Začasni statistični podatki SURS za leto 2017 kažejo še eno izjemno turistično leto v Sloveniji. Slovenski turizem že četrto leto zapored beleži povečano rast prihodov in prenočitev.


							Tako so turistični nastanitveni objekti lani našteli več kot 4,7 milijona turističnih prihodov in 12,0 milijona turističnih prenočitev, kar pomeni za 13,4% več prihodov in 11,3% več prenočitev kot v letu 2016.

Od tega so tuji turisti ustvarili 8,1 milijona vseh turističnih prenočitev (67%) oziroma za 15% več kot v letu 2016 in 3,4 milijona prihodov (+ 17% glede na 2016). Domači turisti so ustvarili 3,9 milijona prenočitev (+ 4% glede na 2016) in 1,3 milijona prihodov (+ 6%).

Seveda pa je na zgoraj prikazane podatke potrebno pogledai še skozi vidik -razlike v ceni, ki je bila dosežena. Le-ta bi lahko bila višja.

Drug vidik pa je zadolženost turističnega sektorja. Dobre rezultate je potrebno pogledati še v luči 

obveznosti do posojilodajalcev ali koliko kreditov moramo še vrniti in koliko znaša mesečni obrok tega kredita.

Ob upoštevanju zadnjih dveh dejstev, pa je potrebno rezultate turizma v letu 2017 videti v drugi luči.

Mirjana Ivanuša-Bezjak