SI
Receptor – predani gostoljubju (turizem in hotelirstvo)
V Fokusu
Komentar

Sobota, 20. januar 2018 ob 06:15

Odpri galerijo

Uvodnik

 

Receptor je blogazin. Skovanka iz besed blog in magazin je sorazmerno nova in ni prav pogosta tako v splošni jezikovni rabi in tudi ne kot komunikacijski medij. Združuje lastnosti bloga, ki ga piše izključno ena oseba, je spontan ter subjektiven, z lastnostmi magazina, v katerem sodeluje več avtorjev z različnimi stališči do obravnavanih tem in je uredniško voden.

 

Receptor je blogazin za turizem in hotelirstvo ter za vse, ki so z njima, in za vse, kar je z njima povezano.

 

Zakaj izdajati blogazin Receptor?

 

Predvsem zaradi odsotnosti javnih, strokovnih in kritičnih razprav o poteh ter stranpoteh izjemno pomembne gospodarske panoge turizma, ki še vedno ostaja pred pragom profesionalne obravnave in je v preveliki meri prepuščena ljubiteljstvu, nerazumevanju in povprečnosti. Turizem zajema številne dejavnosti, od gospodarskih do civilnodružbenih, hotelirstvo pa je njegov najpomembnejši in najkompleksnejši del. Od vseh sektorjev v celotni panogi turizma ustvari dejavnost hotelov in nastanitvenih obratov 44 % vseh prihodkov in zaposluje 42 % vseh zaposlenih . Hotelirstvo je torej gospodarska dejavnost, pomembna na nacionalni ravni. Ob dejstvu, da je bil v zadnjih petindvajsetih letih uničen ogromen del vitalne slovenske industrije, ki je ne bo mogoče več revitalizirati, bo v bodočnosti pomen turizma in z njim hotelirstva samo še pomembnejši. To je bilo že mnogokrat izrečeno, a nikoli zares prepoznano. Receptor si bo za to prepoznanje in pripoznanje neumorno prizadeval v okviru svojih možnosti.

 

Receptor bo torej agora, kjer bo v javnost postavljeno tudi to, kar sicer ostaja zastrto. V začetku, ob premišljevanju in razvijanju ideje o blogazinu za hotelirstvo, sem se poigraval z mislijo, da bi bil morda primeren izdajatelj Direktorat za turizem pri Ministrstvu za gospodarstvo, vendar sem misel opustil, tudi iz razloga, ker bi v tem primeru Receptor izgubil neodvisnost in postal priročno glasilo vsakokratne oblasti. To pa ni cilj in smisel blogazina, nasprotno, predstaviti je treba različne, tudi nasprotujoče si poglede in stališča. Drugačni pogledi na dejavnost turizma in znotraj tega na hotelirstvo, kot so uradno razglaševani, so sprejeti z ignoranco državnih institucij. Krčevito branjenje že preizkušenih jalovih stališč seveda ne ustvarja prostorov za soočanje različnih mnenj in zavira ali celo preprečuje implementacijo sprememb. Mediokriteta in prgišče koristi, tudi zgolj osebnih, je vodilo. Zdi se, da korenite spremembe, ki bi omogočile mnogo večji doprinos, tako v erar kot tudi v življenje civilne družbe, niso zaželene. Po sušnih letih životarjenja hotelirstva v globokih izgubah od leta 2008 dalje, ki so bila vsa po vrsti razglašena za uspešna (sic!), smo v letih 2015, 2016 in 2017 doživeli visoko, nepričakovano rast dejavnosti. Ali smo bili priča tudi razvoju? Ne, žal ne! Temeljni problemi so ostali nerešeni in pometeni pod preprogo, trenutne dobre okoliščine pa prekrivajo resnično stanje. Ravno sedaj, ko so okoliščine naklonjene, je najprimernejši čas za pogumne spremembe. Te morajo vzkliti iz turističnega gospodarstva, ki je neprestano soočeno z ostro konkurenco na zahtevnih mednarodnih trgih, in ne delegirane od nerazsodne politične despotije in njenih birokratskih oprod.

