V ROGAŠKI SLATINI O IZZIVIH ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA

MPI Vrelec je ob svetovnem dnevu ženskega podjetništva organiziral okroglo mizo – Govorec je bil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo RS Zdravko Počivalšek

 

Rogaška Slatina, 18. maj 2018 - Mrežno – podjetniški inkubator Vrelec Rogaška Slatina je ob svetovnem dnevu ženskega podjetništva organiziral mednarodno poslovno srečanje, na katerem so spregovorile uspešne podjetnice iz Slovenije in tujine, ob tej priložnosti so podpisale tudi listino o ženskem podjetništvu v Sloveniji. Z listino želijo opozoriti na še vedno neenake pogoje za delo in razvoj za podjetnike in podjetnice.

Kljub temu, da v strukturi prebivalstva po spolu predstavljajo ženske približno polovico prebivalstva, je odstotek žensk v podjetništvu še vedno nizek. Po podatkih Globalnega podjetniškega monitorja (GEM) je bilo v letu 2014 med vsemi podjetniki znotraj držav EU le slabih 36 odstotkov novih in nastajajočih podjetnic, v Sloveniji pa celo manj kot 34 odstotkov, torej še 2 odstotka manj.

Isti vir navaja, da je bil ta delež med ustaljenimi podjetnicami v letu 2014 v Sloveniji malo manj kot 30 odstotkov, v državah EU pa malo čez 33 odstotkov, torej tukaj zaostajamo za EU dobre 3 odstotke.

»Ženske podjetnice se še danes srečujejo s številnimi ovirami, ko stopajo na samostojno pot podjetništva. Velikokrat naletijo na različne oblike diskriminacije na podlagi spola, prav tako pa jih upočasnjuje lastna manjša samozavest in prevladujoč model ženske v družbi: žena-mama-gospodinja,« je prepričana Branka Aralica, direktorica Mrežno – podjetniškega inkubatorja Vrelec Rogaška Slatina.

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, kiopravlja tekoče posle: »Kot ena od ovir za ustanavljanje podjetij se pogosto navaja pomanjkanje podjetniškega znanja. Veseli me, da smo letos skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravili komplementarni ukrep za ženske, ki želijo začeti samostojno podjetniško pot. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali izvajati programe na področju izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo za različne ciljne skupine ter ukrepe za izboljšanje odnosa do podjetništva.«

slika: Branka Aralica in ministrer Zdravko Počivalšek

Z dogodki, kot je današnji, želijo organizatorji opozoriti na neenak položaj in vrednotenje dela ženskih podjetnic v primerjavi z moškimi v poslovnem okolju.»Povod za organizacijo dogodka je bilo dejstvo, da je kljub uspehom našega inkubatorja in dobro razvitemu podjetništvu v Rogaški Slatini in okolici, glavnina nosilcev dejavnosti še vedno moških,« razlaga Branka Aralica, ki še dodaja: »Osnovni namen srečanja je, da podjetnice spoznamo poslovne zgodbe svojih kolegic, da se družimo in ustvarjamo nove poti sodelovanja. To je tudi priložnost za izmenjavo izkušenj in prepoznavanje naših prednosti in popotnica, da se še bolj pogumno lotimo izzivov, na katere naletimo na svoji podjetniški poti.«

Na dogodkuso sodelovaleuspešne podjetnice iz Slovenije in tujine. Iz lokalnegaokolja Nataša Černelič (Narent d.o.o.), mag. Darija Trunk Štraus(Sklad NEK, Inter MAK)in dr. Marinka Vovk(Center ponovne uporabe, PE Rogaška Slatina), podjetnice iz Slovenije, ki delujejo tudi izven naših meja Danica Zorin Mijošek, ki jo je zastopala Judita Železnik(Kozmetika Afrodita, d.o.o.), Sonja Šinigoj(SAOP),in Irena Linasi Rogač (IrePodjetje Tim Valores, d.o.o.),svoje izkušnje pa bosta z nami delili tudi uspešni podjetnici iz sosednje HrvaškeSanela Dropulić in Janja Pavetić.

O delovanju MPI Vrelec Rogaška Slatina

MPI Vrelec Rogaška Slatina, katerega ustanoviteljica je občina Rogaška Slatina, je stičišče podjetniške dejavnosti za podjetnike in tudi tiste, ki o podjetniški poti šele razmišljajo. Ne gre le za cenovno ugodnega ponudnika poslovnih prostorov za najem, ampak je inkubator mnogo več. Podjetnike povezujejo z ostalimi podjetniki, inštitucijami znanja in ostalimi inštitucijami podpornega podjetniškega okolja. Izvajajo podjetniško svetovanje in organizirajo izobraževalne dogodke za podjetnike, ki so vključeni v inkubator, kakor tudi za vse ostalez območja Obsotelja in Kozjanskega. Vzpostavljeno imajo mrežo podjetniških svetovalcev, specialistov na posameznih področjih. Odlično sodelujejo tudi s podjetji, interesnimi združenji in svetovalnimi podjetji v tujini, ki nudijo njihovim podjetnikom, ki vstopajo na tuje trge, potrebno strokovno pomoč.

Seveda pa se inkubirana podjetjapovezujejo tudi z ostalimi gospodarskimi subjekti tega območja, saj verjamejo, da sta  le v povezovanju moč in uspeh dosegljiva cilja.

Vsi podjetniki in podjetnice v inkubatorju se zavedajo sinergijskih učinkov skupnega delovanja in so tudi zelo družbeno odgovorni (podporniki športnih, kulturnih, humanitarnih aktivnosti).

