SI
Sporočilo iz okrogle mize ob svetovnem dnevu ženskega podjetništva
V Fokusu
Aktualno

Torek, 22. maj 2018 ob 05:52

Odpri galerijo

 

V ROGAŠKI SLATINI O IZZIVIH ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA

MPI Vrelec je ob svetovnem dnevu ženskega podjetništva organiziral okroglo mizo – Govorec je bil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo RS Zdravko Počivalšek

 

Rogaška Slatina, 18. maj 2018 - Mrežno – podjetniški inkubator Vrelec Rogaška Slatina je ob svetovnem dnevu ženskega podjetništva organiziral mednarodno poslovno srečanje, na katerem so spregovorile uspešne podjetnice iz Slovenije in tujine, ob tej priložnosti so podpisale tudi listino o ženskem podjetništvu v Sloveniji. Z listino želijo opozoriti na še vedno neenake pogoje za delo in razvoj za podjetnike in podjetnice.

Kljub temu, da v strukturi prebivalstva po spolu predstavljajo ženske približno polovico prebivalstva, je odstotek žensk v podjetništvu še vedno nizek. Po podatkih Globalnega podjetniškega monitorja (GEM) je bilo v letu 2014 med vsemi podjetniki znotraj držav EU le slabih 36 odstotkov novih in nastajajočih podjetnic, v Sloveniji pa celo manj kot 34 odstotkov, torej še 2 odstotka manj.

Isti vir navaja, da je bil ta delež med ustaljenimi podjetnicami v letu 2014 v Sloveniji malo manj kot 30 odstotkov, v državah EU pa malo čez 33 odstotkov, torej tukaj zaostajamo za EU dobre 3 odstotke.

»Ženske podjetnice se še danes srečujejo s številnimi ovirami, ko stopajo na samostojno pot podjetništva. Velikokrat naletijo na različne oblike diskriminacije na podlagi spola, prav tako pa jih upočasnjuje lastna manjša samozavest in prevladujoč model ženske v družbi: žena-mama-gospodinja,« je prepričana Branka Aralica, direktorica Mrežno – podjetniškega inkubatorja Vrelec Rogaška Slatina.

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, kiopravlja tekoče posle: »Kot ena od ovir za ustanavljanje podjetij se pogosto navaja pomanjkanje podjetniškega znanja. Veseli me, da smo letos skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravili komplementarni ukrep za ženske, ki želijo začeti samostojno podjetniško pot. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali izvajati programe na področju izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo za različne ciljne skupine ter ukrepe za izboljšanje odnosa do podjetništva.«

slika: Branka Aralica in ministrer Zdravko Počivalšek

Z dogodki, kot je današnji, želijo organizatorji opozoriti na neenak položaj in vrednotenje dela ženskih podjetnic v primerjavi z moškimi v poslovnem okolju.»Povod za organizacijo dogodka je bilo dejstvo, da je kljub uspehom našega inkubatorja in dobro razvitemu podjetništvu v Rogaški Slatini in okolici, glavnina nosilcev dejavnosti še vedno moških,« razlaga Branka Aralica, ki še dodaja: »Osnovni namen srečanja je, da podjetnice spoznamo poslovne zgodbe svojih kolegic, da se družimo in ustvarjamo nove poti sodelovanja. To je tudi priložnost za izmenjavo izkušenj in prepoznavanje naših prednosti in popotnica, da se še bolj pogumno lotimo izzivov, na katere naletimo na svoji podjetniški poti.«

Na dogodkuso sodelovaleuspešne podjetnice iz Slovenije in tujine. Iz lokalnegaokolja Nataša Černelič (Narent d.o.o.), mag. Darija Trunk Štraus(Sklad NEK, Inter MAK)in dr. Marinka Vovk(Center ponovne uporabe, PE Rogaška Slatina), podjetnice iz Slovenije, ki delujejo tudi izven naših meja Danica Zorin Mijošek, ki jo je zastopala Judita Železnik(Kozmetika Afrodita, d.o.o.), Sonja Šinigoj(SAOP),in Irena Linasi Rogač (IrePodjetje Tim Valores, d.o.o.),svoje izkušnje pa bosta z nami delili tudi uspešni podjetnici iz sosednje HrvaškeSanela Dropulić in Janja Pavetić.