 

Teme, ki bodo obravnavane v Receptorju, bodo odpirale številna področja, pomembna za delovanje hotelirstva. Od splošnega razumevanja te gospodarske dejavnosti in njene vloge v nacionalni ekonomiji, vprašanj o lastništvu in zakaj je razumevanje posebnosti in različnosti do drugih gospodarskih dejavnosti tako zelo pomembno za odločitve, ki so v pristojnosti lastnikov, vse do organizacijskih shem in struktur turizma, ki lahko pospešujejo ali zavirajo dejavnost. Prav posebna pozornost bo posvečena stanju v izobraževalnem sistemu, ki naj bi mlade pripravljal za delovna mesta v hotelirstvu in turizmu. Učne vsebine, posredovane mladim, ki stopajo v izjemno zanimive in tudi zahtevne poklice, je treba prevetriti in posodobiti ter izobraziti učitelje.

 

Seveda se ne moremo izogniti metodam spremljanja poslovanja, izbire in razumevanja posebnih kazalnikov, ki kažejo na realno stanje dejavnosti in omogočajo njeno diagnostiko. Turistično-gostinska zbornica je vsako leto do 2016 izdala publikacijo Kazalniki poslovanja gospodarskih družb gostinstva in turizma. Zelo kakovostno pripravljeno gradivo je ostalo povsem prezrto. Morda namenoma, ker številke in podatki ne kažejo na uspešnost, ki je razglaševana? Zakaj se lastniki in številni hotelski managerji krčevito otepajo USALI-kazalnikov, je mogoče razložiti zgolj s tem, da jih niti ne poznajo. Hotelski managerji, ki se vešče poslužujejo USALI-orodij in razumejo njihovo soodvisno učinkovanje, so sila redki.

 

Turizem se od drugih gospodarskih dejavnosti pomembno loči tudi v tem, da je izjemno in nepogrešljivo povezan s številnimi neprofesionalnimi, civilnodružbenimi ustanovami, društvi in posamezniki. Še več, ti turizem v vsej svoji polnosti šele omogočajo. Razmerja in odnosi med politiko, gospodarstvom in civilnodružbenimi aktivnostmi ter kako so lahko ti trije segmenti v izjemnem medsebojnem podpornem odnosu ali pač v stanju brezbrižnosti ali celo škodljivosti, so neizčrpna tema.

 

Obeta se nam nov sistem kategorizacije hotelov po vzoru Hotelstars, ki si zasluži pozornost že zaradi neskončno dolge priprave; pogledali bomo, koliko tople vode je bilo odkrite v tem času. Povsem tiho, brez veliko pompa, je bila objavljena nova strategija, ki je že v svojem nastajanju vzbudila precej kontroverz, sedaj pa imamo priložnost, da jo javno ovrednotimo.

 

 

Posebno pozornost želim posvetiti zaposlenim v hotelirstvu in turizmu. Ti zaslužijo takšno obravnavo že zgolj s tem, da so ob pomembnosti in nepogrešljivosti del, ki jih opravljajo, človeško povsem razvrednoteni in potisnjeni v položaj modernega suženjstva. Ob tem ne bo mogoče zaobiti delovanja sindikatov.

 

Pod drobnogled je treba postaviti tudi novinarsko poročanje o turizmu. Strokovna podkovanost novinarjev za to področje se zadovolji predvsem z enostavnim, večkrat tudi senzacionalistično klišejskim poročanjem o prireditvah in dogodkih ter puhlo statistiko o prihodih in nočitvah. Obstaja celo Društvo turističnih novinarjev Slovenije, ki je nedavno izstopilo iz svetovnega združenja turističnih novinarjev FIJET, potem ko so člani društva »soglasno ugotovili, da ta ne izpolnjuje več naših profesionalnih kriterijev in pričakovanj« (spletna stran DTNS). Zelo zanimivo bi bilo izvedeti, katera so tista pričakovanja in profesionalni kriteriji slovenskih turističnih novinarjev, ki v okviru FIJETA niso bili izpolnjeni.

 

Posegali bomo tudi v svet, se seznanjali in ocenjevali pomembne ali zanimive dogodke, smeri razvoja in novosti. Izostalo ne bo nič, kar je posredno ali neposredno vezano na turizem in hotelirstvo, v Receptorju bodo prostor našle tako splošne in kot posebne in posamične teme.

