Svet zavoda UKC zahteva dopolnitev strateškega načrta 2018-2022


Po ocenah clanov sveta UKC Maribor je strateški načrt za nadaljnji razvoj zavoda, ki jim ga je včeraj predstavil direktor Vojko Flis, presplošen, zato so zahtevali njegovo dopolnitev. Veliko pomislekov so imeli tudi glede predlaganega finančnega načrta za letos.


Načrt do leta 2022 - Flis je ob predstavitvi razvojnega strateškega načrta za obdobje do leta 2022 poudaril, da so eno želje, drugo pa realnost. "Naša vizija je, da smo sodobna, moderna bolnišnica. A glede na dejstva iz pregleda stanja bo treba predvsem poskrbeti za saniranje položaja in preprečitev, da ne zdrsnemo še globlje," je dejal.

Spomnil je, da je že prejšnji strateški načrt, ki je bil spisan za obdobje do leta 2019, ostal večinoma
neuresničen, zato je pri sestavi novega poskušal ostati na realnih tleh. "Ker smo v obdobju sanacije, smo pri napovedih zelo previdni," je pojasnil.
Med prioritete si je zastavil širitev postelj za intenzivno terapijo in selitev pljučnega oddelka s Pohorja v središce Maribora. Za prvo so že lani objavili javno naročilo za gradbeno-obrtniška dela za postavitev deset dodatnih postelj. "Zadeva je v teku, a ne tako hitrem, kot bi si želeli, saj smo vezani na postopke javnega naročanja," je povedal Flis.

Član sveta zavoda Vilibald Premzl je v dokumentu med drugim pogrešal odločnejše zahteve za uresničitev potreb kliničcnega centra, Simon Tpin natancnejše nacrte razvoja po posameznih oddelkih in strokah, Barbara Tiselj širšo razpravo o ciljih znotraj UKC Maribor, Stanislava Naterer numericne, casovno opredeljene kazalnike.


Ceprav je Flis pojasnjeval, da bodo konkretne številke navedene v sanacijskem načrtu, ki ga trenutno
pripravljajo, saj je uresnicevanje ciljev odvisno od razpoložljivega denarja, je svet zavoda zahteval, da
dokument dopolni. Po besedah predsednika sveta zavoda Ljuba Germica je treba do poletja nacrt precistiti glede na poudarke v današnji razpravi in o njem opraviti širšo razpravo, da bodo zaposleni "cutili pripadnost in soodgovornost" do njega.


2018 - Kljub številnim pomislekom pa so - predvsem zato da ne bi upocasnjevali izvajanja nujnih investicij - potrdili nacrt dela in financni nacrt za letos, a s pripombo, da ga bo treba kasneje dopolniti v skladu s potrjenim sanacijskim nacrtom. Obenem so narocili direktorju, da do takrat zaposluje skrajno selektivno.


Po dveh letih negativnega poslovanja naj bi UKC Maribor poslovanje letos zakljucil z uravnoteženim rezultatom. "Upamo, da bomo lahko obvladovali tveganja, ki smo jihjasno navedli," je pojasnil Flis. Dodatna sredstva naj bi med drugim poskušali pridobiti z enkratnimi dodatnimi
programi za skrajševanje čakalnih vrst, a so jih dobili odobrene za v polovico manjšem obsegu od lanskih.


Nujne investicije so letos predvidene v višini 33 milijonov evrov, predvsem za zamenjavo iztrošene opreme, pri čemer imajo zaenkrat s strani države obljubljenih 4,6 milijona evrov. "Ostale nujno potrebne investicije bodo še predmet pogajanj," je priznal pomočnik direktorja Milan Soršak.