Sòpoménka (soznáčnica, sinoním ali soznáčica) je beseda, ki ima (skoraj) enak pomen kot kaka druga beseda. Slovar sopomenk je tezaver.

Ločimo popolne in delne sopomenke. Popolne so tiste, ki so zamenljive v katerem koli kontekstu, delne pa tiste, ki v jih v vseh okoliščinah ne moremo medsebojno zamenjati, saj pripadajo drugemu jezikovnemu registru ali so različno stilno zaznamovane. Popolni sopomenki sta npr. besedi sopomenka in sinonim, ki sta povsod zamenljivi. Delna sinonima pa sta na primer zdravnik in dohtar, kjer je beseda dohtar stilno zaznamovana (nižje pogovorna beseda), beseda zdravnik pa nevtralna, zato ju ne moremo zamenjati v vseh kontekstih.

Relacija med dvema sopomenkama se imenuje sinonimija.

Primeri drugih sopomenk v slovenščini so:

·         advokat in odvetnik

·         aerodrom in letališče

·         dimenzija in razsežnost

·         dubleta in dvojnica

·         hiter in uren

·         ideja in zamisel

·         ptič in ptica

·         rakev in krsta

·         tlak in pritisk

Sopomenke so lahko samostalniki, glagoli, prislovi ali pridevniki, morata pa biti sopomenki iste besedne vrste.

Center za jezikovne vire in tehnologije ljubljanske univerze, ki skuša pripomoči k uspešnemu razvoju slovenščine v digitalni dobi, je pri založbi ljubljanske filozofske fakultete objavil prvo različico Slovarja sopomenk sodobne slovenščini.

Najnovejša različica najnovejšega slovarja sopomenk (http://viri.cjvt.si/sopomenke/slv/) vsebuje 105.473 iztočnic in 368.117 sopomenk, s čimer je Slovar sopomenk sodobne slovenščine najobsežnejša prosto dostopna avtomatsko generirana zbirka sopomenk za slovenščino. Slovar od podobnih projektov loči dejstvo, da zajema iz različnih podatkovnih zbirk in da prinaša možnost primerjave med rabo različnih sopomenk ter povezavo na podatke v referenčnem korpusu sodobne slovenščine 

Zbirka je osnovana na podatkih iz Velikega angleško-slovenskega slovarja Oxford-DZS in referenčnega korpusa pisne slovenščine Gigafida. Vira vsebujeta jezikovno gradivo, ki je nastalo po letu 1991, in tako prinašata sliko sodobne slovenščine. Identificirane povezave so nato dodatno preverili še s pomočjo starejšega Slovarja slovenskega knjižnega jezik.

Snovalci želijo sicer slovar predstaviti čim širšemu krogu uporabnikov. Poleg predstavitve koncepta odzivnega slovarja bi med drugim želeli različne uporabnike spodbuditi k temu, da slovar pomagajo sooblikovati ter dvigniti zavest o tem, kako pomembni so jezikovni viri in tehnologije za jezikovno skupnost ter kako pomembno vlogo ima uporabniška povratna informacija za njihov razvoj.

Ko smo v omenjeni slovar sopomenk vtipkali besedo fokus smo dobili dva rezultata: sopomenko gorišče in ostrina.        

Vsaka sopomenka je bila nato še podrobneje razložena v (različnih) besednih povezavah.

 

Izberite vašo besedo in preverite njeno so-pomenko.

Kaj je sopomeka za besedo sopomenka - to je sinonim.