 

Prostor sporočanja in pogovarjanja odpiram tudi drugim, ki bi želeli, zmogli ali bili dovolj hrabri, da svoja stališča sporočijo javnostim. Posebno, če so to stališča in mnenja drugače mislečih, ta so namreč condicio sine qua non plodnega dialoga. Za popotnico naj bo to dovolj, uvodnik ne more zaobjeti vseh vsebin, nakazal pa jih je dovolj.

Bogdan Lipovšek

Komentar je bil izvirno objavljen na blogazinu https://www.receptor.eu/sl/

Bogdan Lipovšek je svetovalec za področje hotelirstva. Njegovo področje delovanja sega od investicij v hotelirstvo, tako pri novogradnjah kot tudi pri obnovah in revitalizacijah hotelov, do svetovanja o tem, kako racionalno organizirati hotel in njegovo poslovanje. Svetuje pri implementaciji standardov USALI ter metodah uporabe in medsebojnega součinkovanja vsakega izmed teh standardov za učinkovit prihodkovni management. Izvaja tudi izobraževanja in coaching za vodilne in vodstvene zaposlene v hotelih. Občasno predava na srednjih in višjih strokovnih šolah za turizem in gostinstvo ter piše strokovne članke s področja turizma in hotelirstva. Je avtor Priročnika za delo na hotelski recepciji (soavtor Borut Obrekar), prvega tovrstnega učbenika v slovenskem jeziku.

*Komentar izraža mnenje avtorja in ne uredništva.

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 20. Feb 2019 at 13:35

0 ogledov

Dr. Milan Zver: Sredstva za mlade, izobraževanje in šport bomo povečali na 45 milijard evrov
Danes je odbor za kulturo in izobraževanje sprejel poročilo o novem programu Erasmus+, ki ga je pripravil glavni poročevalec Evropskega parlamenta, dr. Milan Zver.  Erasmus+ je eden izmed najbolj priljubljenih programov EU, saj krepi evropsko identiteto, povečuje možnosti za zaposlitev ter daje udeležencem znanja in spretnosti za boljše zasebno in poklicno življenje. Odbor je poročilo, s katerim se poveča tudi proračun programa na okoli 45 milijard evrov, soglasno in prepričljivo podprl. »Evropski programi morajo biti enako dostopni vsem evropskim državljankam in državljanom, ne glede na ekonomsko in socialno okolje, iz katerega prihajajo,« je ob tem povedal dr. Milan Zver. Novi Erasmus+ na eni strani združuje tri velike nove pobude, Mrežo evropskih univerz, pobudo OdkrijEU in Centre poklicne odličnosti, na drugi strani pa bo izboljšal in nadgradil že obstoječe, tradicionalne aktivnosti.  Tako bo z novim programom več možnosti za učenje tujih jezikov, za mobilnost šolarjev in profesorjev v osnovnih in srednjih šolah, pa za mobilnost vzgojiteljev v predšolski vzgoji ter za projekte za odrasle. Novost bo mobilnost za športne trenerje in za posamezne športnike. Novi program prinaša tudi več možnosti za izvedbo manjših projektov v manjših organizacijah, ki so do sedaj imele težave pri dostopanju do programa.  »Evropski programi morajo biti enako dostopni vsem evropskim državljankam in državljanom, ne glede na ekonomsko in socialno okolje, iz katerega prihajajo,« je ob tem povedal dr. Milan Zver. »Ponosen sem na zakonodajno delo, ki smo ga opravili za to, da bo prihodnji Erasmus+ program v prenovljeni, posodobljeni obliki polno zaživel. V dolgotrajnem delu smo našli mnogo rešitev, med drugim tudi za administrativno poenostavitev programa« je povedal dr. Zver in ob tem dodal, da tudi na podlagi tega opravljenega dela »program postaja bolj pravičen in bolj vključujoč.«  »Še posebej vesel sem široke podpore političnih skupin za končno besedilo. Ko bomo vstopili v trialog z Evropsko komisijo in s Svetom, bomo tako imeli močen mandat Parlamenta, ki ga bomo potrebovali, če bomo želeli v programu okrepiti tradicionalne aktivnosti na področju izobraževanja, mobilnosti, mladine in športa ter dodati še tri velike nove, že prej omenjene iniciative,« je poudaril evropski poslanec.  Dr. Milan Zver je tudi zaradi široke politične podpore optimističen glede povečanja evropskega proračuna za ta program.  Evropski poslanec je na seji spomnil tudi na prizadevanja Evropske ljudske stranke v pogajanjih z ostalimi političnimi skupinami: “Branili in ohranili smo sredstva za višješolske in univerzitetne programe mobilnosti, pa tudi finančna sredstva za podprogram Jean Monet. Povečali smo sredstva za poklicno izobraževanje, za odrasle, šole in šport, obenem pa smo zavrnili možnost, da bi se vnaprej omejevalo sredstva za pobudo OdkrijEU in Mrežo evropskih univerz, saj morata ti dve pobudi najprej polno zaživeti, šele nato pa bomo lahko ocenjevali njihovo uspešnost,« je še povedal dr. Milan Zver in dodal, da "smo v naši politični skupini  močno podprli tudi koncept evropske dodane vrednosti, ki pa seveda ne pomeni, da morajo  biti vse aktivnosti nad-nacionalne,« je zaključil dr. Zver. Erasmus+ je program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport in je eden najbolj prepoznanih programov že od svoje uveljavitve v letu 1987. Stotisoče mladih je preko omenjenega programa prebivalo v drugi državi članici, spoznavalo raznolikost in različnost Evropske unije, širilo svoje kompetence in znanja in si povečalo možnosti za zaposljivost. Ne gre se čuditi, da je Erasmus+ med najbolj popularnimi evropskimi programi, ki predstavlja pravo zgodbo o uspehu v delovanju Evropske unije. Kratek povzetek današnjega dogajanja si lahko ogledate v videu. Video prispevek je pripravljen v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. (https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vote-on-erasmus-the-union-programme-for-education-training-youth-and-sport--extracts-from-the-vote-and-statement-by-milan-zver-eppsi-rapporteur-ep-committee-on-culture-and-education-_I168019-V_v)

