikov: dosedanji sistem, prehod v samostojen zavod, nedoslednosti pri plačevanju in upoštevanju sklicnih številk, napake pri knjiženju in podobno. Nešteto pregledov, ročnega iskanja, pisne in ustne komunikacije s starši, usklajevanja z zunanjo računovodkinjo, je bilo potrebnih, da sem počistila kontne kartice in jih spravila na aktualno stanje. Ob tem sem vzporedno gradila strukturiran in pregleden sistemvodenja stroškov, takšnega, ki mu uporabniki zaupajo in sledijo. Danes so obračuni in plačilni promet urejena celota.

 

Šesti in morda celo največji izziv pa je bil prodreti v miselnost nekaterih učiteljev, ki so dvomili v smiselnost zaposlovanja strokovno-tehničnega kadra. Dejstvo sicer je, da je primarna naloga šole vzgoja in izobraževanje, strokovno-tehnično službe pa so sekundarnega pomena. Dajejo pa prav slednje strukturo in to je včasih zelo ustvarjalnim ljudem težko sprejeti. Vsebina potrebuje formo, sicer se razlije po površini in zamuja priložnosti prodreti še globje. A tudi ti učitelji so sčasoma prepoznali dobrobitv mojem sistematično zastavljenem delu.  Spoznali so, da jim pravzaprav nudi oporo, podporo in varnost ter jim omogoča, da se v polnosti posvetijo vsebini, torej pedagoškemu delu.

 

Sedmi izziv, uvodno željo vodstva, da bi imeli  osebo s tudi pedagoškimi izkušnjami,sem tudi rešila na svoj način. Uspela sem namreč ustvariti okolje, ki deluje profesionalno, pa vendar tudi toplo in domače. To se najlepše opazi ob prihodih otrok, ki redno prihajajo v mojo pisarno, pa ne samo zato, da rešijo svoje manjše in večje tegobe, temveč predvsem zato, da me pridejo pozdravit, poklepetat, objet in z menoj podeliti svoje manjše in malo večje skrivnosti. Na ta način delujem tudi pedagoško. Na začetku mojega službovanja sem učenkam ob eni priložnosti povedala, da človek za svoje zdravje potrebuje vsaj 7 objemov na dan. Od takrat dalje redno skrbijo za moje zdravje.

 

Kako si ustvariti delovno mesto?

Od nekdaj verjamem, da ljudje sami s svojo osebnostjo oblikujemo in vplivamo na svoje delovno mesto in posledično na okolje. Zato ni naključje, da se je moja miselnost ujela z rekom, na kateri temelji waldorfska pedagogika, ki pravi: ne to, kar učitelj govori, temveč to, kar on je, preide na učenca.

 

Delovno mesto »tajnik zavoda« takšno, kot je danes, s prva ni obstajalo. Na razgovoru je vodstvo šole sicer prepoznalo, da mi niso tuje vrednote,  ki jih želijo pri svojih zaposlenih zato, da bi jih lahko prenašali na otroke. A ker so prvič za delo poslovnega sekretarja zaposlovali nekoga, ki nima waldorfske izobrazbe, so bili na začetku razumljivo zelo previdni, koga sprejemajo v kolektiv. Jaz pa sem pri odločitvi, ali naj sprejmem delovno mesto, poslušala svojo intuicijo in dajala prednost svojim nagovorjenim vrednotam in ne neobetavnemu izhodišču.

 

Moja mantra -biti del rešitve in ne del problema:

Nisem se spraševala, kaj lahko šola naredi zame, temveč, kaj lahko jaz naredim za šolo. Videla sem izzive in jih reševala.Kako?

·         z naborom svojih vrednot

·         s svojo osebnostjo

·         z udejanjanjem svojih potencialov.

 

Zato mi je uspelo!