O delovanju MPI Vrelec Rogaška Slatina

MPI Vrelec Rogaška Slatina, katerega ustanoviteljica je občina Rogaška Slatina, je stičišče podjetniške dejavnosti za podjetnike in tudi tiste, ki o podjetniški poti šele razmišljajo. Ne gre le za cenovno ugodnega ponudnika poslovnih prostorov za najem, ampak je inkubator mnogo več. Podjetnike povezujejo z ostalimi podjetniki, inštitucijami znanja in ostalimi inštitucijami podpornega podjetniškega okolja. Izvajajo podjetniško svetovanje in organizirajo izobraževalne dogodke za podjetnike, ki so vključeni v inkubator, kakor tudi za vse ostalez območja Obsotelja in Kozjanskega. Vzpostavljeno imajo mrežo podjetniških svetovalcev, specialistov na posameznih področjih. Odlično sodelujejo tudi s podjetji, interesnimi združenji in svetovalnimi podjetji v tujini, ki nudijo njihovim podjetnikom, ki vstopajo na tuje trge, potrebno strokovno pomoč.

Seveda pa se inkubirana podjetjapovezujejo tudi z ostalimi gospodarskimi subjekti tega območja, saj verjamejo, da sta  le v povezovanju moč in uspeh dosegljiva cilja.

Vsi podjetniki in podjetnice v inkubatorju se zavedajo sinergijskih učinkov skupnega delovanja in so tudi zelo družbeno odgovorni (podporniki športnih, kulturnih, humanitarnih aktivnosti).

Podjetništvo je v zadnjih letih, kljub gospodarski krizi, dobilo v Rogaški Slatini nov zagon, saj so v obdobju od začetka delovanja inkubatorjapred desetletjem do danes ustvarili 200 novih delovnih mest, podjetjav inkubatorju pa ustvarijo letno približno 15 mio EUR celotnega prihodka, kar je za občino s približno 11 tisoč prebivalci veliko.

Nova delovna mesta predstavljajo novo energijo, nove podjetniške izzive in nove rešitve, skratka pot naprej, kar pa pomeni razvoj in napredek.

»Kot pa sem že prej omenila, imamo še veliko izzivov na področju ženskega podjetništva, saj predstavljajo ženske podjetnice, ki so lastnice podjetij ali pa nosilke dejavnosti v inkubatorju, približno 25 odstotkov vseh vključenih podjetjih v inkubator v celotnem obdobju, kar je približno 5 odstotkov manj od slovenskega povprečja, še večja razlika pa nastane, če se primerjamo z državami EU,« še dodaja direktorica Branka Aralica.

 

Podjetje Tim Valores ter direktorja tega podjetja Irena Linasi Rogač in Aljoša Iskra sta organizatorju MPI Vrelec podarila sliko avtorja, ki živi v Lihtenštajnu, kjer imajo tudi oni podjetje in ima naziv LOVE. To sliko bi naj prodali na eni prihodnjih dražb in to bi bil začetek fonda, ki bi ga imel inkubator za spodbujanje mladih nadarjenih študentov, podjetnikov ali umetnikov.

***

Še nekaj navdihujočih izjav o ženskem podjetništvu …

 

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle:»Prepričan sem, da ste pripravljene zgrabiti ponujene priložnost in da se zavedate, da je uspeh v vaših rokah. Želim vam veliko poguma, ustvarjalnosti in vztrajnosti, da boste uspele svoje ideje spremeniti v realnost.«

 

Branka Aralica, MPI Vrelec, organizatorica dogodka:»Sodelovanje s podjetnicami na našem območju je sicer dobro, a menim, da imamo v MPI Vrelec še obilo idej, s katerimi bomo ustvarili nove priložnosti, ki jih bomo skupaj mnogo bolje in lažje uresničili. Idej in načrtov ne manjka, zagnanih in sposobnih že aktivnih in bodočih podjetnic pa tudi ne.«

 

Nataša Černelič, Narent d.o.o.:»Ženske vodimo drugače, kot moški. Smo bolj racionalne, bolj premišljene, preden kaj ukrenemo. Zato smo na dolgi rok lahko celo uspešnejše od moških. Potrebujemo pa prave sogovornike na drugi strani.«

 