Tue, 19. Feb 2019 at 20:14

85 ogledov

Z medijsko kampanjo Madžarska proti Sorosu in Junckerju, ker podpirata nezakonite migracije
Spletni portal politikis.si danes poroča, da je Madžarska začela izvajati novo medijsko kampanjo proti priseljevanju, uperjena pa je proti ameriškemu milijarderju Georgeu Sorosu in tudi predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju, ki da podpirata nezakonite migracije. V Bruslju so tovrstne obtožbe Budimpešte že ostro zavrnili, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Madžarska vlada pod vodstvom Viktorja Orbana je medijsko kampanjo, ki bo plačana iz davkoplačevalskega denarja, napovedala tudi na svoji strani na Facebooku. Med drugim bodo objavili tudi plakate s slikama Sorosa in smehljajočega se Junckerja, na plakatih pa je napis: “Tudi vi imate pravico vedeti, kaj pripravlja Bruselj”. “Hočejo uvesti obvezno kvoto za sprejem priseljencev, oslabiti pravice držav članic glede obrambe meja, želijo pospešiti priseljevanje z migrantskimi vizumi,” še navajajo. V Bruslju so se na omenjene plakate že odzvali z ogorčenjem. “Ta kampanja madžarske vlade je v nasprotju z zdravim razumom. Šokantno je, da je taka nora teorija zarote prišla v taki meri v normalni diskurz. Ni res, da EU spodkopava varovanje nacionalnih meja, nasprotno,” je poudaril govorec Evropske komisije Margaritis Schinas. “Ne obstajajo nobeni načrti za humanitarne vizume. Države članice se same odločajo glede legalnega priseljevanja,” je še dejal in dodal, da si “Madžari zaslužijo dejstva, ne izmišljotin”. Orbanova vlada se je že nekajkrat sporekla z Evropsko komisijo glede migracijskih pravil. Večkrat je tudi že objavila plakate in oglase proti Evropski komisiji in predvsem Sorosu, ki ga imajo v Budimpešti za glavno zlo, ki da želi pospeševati nezakonite migracije in iz Evrope narediti “Eurabijo”. V preteklih mesecih je Orbanova vlada napadla tudi nizozemsko evropsko poslanko Judith Sargentini, avtorico kritičnega poročila, ki je osnova za pravno ukrepanje EU proti Madžarski. Napadli so tudi prvega podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa. Ministri EU za evropske zadeve prav ravno danes v Bruslju znova preverjajo stanje v procesih proti Poljski in Madžarski zaradi očitanih kršitev evropskih vrednot, zlasti načela vladavine prava. Bistvenih premikov sicer ni pričakovati.  Vir:politikis.si