Ustvarila sem nepogrešljivo delovno mesto, se globoko zasidrala v waldorfsko skupnost in zavodu dodala dodano vrednost in to skozi različne vloge. Seveda je moja osrednja vloga tajnica zavoda, a svoje potenciale lahko izražam tudi skozi druge vloge, npr. kot moderatorka šolskih dogodkov.Moji notranji naravnosti so seveda sledili tudi zunanji dejavniki: zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom in višjo plačo.

 

Bistvo stvari ni vidno na prvi pogled.

Ta izkušnja mi je enkrat več potrdila, da se najboljše priložnosti skrivajo prav tam, kjer jih najmanj pričakuješ. Ali kot pravi Mali princ: Kdor hoče videti, mora gledati s srcem, saj je bistvo očem nevidno.

Suzi Asfour je predsednica Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije.

Članek je bil izvorno objavljen v reviji Adma 7-8/2018.

Avtor fotografij je Koka press.

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 20. Feb 2019 at 13:35

0 ogledov

Dr. Milan Zver: Sredstva za mlade, izobraževanje in šport bomo povečali na 45 milijard evrov
Danes je odbor za kulturo in izobraževanje sprejel poročilo o novem programu Erasmus+, ki ga je pripravil glavni poročevalec Evropskega parlamenta, dr. Milan Zver.  Erasmus+ je eden izmed najbolj priljubljenih programov EU, saj krepi evropsko identiteto, povečuje možnosti za zaposlitev ter daje udeležencem znanja in spretnosti za boljše zasebno in poklicno življenje. Odbor je poročilo, s katerim se poveča tudi proračun programa na okoli 45 milijard evrov, soglasno in prepričljivo podprl. »Evropski programi morajo biti enako dostopni vsem evropskim državljankam in državljanom, ne glede na ekonomsko in socialno okolje, iz katerega prihajajo,« je ob tem povedal dr. Milan Zver. Novi Erasmus+ na eni strani združuje tri velike nove pobude, Mrežo evropskih univerz, pobudo OdkrijEU in Centre poklicne odličnosti, na drugi strani pa bo izboljšal in nadgradil že obstoječe, tradicionalne aktivnosti.  Tako bo z novim programom več možnosti za učenje tujih jezikov, za mobilnost šolarjev in profesorjev v osnovnih in srednjih šolah, pa za mobilnost vzgojiteljev v predšolski vzgoji ter za projekte za odrasle. Novost bo mobilnost za športne trenerje in za posamezne športnike. Novi program prinaša tudi več možnosti za izvedbo manjših projektov v manjših organizacijah, ki so do sedaj imele težave pri dostopanju do programa.  »Evropski programi morajo biti enako dostopni vsem evropskim državljankam in državljanom, ne glede na ekonomsko in socialno okolje, iz katerega prihajajo,« je ob tem povedal dr. Milan Zver. »Ponosen sem na zakonodajno delo, ki smo ga opravili za to, da bo prihodnji Erasmus+ program v prenovljeni, posodobljeni obliki polno zaživel. V dolgotrajnem delu smo našli mnogo rešitev, med drugim tudi za administrativno poenostavitev programa« je povedal dr. Zver in ob tem dodal, da tudi na podlagi tega opravljenega dela »program postaja bolj pravičen in bolj vključujoč.«  »Še posebej vesel sem široke podpore političnih skupin za končno besedilo. Ko bomo vstopili v trialog z Evropsko komisijo in s Svetom, bomo tako imeli močen mandat Parlamenta, ki ga bomo potrebovali, če bomo želeli v programu okrepiti tradicionalne aktivnosti na področju izobraževanja, mobilnosti, mladine in športa ter dodati še tri velike nove, že prej omenjene iniciative,« je poudaril evropski poslanec.  Dr. Milan Zver je tudi zaradi široke politične podpore optimističen glede povečanja evropskega proračuna za ta program.  Evropski poslanec je na seji spomnil tudi na prizadevanja Evropske ljudske stranke v pogajanjih z ostalimi političnimi skupinami: “Branili in ohranili smo sredstva za višješolske in univerzitetne programe mobilnosti, pa tudi finančna sredstva za podprogram Jean Monet. Povečali smo sredstva za poklicno izobraževanje, za odrasle, šole in šport, obenem pa smo zavrnili možnost, da bi se vnaprej omejevalo sredstva za pobudo OdkrijEU in Mrežo evropskih univerz, saj morata ti dve pobudi najprej polno zaživeti, šele nato pa bomo lahko ocenjevali njihovo uspešnost,« je še povedal dr. Milan Zver in dodal, da "smo v naši politični skupini  močno podprli tudi koncept evropske dodane vrednosti, ki pa seveda ne pomeni, da morajo  biti vse aktivnosti nad-nacionalne,« je zaključil dr. Zver. Erasmus+ je program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport in je eden najbolj prepoznanih programov že od svoje uveljavitve v letu 1987. Stotisoče mladih je preko omenjenega programa prebivalo v drugi državi članici, spoznavalo raznolikost in različnost Evropske unije, širilo svoje kompetence in znanja in si povečalo možnosti za zaposljivost. Ne gre se čuditi, da je Erasmus+ med najbolj popularnimi evropskimi programi, ki predstavlja pravo zgodbo o uspehu v delovanju Evropske unije. Kratek povzetek današnjega dogajanja si lahko ogledate v videu. Video prispevek je pripravljen v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. (https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vote-on-erasmus-the-union-programme-for-education-training-youth-and-sport--extracts-from-the-vote-and-statement-by-milan-zver-eppsi-rapporteur-ep-committee-on-culture-and-education-_I168019-V_v)