Podjetništvo je v zadnjih letih, kljub gospodarski krizi, dobilo v Rogaški Slatini nov zagon, saj so v obdobju od začetka delovanja inkubatorjapred desetletjem do danes ustvarili 200 novih delovnih mest, podjetjav inkubatorju pa ustvarijo letno približno 15 mio EUR celotnega prihodka, kar je za občino s približno 11 tisoč prebivalci veliko.

Nova delovna mesta predstavljajo novo energijo, nove podjetniške izzive in nove rešitve, skratka pot naprej, kar pa pomeni razvoj in napredek.

»Kot pa sem že prej omenila, imamo še veliko izzivov na področju ženskega podjetništva, saj predstavljajo ženske podjetnice, ki so lastnice podjetij ali pa nosilke dejavnosti v inkubatorju, približno 25 odstotkov vseh vključenih podjetjih v inkubator v celotnem obdobju, kar je približno 5 odstotkov manj od slovenskega povprečja, še večja razlika pa nastane, če se primerjamo z državami EU,« še dodaja direktorica Branka Aralica.

 

Podjetje Tim Valores ter direktorja tega podjetja Irena Linasi Rogač in Aljoša Iskra sta organizatorju MPI Vrelec podarila sliko avtorja, ki živi v Lihtenštajnu, kjer imajo tudi oni podjetje in ima naziv LOVE. To sliko bi naj prodali na eni prihodnjih dražb in to bi bil začetek fonda, ki bi ga imel inkubator za spodbujanje mladih nadarjenih študentov, podjetnikov ali umetnikov.

***

Še nekaj navdihujočih izjav o ženskem podjetništvu …

 

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle:»Prepričan sem, da ste pripravljene zgrabiti ponujene priložnost in da se zavedate, da je uspeh v vaših rokah. Želim vam veliko poguma, ustvarjalnosti in vztrajnosti, da boste uspele svoje ideje spremeniti v realnost.«

 

Branka Aralica, MPI Vrelec, organizatorica dogodka:»Sodelovanje s podjetnicami na našem območju je sicer dobro, a menim, da imamo v MPI Vrelec še obilo idej, s katerimi bomo ustvarili nove priložnosti, ki jih bomo skupaj mnogo bolje in lažje uresničili. Idej in načrtov ne manjka, zagnanih in sposobnih že aktivnih in bodočih podjetnic pa tudi ne.«

 

Nataša Černelič, Narent d.o.o.:»Ženske vodimo drugače, kot moški. Smo bolj racionalne, bolj premišljene, preden kaj ukrenemo. Zato smo na dolgi rok lahko celo uspešnejše od moških. Potrebujemo pa prave sogovornike na drugi strani.«

 

Mag. Darija Trunk Štraus, Sklad NEK, Inter MAK:»Žensko tudi po opravljenem delu v službi vedno še nekaj čaka. Nepomita posoda, sestanek v šoli, tisoč in en opravek … in zelo je pomembno, da ima tudi podporo moškega, tako je močnejša. Preprosto bodi to, kar si, sledi svojim ciljem in se druži z ljudmi, ki imajo podobna razmišljanja in ki gledajo na stvari pozitivno.«

 

Dr. Marinka Vovk, Center ponovne uporabe, PE Rogaška Slatina: Ko se ženska odloči za svojo pot, mora biti zelo trdna v svojih odločitvah, sicer jo lahko odzivi okolice hitro odvrnejo od njene poti. Ker ni vse popolno, sploh na začetku je težko.Zaupati moraš vase. Ni važno, kaj mislijo drugi, verjeti moraš, da imaš ti v vsakem primeru prav.«

 

Judita Železnik,Kozmetika Afrodita, d.o.o.:»Takšna srečanja so pomembna in zelo potrebna, ker ženske podjetnice smo pogosto ujete v kalupe, da nimamo časa, da se ne da, ker imamo poleg podjetniške poti še družine, zasebno življenje … In včasih se je preprosto treba ustaviti, razmisliti, pogovoriti … le tako kot ženska, mama in žena ne zatajiš.«

 

Sonja Šinigoj, prokuristka in nekdanja direktorica SAOP, d.o.o.:»Menim, da je treba izkoristiti vse možnosti in jih spremeniti v priložnosti. Predvsem pa znati sprejeti spremembe, tako v poslovnem kot zasebnem življenju. In biti pošten do ljudi in držati dano besedo.«

 

Irena Linasi Rogač, Tim Valores, d.o.o.:»Ne glede na to, da delam v financah, je moje vodilo ljubezen (smeh). Če izbiram med materialnim in čustvenim, bom vedno izbrala čustva. Pa še to: en sam človek težko skrbi za 100 ljudi, lahko pa skrbimo eden za drugega, pravi neki rek. In ravno to, skrb za sočloveka je temelj vsega. In to imamo ženske tudi kot voditeljice v sebi.«

 

Sanela Dropulić, gostja s Hrvaške:»Nam ženskam našega boljšega položaja ne bo nihče poklonil, same si ga moramo izboriti. Ko začneš podjetniško pot, nekaj let živiš tako, kot nihče noče. In potem v naslednjih letih tako, kot si večina potihem želi...In še to - ni neuspeha, je samo uspeh in naučena lekcija.«

 

Janja Pavetić, gostja s Hrvaške: »Ne obupaj, vedno pojdi samo naprej, vključuj se, deluj, aktiviraj se. Pojdi za svojim ciljem. Sama se vsak dan skušam nekaj novega naučiti. Rada poslušam, skušam vključiti v svoje delo. Posel raste počasi, a vztrajno, z inovacijami in konstantnim delom. Zgodbe o neuspehu so vse različne, zgodbe o uspehu so vse iste - vztrajnost.«

  

 

Kontakt:

Branka Aralica, direktorica MPI Vrelec Rogaška Slatina, branka.aralica@siol.net, 041 372 087