Mag. Darija Trunk Štraus, Sklad NEK, Inter MAK:»Žensko tudi po opravljenem delu v službi vedno še nekaj čaka. Nepomita posoda, sestanek v šoli, tisoč in en opravek … in zelo je pomembno, da ima tudi podporo moškega, tako je močnejša. Preprosto bodi to, kar si, sledi svojim ciljem in se druži z ljudmi, ki imajo podobna razmišljanja in ki gledajo na stvari pozitivno.«

 

Dr. Marinka Vovk, Center ponovne uporabe, PE Rogaška Slatina: Ko se ženska odloči za svojo pot, mora biti zelo trdna v svojih odločitvah, sicer jo lahko odzivi okolice hitro odvrnejo od njene poti. Ker ni vse popolno, sploh na začetku je težko.Zaupati moraš vase. Ni važno, kaj mislijo drugi, verjeti moraš, da imaš ti v vsakem primeru prav.«

 

Judita Železnik,Kozmetika Afrodita, d.o.o.:»Takšna srečanja so pomembna in zelo potrebna, ker ženske podjetnice smo pogosto ujete v kalupe, da nimamo časa, da se ne da, ker imamo poleg podjetniške poti še družine, zasebno življenje … In včasih se je preprosto treba ustaviti, razmisliti, pogovoriti … le tako kot ženska, mama in žena ne zatajiš.«

 

Sonja Šinigoj, prokuristka in nekdanja direktorica SAOP, d.o.o.:»Menim, da je treba izkoristiti vse možnosti in jih spremeniti v priložnosti. Predvsem pa znati sprejeti spremembe, tako v poslovnem kot zasebnem življenju. In biti pošten do ljudi in držati dano besedo.«

 

Irena Linasi Rogač, Tim Valores, d.o.o.:»Ne glede na to, da delam v financah, je moje vodilo ljubezen (smeh). Če izbiram med materialnim in čustvenim, bom vedno izbrala čustva. Pa še to: en sam človek težko skrbi za 100 ljudi, lahko pa skrbimo eden za drugega, pravi neki rek. In ravno to, skrb za sočloveka je temelj vsega. In to imamo ženske tudi kot voditeljice v sebi.«

 

Sanela Dropulić, gostja s Hrvaške:»Nam ženskam našega boljšega položaja ne bo nihče poklonil, same si ga moramo izboriti. Ko začneš podjetniško pot, nekaj let živiš tako, kot nihče noče. In potem v naslednjih letih tako, kot si večina potihem želi...In še to - ni neuspeha, je samo uspeh in naučena lekcija.«

 

Janja Pavetić, gostja s Hrvaške: »Ne obupaj, vedno pojdi samo naprej, vključuj se, deluj, aktiviraj se. Pojdi za svojim ciljem. Sama se vsak dan skušam nekaj novega naučiti. Rada poslušam, skušam vključiti v svoje delo. Posel raste počasi, a vztrajno, z inovacijami in konstantnim delom. Zgodbe o neuspehu so vse različne, zgodbe o uspehu so vse iste - vztrajnost.«

  

 

Kontakt:

Branka Aralica, direktorica MPI Vrelec Rogaška Slatina, branka.aralica@siol.net, 041 372 087