Tue, 19. Feb 2019 at 20:14

85 ogledov

Z medijsko kampanjo Madžarska proti Sorosu in Junckerju, ker podpirata nezakonite migracije
Spletni portal politikis.si danes poroča, da je Madžarska začela izvajati novo medijsko kampanjo proti priseljevanju, uperjena pa je proti ameriškemu milijarderju Georgeu Sorosu in tudi predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju, ki da podpirata nezakonite migracije. V Bruslju so tovrstne obtožbe Budimpešte že ostro zavrnili, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Madžarska vlada pod vodstvom Viktorja Orbana je medijsko kampanjo, ki bo plačana iz davkoplačevalskega denarja, napovedala tudi na svoji strani na Facebooku. Med drugim bodo objavili tudi plakate s slikama Sorosa in smehljajočega se Junckerja, na plakatih pa je napis: “Tudi vi imate pravico vedeti, kaj pripravlja Bruselj”. “Hočejo uvesti obvezno kvoto za sprejem priseljencev, oslabiti pravice držav članic glede obrambe meja, želijo pospešiti priseljevanje z migrantskimi vizumi,” še navajajo. V Bruslju so se na omenjene plakate že odzvali z ogorčenjem. “Ta kampanja madžarske vlade je v nasprotju z zdravim razumom. Šokantno je, da je taka nora teorija zarote prišla v taki meri v normalni diskurz. Ni res, da EU spodkopava varovanje nacionalnih meja, nasprotno,” je poudaril govorec Evropske komisije Margaritis Schinas. “Ne obstajajo nobeni načrti za humanitarne vizume. Države članice se same odločajo glede legalnega priseljevanja,” je še dejal in dodal, da si “Madžari zaslužijo dejstva, ne izmišljotin”. Orbanova vlada se je že nekajkrat sporekla z Evropsko komisijo glede migracijskih pravil. Večkrat je tudi že objavila plakate in oglase proti Evropski komisiji in predvsem Sorosu, ki ga imajo v Budimpešti za glavno zlo, ki da želi pospeševati nezakonite migracije in iz Evrope narediti “Eurabijo”. V preteklih mesecih je Orbanova vlada napadla tudi nizozemsko evropsko poslanko Judith Sargentini, avtorico kritičnega poročila, ki je osnova za pravno ukrepanje EU proti Madžarski. Napadli so tudi prvega podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa. Ministri EU za evropske zadeve prav ravno danes v Bruslju znova preverjajo stanje v procesih proti Poljski in Madžarski zaradi očitanih kršitev evropskih vrednot, zlasti načela vladavine prava. Bistvenih premikov sicer ni pričakovati.  Vir:politikis.si

