Že leta 1977 je Mednarodni muzejski svet ICOM zaznamoval 18. maj kot Mednarodni dan muzejev, z namenom večje prepoznavnosti muzejev v družbi in njenega razvoja. Vsako leto se temu prazniku pridružuje več muzejev, tudi slovenskih.

Mednarodni muzejski dan praznujejo v več kot 36.000 muzejskih institucijah v več kot 156 državah sveta. Med njimi tudi Slovenija s svojo mrežo raznolikih muzejev.

Mednarodni muzejski dan MMD 2018 se letos posveča temi Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, novi obiskovalci.

Tematski mednarodni muzejski dan vsako leto združuje preko 36.000 muzejskih institucij v več kot 156 državah sveta.

Pridružuje se jim tudi Slovenija z velikim naborom sodelujočih muzejev in galerij. V petek, 18. maja 2018, bodo muzeji in galerije po vsej Sloveniji obeležili mednarodni muzejski dan s prostim vstopom in obilico raznovrstnih dogodkov.

Mednarodni muzejski dan MMD 2018 se letos posveča temi Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, novi obiskovalci.

Danes si je nemogoče predstavljati in razumeti vlogo muzejev brez upoštevanja vseh ravni povezanosti muzejev: so vitalni del lokalnih skupnosti, njihove kulturne krajine in del okolja, ki ga dopolnjujejo ter soustvarjajo. Zahvaljujoč tehnologiji lahko muzeji zdaj presežejo svojo osrednjo publiko ter nagovarjajo novo skozi prilagajanje predstavitev svojih zbirk, dopolnjevanja vedenj in digitalne dostopnosti dediščine. Nove povezave pa niso samo posledica tehnologije. Ker se muzeji trudijo ohraniti svoj pomen v družbi, svojo pozornost usmerjajo na lokalne skupnosti in nagovarjajo različne skupine, ki družbo sestavljajo.

Posledično smo bili v preteklih letih priča nastajanju novih projektov, ki jih muzeji organizirajo v sodelovanju z manjšinami, zapostavljenimi skupnostmi, avtohtonimi ljudstvi, ranljivimi skupinami in različnimi institucijami, ki se ukvarjajo z vključevanjem ter enakimi možnostmi. Za vključitev nove publike in krepitev povezav morajo muzeji danes najti nove načine tolmačenja in predstavitev svojih zbirk širši publiki.

Mednarodno praznovanje muzejskega dne, postavitev skupne razstave ter vpetost v
medinstiucionalne projekte je le nekaj korakov v smeri utrjevanja vloge muzejev kot prostorov medgeneracijskega ter multikulturnega povezovanja.

Poiščite najbližji muzej ali galerijo in si oglejte razstave.

Dovolite si popeljati se v preteklost za nekaj trenutkov.