Galerija slik

Zadnje objave

Fri, 14. Dec 2018 at 20:35

0 ogledov

Terorizem: Evropski poslanci predlagajo nove ukrepe za soočanje z grožnjami
Odbor Evropskega parlamenta za boj proti terorizmu predlaga niz ukrepov za učinkovitejše soočenje s terorističnimi grožnjami v Evropi. Ukrepi med drugim predvidevajo okrepitev Europola, standardizirano deljenje podatkov in izboljšano sodelovanje med državami članicami, boj priti radikalizaciji na spletu in izven njega ter oblikovanje evropskega seznama radikaliziranih skrajnežev. Poslanci si prav tako prizadevajo za okrepljeno spremljanje islamskih borcev, ki se vračajo v Evropo in okrepitev možnosti za njihov kazenski pregon, med ukrepi pa je tudi poostreno varovanje zunanjih meja EU ter preverjanje posameznikov v varnostnih bazah podatkov ob prestopu meje. Odbor je bil ustanovljen julija 2017 z namenom, da pripravi predloge za učinkovitejši boj proti terorizmu, z delom je pričel septembra 2017. Izsledki in priporočila odbora so bili predstavljeni na decembrskem plenarnem zasedanju v Strasbourgu, poslanci so na glasovanju predlagane ukrepe podprli. Sodelovanje in pretok informacij Zaradi mednarodnega značaja delovanja zlikovcev boj proti terorizmu zahteva močan in koordiniran odziv ter učinkovit in hiter pretok informacij med državami EU. “Pretok informacij med državami članicami še vedno ovirajo tehnične pomanjkljivosti. Za učinkovitejše deljenje informacij je potrebno okrepiti Europol in Eurojust, ki služita kot vozlišči za pretok podatkov”, je povedala ena izmed avtoric poročila, Monika Hohlmeier(EPP, Nemčija). Soporočevalka Helga Stevens (ECR, Belgija) je opozorila na področje dešifriranja: “Dešifriranje sporočil je zelo zahtevna naloga, predvsem za manjše države, ki nimajo na razpolago veliko sredstev in tehnične opreme. Zato želimo za to področje zadolžiti Europol, s tem bi razbremenili države članice. Policija in tožilstvo bi s tem na primer pridobila možnost dostopa do šifriranih sporočil na WhatsAppu ali Messengerju. Sedaj je to praktično nemogoče, saj tehnološka podjetja za pridobitev dokazov ne želijo sodelovati s sodišči.” Zaščita zunanjih meja Teroristični napadi so v zadnjih letih razkrili pomanjkljivosti mejnih nadzorov, ki so jih na žalost uspeli izkoristiti zlikavci. Poročilo parlamentarnega odbora države članice poziva k investicijam v tehnološko opremo, ki bi pri mejnih kontrolah omogočala preglede v različnih bazah podatkov. Prav tako poslanci poudarjajo pomen uporabe biometričnih podatkov ter nujno zagotovitev inter-operatibilnosti podatkovnih baz. Preprečevanje radikalizacije Glavni viri radikalizacije posameznikov so neprimerne vsebine na družbenih omrežjih, tiskana in avdiovizualna vsebina, ki podpira radikalne ideje ter stik z že radikaliziranimi skupinami. Poročilo odbora poziva k sprejemu zakonodaje, ki bi od tehnoloških in medijskih podjetij zahtevala, da radikalne teroristične vsebine odstrani s spleta. Podjetja bi prav tako morala redno poročati o pojavu radikalnih terorističnih vsebin. “Če želimo uspešno integracijo posameznikov, si moramo izmenjevati dobre prakse”, je poudarila Monika Hohlmeier. Helga Stevens si želi skupnega EU seznama t.i. pridigarjev sovraštva, ki sedaj delujejo povsem neopaženo, predvsem kadar se premikajo iz ene države v drugo. Več o tem v priloženem videoposnetku. (https://multimedia.europarl.europa.eu/sl/terrorism-helga-stevens_N02-PUB-181122-STEV_ev)

Fri, 14. Dec 2018 at 17:25

0 ogledov

Predbožični pogovor s soboškim škofom dr. Petrom Štumpfom

Fri, 14. Dec 2018 at 13:49

0 ogledov

V Gruškovju odkrili 5 ilegalnih migrantov in jih po hitrem postopku vrnili Hrvatom
Ilegalnim migrantom, ki jih med pregledom odkrijejo mejni organi na slovensko hrvaški meji, ni videti konca. Tako iz mariborske PU poročajo, da so čeraj ob 13.35 je na Mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje v priklopnem tovornem vozilu bolgarskih registrskih oznak, odkrili pet ilegalnih moigrantov. S tehničnimi sredstvi so policisti zaznali povečano prisotnost CO2 v notranjosti tovornega dela priklopnega vozila, reagiral je tudi indikator srčnega utripa. Med pregledom vozila so policisti ugotovili tudi, da je bila pletenica, ki je speta s carinsko zalivko, poškodovana oziroma prerezana in ponovno speta. Ob pregledu vozila so nato policisti v tovornem delu priklopnega vozila odkrili 5 državljanov Afganistana, ki so na tak način skušali nedovoljeno vstopiti v našo državo. Štirje so bili stari 18, en pa 22 let, še poroča PU Maribor. Vsem, petim so policisti zavrnili vstop in so jih po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Thu, 13. Dec 2018 at 19:01