Tue, 19. Feb 2019 at 19:38

138 ogledov

Večeru piškotov še ni zmanjkalo! Ne pijani šef kriminalistov Munda, policist, ki ga je ustavil, škodi ugledu PU Maribor
Spletni portal skandal24.si je opozoril na nesprejemljivo pisanje mariborskega Večera, ki bralcem postregel z informacijo, da naj bi "po oceni mariborske policijske uprave v preteklosti ugledu policije škodil tudi policist, ki je bil 8. februarja v patrulji, ki je ustavila Mundo. Govorimo o danes 33-letnem Danijelu B., ki je moral pred približno dvema letoma in pol sleči policijsko uniformo, ker so mu očitali, da je kot policist v službenem času zlorabil uradni položaj z namenom, da bi se okoristil za 20 evrov." Da gre za tesno prepletenost mariborske kriminalistične policije in politike, ugotavljajo v skandal24.si, kar se po svoje razkriva tudi v primeru šefa mariborske kriminalistične policije Roberta Munde. Močno vinjenega ga je policija ustavila v noči na 8. februar, pred tem pa ji je poskusil tudi pobegniti. Namesto da bi ga ustrezno sankcionirali in degradirali, ker je močno okrnil ugled policije, se Policijska uprava Maribor skriva za disciplinskim postopkom, po katerem še vedno niso znane posledice. Končno odločitev bo tako sprejela generalna direktorica policije Tatjana Bobnar. Diskreditacija policistaČasnik Večer v lasti tajkunske družine Hakl pa je šel še dlje. Pričeli so z medijsko diskreditacijo policista, ki je ustavil Mundo tiste noči, in odprli primer, ker naj bi se na delovnem mestu okoristil z dvajsetimi evri, zaradi česar so ga tudi suspendirali. Toda 33-letni mariborski policist je na delovnem sodišču dobil tožbo, saj mu očitkov očitno niso mogli dokazati, Policija pa ga je morala vzeti nazaj v službo. To se je zgodilo nedavno, prav v tednu, ko je bil dodeljen v patruljo, ki je na praznični petek v prometu ustavila Mundo. Še vedno pa naj bi proti njemu tekel kazenski postopek. Glavna tarča bi moral biti kriminalist Munda, ki ima na glavi veliko maslaNi potrebno posebej poudarjati, da bi morali mediji, kot je Večer, gledati pod prste šefom, za katere je znano, da so podrejeni vladajoči politiki. Toda tega, ker je Večer ravno tako na isti strani, ne bomo doživeli. Okoli kriminalista Munde smo že pisali, da afera z vožnjo v alkoholiziranem stanju ni njegova prva. Kot nam je povedal nekdanji župan Maribora Franc Kangler, je mariborska kriminalistična policija postala politična ravno pod njegovim vodstvom, komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pa je ugotovila kup nezakonitosti, so še zapisali pri skandal24.si. Škandal24 je tudi poročal, da so v javnem podjetju Mariborski vodovod zaposlili sina Roberta Munde, Žigo Mundo. Munda naj bi izvajal tudi mobing nad zaposlenimi v okviru policije, predvsem nad ženskami. Na družbenem omrežju Facebook smo zasledili tudi komentar enega izmed policistov, ki je potrdil, da so vsa namigovanja glede domnevnih okoliščin incidenta resnična, prav tako pa naj bi policistom pametoval na sestankih in vsem “solil pamet”. V omenjenem komentarju je policist izrazil tudi presenečenje, da so postopek glede na Mundov vpliv sploh izpeljali do konca. No, skoraj do konca. Munda naj bi izvajal tudi mobing nad zaposlenimi v okviru policije, predvsem nad ženskami. Škandal24 je tudi poročal, da so v javnem podjetju Mariborski vodovod zaposlili sina Roberta Munde, Žigo Mundo. Pri tem naj bi nekdanji župan Andrej Fištravec naročil direktorju Danilu Brunaču, naj ga zaposlijo, zaposlene pri vodovodu pa je takrat presenetil kar Robert Munda, ki se je v prostorih podjetja oglasil osebno, in sicer naj bi se to zgodilo v vlogi očeta in ne kriminalista. Munda je takrat te navedbe sicer zanikal. Vir: skandal24.si

Tue, 19. Feb 2019 at 19:08

133 ogledov

Dva obraza Slovenije v ameriških medijih
Dva obraza Slovenije v ameriških medijih: mnogi so predvajali govor Melanije Trump v Miamiju, nekateri pa že peti dan zapovrstjo objavljajo prispevek o “slovenskem politiku, ki je odstopil zaradi ukradenega sendviča." Prva dama Melanija Trump je v nagovoru pripadnikom latinsko ameriške skupnosti v Miamiju izrazila podporo ljudem Venezuele ter poudarila, da sta s Predsednikom Trumpom počaščena, da sta lahko z njimi. Ponosna je, da je z njimi v ZDA kot njihova Prva dama. Mnogi od prisotnih poznajo občutek, kako je živeti v svobodi, potem ko so prestali zatiranje v socializmu in komunizmu. Ljudje v Venezueli pa so blizu tega, da si ponovno pridobijo svojo svobodo.  Prisotne in vse druga je pozvala, da skupaj molijo za skorajšnjo svobodo venezuelskega ljudstva. Njen soprog Donald Trump je bil prisoten, ker mu je veliko do venezuelskih ljudi in sam napovedal pomembno sporočilo o venezuelski krizi. Prisotni so nastop Melanije nagradili z več aplavzi, njen govor je predvajalo več TV postaj. Melania Trump: We support great people of Venezuela) https://edition.cnn.com/videos/politics/2019/02/18/donald-melania-trump-miami-venezuela-praise-sot-vpx.cnn Obenem pa nekateri mediji že peti dan zapovrstjo objavljajo prispevek o “slovenskem politiku, ki je odstopil zaradi ukradenega sendviča”, med njimi so o tem poročali tudi na najbolj gledani ameriški kabelski TV kanal Fox News. (Slovenian politician steps down after shoplifting sandwich https://www.foxnews.com/world/ slovenian-politician-steps- down-after-shoplifting- sandwich).

Tue, 19. Feb 2019 at 09:05

124 ogledov

Bo zoper pijanega šefa kriminalistov Mundo uveden disciplinski postopek?
Spletni portal e-maribor.si poroča, da je direktor Policijske uprave Maribor Danijel Lorbek prejel poročilo o notranje varnostnem nadzoru in zoper vodjo mariborskih kriminalistov Roberta Mundo predlagal disciplinski postopek. Policija bo izpeljala organizacijske in kadrovske spremembe. Po tem, ko so šefa mariborskih kriminalistov Roberta Munde, policisti v noči na 8. februar zasačili pijanega v prometu, so bile oči javnosti uprte v notranjevarnostni postopek, ki ga je v zvezi z dogodkom odredil direktor Policijske uprave Maribor Danijel Lorbek ne glede na to, da se Munda ni spozabil v službi, ampak v svojem prostem času. Kakšne posledice bo imel predlog za uvedbo disciplinskega postopka za Mundo, pa še ni jasno, saj na mariborski policijski upravi niso razkrili, kakšno sankcijo je imel Lorbek v mislih. O disciplinskem postopku zoper šefa mariborskih kriminalistov bo odločila generalna direktorica policije Tatjana Bobnar, ki ji je Lorbek predlagal tudi nekatere organizacijske ukrepe za zagotovitev učinkovitejšega dela v PU Maribor, piše današnji Večer. Miran Šadl: Policisti moramo v skladu s kodeksom policijske etike tudi v zasebnem  življenju skrbeti za varovanje ter utrjevanje lastnega ugleda in ugleda policijske organizacije ter v tej povezavi skrbeti za krepitev integritete v policijski organizaciji, kar pa v obravnavanem primeru uslužbenca policije ne moremo potrditi. M-G. e-maribor