174 ogledov

Evropski utrip: Video pismo Patricije Šulin iz Strasbourga

Thu, 13. Dec 2018 at 16:37

150 ogledov

Celje: Umrl je dr. Ivan Stopar, častni meščan Celja in gradoslovec mednarodnega formata
Včeraj je v Celju  umrl častni meščan Celja dr. Ivan Stopar, ugleden slovenski umetnostni zgodovinar in konservator. Dr. Ivan Stopar je bil priznan, priljubljen in cenjen Celjan. Njegovo delo je prepoznavno tudi širše v Evropi, od ustanovitve Zavoda za spomeniško varstvo v Celju leta 1963, ko je postal njegov prvi ravnatelj, pa je bilo tesno povezano s Celjem. S trdim in vztrajnim delom je organiziral in strokovno utemeljil spomeniškovarstveno službo najprej v celjski regiji, kasneje pa tudi v delu Zasavja in Posavja. Dr. Ivan Stopar je posebno pozornost posvečal gradovom. Utemeljil je kastelologijo kot samostojno vedo in uvedel strokovni termin, ki je danes splošno sprejet. Opredelil je razvoj srednjeveške grajske arhitekture na Slovenskem ter opravil topografijo številnih grajskih stavb po Sloveniji. Gradove je slovenski in tuji javnosti predstavil v številnih knjigah, posebej pa je smiselno omeniti reprezentančno izdajo dela Gradovi na Slovenskem, ki je doživela več ponatisov in prevod v več tujih jezikov. Del tega, točneje  njegove monografije,  sem kot predstavnik mesta oziroma član delegacije mesta Celje izročil Lechtenseinskemu škofu  in  njihovem Erbprinzu Aloisu ter predstavnikom mesta Zagreb ob obisku pri njih. Posebno mesto v njegovem delu zaseda Stari grad Celje, ki mu je dr. Stopar ves čas namenjal posebno pozornost. Na novo je opredelil stavbno-zgodovinski razvoj gradu in dolga leta vodil njegovo obnovo. V Knežjem dvorcu je prepoznal enega ključnih srednjeveških fevdalnih objektov v tem delu Evrope in sodeloval pri opredelitvi konservatorskih izhodišč. Kot svetovalec Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, je sodeloval tudi pri obnovitvenih delih. Dr. Ivan Stopar je dobitnik več priznanj in nagrad, med katerimi je leta 1975 za delo v spomeniškovarstveni službi prejel zvezno plaketo Zveze konservatorskih društev Jugoslavije, leta 1992 je prejel Steletovo nagrado Slovenskega konservatorskega društva, leta 1994 zlati grb mesta Celje, leta 2012 pa je postal častni meščan Celja. Bil je tudi častni član Slovenskega konservatorskega društva. Njegov opus in znanje, ki ga je uspel posredovati strokovni javnosti ter mnogokrat tudi laični javnosti na razumljiv in dojemljiv način, ga je delalo velikega obenem preprostega in dostopnega, tako  kot je znal  predstaviti svoje znanstvene dosežke. Zato si tudi zasluži posebno mesto med  znanstveniki, ki je Celje  umestil med pomembne kraje spomeniškovarstvenega, kulturnega in turističnega zemljevida. V Celju, Sloveniji in Evropi je pustil neizbrisen pečat. Dr. Ivan Stopar je zadnje obdobje svojega življenja preživel v Domu Sv. Jožefa, na Jožefovem hribu v Celju. Vane K. Tegov  