Tue, 19. Feb 2019 at 06:27

204 ogledov

Celje: »Porozna meja kot ementalski sir ali kako najlažje prestopiti Slovensko mejo
Že znan izraz lepa, in mirna nedelja, tudi v primeru dela policistov in obmejnih organov, je včasih imel nekakšen   pomen, ki bi naj  pomenil sproščeno ustaljeno delo. Pa zgleda da to nič  več ne velja. Že v petek so v Štorah( predmestje Celja) dopoldne  pri razlaganju  določenega tovora s tovornega vozila   našli  šest  Afganistancev, ki so ilegalno vstopili v Slovenijo.  In spet oguljena fraza, da so v tovorno  vozilo najverjetneje vstopili na območju Srbije. Po opravljenih  postopkih, češ  da so jih predali hrvaškim varnostnim organom. Kaj drugega kot izraz nemoči ter birokratska formulacija. O tem da so  zares šli in ali se je predaja hrvaškim varnostnim organom zares zgodila pa vemo pravzaprav nič. Sobotni dan  je bil, vsaj brez tovrstnih obvestil, dan ki ga naj ne bi zaznamoval dogodek iz segmenta ilegalnih migracij in njih učinka v številu prijetih že na meji ali nekje blizu. Nekje na meji,  so v soboto popoldne, bolj proti večeru  okoli zaselka blizu Rogaške Slatine, so domačini opazili nenavadna gibanja in seveda z vsemi vozili in iskalne tehnike prisotnosti policije, pa še vedno  nihče ni dobil informacijo kaj se dogaja. Tudi nedelja je minila brez da bi javnosti bilo posredovano obvestilo o dogajanjih v sobot zgodaj zvečer in kasneje v noči na nedeljo. Glede na to da se je to dogajalo, vožnja policijskih avtomobilov in helikopterja z prižganimi modrimi lučmi, skozi strnjena naselja, so nekateri pisali na družbena omrežja in se spraševali o tem. Odgovor je sledil šele danes dopoldne in sicer o tem da so v  soboto, okoli 22. ure, v  naselju  Rjavica, na območju Rogaške Slatine odkrili pet   ilegalnih  prebežnikov.  Trije  so  bili  državljani  Alžirije,  eden  državljan Maroka in eden državljan Tunizije. In, da vsi so zaprosili za azil. Konec zgodbe? Ne! Iz tega bi moglo ali bi vsaj moralo biti  nekaj kaj bi predstavljalo nekakšen izvleček, nauk, da se pojav ilegalnih prehodov čez mejo »oplemeniten« z  določenim številom oseb iz nam znanih ali manj znanih obstoječih ali neobstoječih žarišč(vojnih, humanitarno ogroženih) ki imajo namen iti v lepše življenje pa četudi na tuje stroške in breme. »Proizvajalci« in podporniki teh gibanj pa naročujejo nove »študije« o poroznosti, pardon prehodnosti  slovenske meje  brez da bi jih srečali predstavniki obmejnih organov. Čas je že, ampak res čas da si nehamo zatiskati oči pred pojavom in priznamo da potrebujemo pomoč pri varovanju naše in obenem schengenske meje. Letni čas, ki se bliža bo prinesel še večji pritisk na mejo državo in Evropo. Otresimo se »Cerarjeve« maksime: «Jamram, iščem rešitve pa jo ne najdem«,  drugače se bodo ponavljali  razpisi za opremo za azilne domove, kar bo stopnjevalo jezo lastnih državljanov. To ni naš cilj mar ne? V.K.T.

Zadnji komentarji

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

Ponosno pokažite svojo dodano vrednost - moja zgodba