Thu, 13. Dec 2018 at 16:24

119 ogledov

Davčne zatajitve in pranje denarja
Na današnji novinarski konferenci na Policijski upravi Maribor, sta RobertMunda, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor inDamjana Slapar Burkat, vodja Sektorja za preiskave na Generalnem finančnemuradu, predstavila potek kriminalistične preiskave suma davčnih zatajitevin suma pranja denarja ter dosedanji predkazenski postopek, ki ga usmerjaOkrožno državno tožilstvo v Mariboru:Varovanje finančnih interesov Republike Slovenije in EU je ena od temeljnih prioritet dela Policije. Tudi zato je Sektor kriminalistične policije Policijske uprave Maribor v okviru obsežnega predkazenskega postopka izvedel aktivnosti preiskovanja kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. Tako  so  na območju policijskih uprav Maribor, Celje, Ljubljana in Koper, na podlagi odredb sodišča na 17 naslovih opravili skupno 31 hišnih preiskav poslovnih  prostorov,  stanovanjskih prostorov in osebnih avtomobilov, kjer so  iskali  poslovno  dokumentacijo  in  druge  materialne dokaze, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku. Preiskava,  ki  jo  usmerja  Okrožno  državno tožilstvo v Mariboru, poteka v smeri  utemeljitve  sumov  storitve  kaznivega  dejanja  Davčne zatajitve v hudodelski  združbi  po 249. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), za katero je predpisana  kazen zapora od 3 do 12 let in kaznivega dejanja Pranja denarja v  hudodelski  združbi  po  245.  členu KZ-1, za katero je predpisana kazen zapora od 1 do 10 let. V  zvezi  s tem je bilo pridržanih 14 osumljencev, 6 osumljencev pa je bilo včeraj  s  kazensko ovadbo privedenih k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njih odredil sodno pridržanje zaradi odločitve o priporu.Osumljeni  so  kazniva dejanja izvrševali daljše obdobje na način, da so se združili  v  hudodelsko  združbo,  ki  je  zlorabljala gospodarske družbe z namenom  utaje  DDV  pri trgovanju z antikorozivnimi sredstvi znotraj držav Evropske  unije.  Vsak  član  te  hudodelske  združbe je imel pri tem svojo natančno  vlogo, bodisi pri zagotovitvi ustrezne gospodarske družbe, dobavi blaga,  prevozu blaga, skladiščenju blaga in dostave blaga končnemu kupcu v tujino.  V  ta  namen  so  ponarejali  poslovno  dokumentacijo, s katero so davčnemu  organu dali lažne podatke o dobavah in prodaji tega blaga znotraj Evropske  unije  in pri tem uveljavljali oprostitev plačila davka na dodano vrednost.  T.i. antikorozivna sredstva so po nakupu pri Madžarski družbi izSlovaške  z  lastnimi  cisternami odpeljali najprej na 2 lokaciji na širšem območju  Maribora,  kjer so celotno blago prečrpali v cisterne in mu dodali aditive  oz.  biodiesel,  s  katerim so ta antikorozivna sredstva pridobila lastnosti  pogonskega  goriva  (diesel),  nato  pa so to blago na črno, kot pogonsko  gorivo  diesel  prodali  v  Italijo medtem, ko so Finančni upravi Republike Slovenije z izdelavo ponarejene dokumentacije prikazovali, da naj bi  blago, ki so ga kupili pri gospodarski družbi na Madžarskem, prodali naobmočje Cipra, Bolgarije in Malte. Kriminalisti so ugotovili, da so se kazniva dejanja izvrševala prikrito, z namenom  preslepitve  Finančne uprave Republike Slovenije, v ta namen pa so zlorabljali  gospodarske  družbe,  ki  imajo  vse  lastnosti t.i. slamnatih družb, za direktorje teh družb pa so postavili »slamnate direktorje«. Zato  so  za  dokazovanje  kaznivih dejanj pri preiskavi izvajali prikritepreiskovalne ukrepe. S  temi  kaznivimi  dejanji so se v obdobju 4 let izognili plačilu davka na dodano  vrednost  v skupni višini okoli 3,3 milijona evrov in s tem za istiznesek oškodovali proračun Republike Slovenije. Del te premoženjske koristi so uporabili pri izvrševanju kaznivega dejanja pranja denarja. Pri  izvedbi  vseh operativnih aktivnosti je sodelovalo 64 kriminalistov in policistov iz policijskih uprav Maribor, Ljubljana, Celje in Murska Sobota. Kriminalisti  Sektorja  kriminalistične  policije Policijske uprave Maribor so v predkazenskem postopku sodelovali tudi s preiskovalci Finančne uprave Republike  Slovenije,  saj  si  policija  na  tem  področju,  zaradi visoke prioritete  ter učinkovitega zbiranja dokazov in pregona vedno prizadeva za sodelovanje   z   vsemi  pristojnimi  nadzornimi  organi  in  institucijami Republike Slovenije. Ob  hišnih  preiskavah  so  prav  tako ugotovili, da so osumljene osebe na krajih,  kjer  so izvrševali kazniva dejanja neustrezno ravnali z nevarnimi snovmi,  saj  niso  upoštevali  nobenih  predpisov o skladiščenju nevarnega blaga,  zato  so  inšpektorji  FURS  izvedli  postopke v skladu z njihovimi pristojnostmi.
Teme
žensko podjetništvo

Zadnji komentarji

grizlly

2018-12-07 18:38:28


podpišem

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

Sporočilo iz okrogle mize ob svetovnem dnevu ženskega podjetništva