Tue, 19. Feb 2019 at 19:38

138 ogledov

Večeru piškotov še ni zmanjkalo! Ne pijani šef kriminalistov Munda, policist, ki ga je ustavil, škodi ugledu PU Maribor
Spletni portal skandal24.si je opozoril na nesprejemljivo pisanje mariborskega Večera, ki bralcem postregel z informacijo, da naj bi "po oceni mariborske policijske uprave v preteklosti ugledu policije škodil tudi policist, ki je bil 8. februarja v patrulji, ki je ustavila Mundo. Govorimo o danes 33-letnem Danijelu B., ki je moral pred približno dvema letoma in pol sleči policijsko uniformo, ker so mu očitali, da je kot policist v službenem času zlorabil uradni položaj z namenom, da bi se okoristil za 20 evrov." Da gre za tesno prepletenost mariborske kriminalistične policije in politike, ugotavljajo v skandal24.si, kar se po svoje razkriva tudi v primeru šefa mariborske kriminalistične policije Roberta Munde. Močno vinjenega ga je policija ustavila v noči na 8. februar, pred tem pa ji je poskusil tudi pobegniti. Namesto da bi ga ustrezno sankcionirali in degradirali, ker je močno okrnil ugled policije, se Policijska uprava Maribor skriva za disciplinskim postopkom, po katerem še vedno niso znane posledice. Končno odločitev bo tako sprejela generalna direktorica policije Tatjana Bobnar. Diskreditacija policistaČasnik Večer v lasti tajkunske družine Hakl pa je šel še dlje. Pričeli so z medijsko diskreditacijo policista, ki je ustavil Mundo tiste noči, in odprli primer, ker naj bi se na delovnem mestu okoristil z dvajsetimi evri, zaradi česar so ga tudi suspendirali. Toda 33-letni mariborski policist je na delovnem sodišču dobil tožbo, saj mu očitkov očitno niso mogli dokazati, Policija pa ga je morala vzeti nazaj v službo. To se je zgodilo nedavno, prav v tednu, ko je bil dodeljen v patruljo, ki je na praznični petek v prometu ustavila Mundo. Še vedno pa naj bi proti njemu tekel kazenski postopek. Glavna tarča bi moral biti kriminalist Munda, ki ima na glavi veliko maslaNi potrebno posebej poudarjati, da bi morali mediji, kot je Večer, gledati pod prste šefom, za katere je znano, da so podrejeni vladajoči politiki. Toda tega, ker je Večer ravno tako na isti strani, ne bomo doživeli. Okoli kriminalista Munde smo že pisali, da afera z vožnjo v alkoholiziranem stanju ni njegova prva. Kot nam je povedal nekdanji župan Maribora Franc Kangler, je mariborska kriminalistična policija postala politična ravno pod njegovim vodstvom, komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pa je ugotovila kup nezakonitosti, so še zapisali pri skandal24.si. Škandal24 je tudi poročal, da so v javnem podjetju Mariborski vodovod zaposlili sina Roberta Munde, Žigo Mundo. Munda naj bi izvajal tudi mobing nad zaposlenimi v okviru policije, predvsem nad ženskami. Na družbenem omrežju Facebook smo zasledili tudi komentar enega izmed policistov, ki je potrdil, da so vsa namigovanja glede domnevnih okoliščin incidenta resnična, prav tako pa naj bi policistom pametoval na sestankih in vsem “solil pamet”. V omenjenem komentarju je policist izrazil tudi presenečenje, da so postopek glede na Mundov vpliv sploh izpeljali do konca. No, skoraj do konca. Munda naj bi izvajal tudi mobing nad zaposlenimi v okviru policije, predvsem nad ženskami. Škandal24 je tudi poročal, da so v javnem podjetju Mariborski vodovod zaposlili sina Roberta Munde, Žigo Mundo. Pri tem naj bi nekdanji župan Andrej Fištravec naročil direktorju Danilu Brunaču, naj ga zaposlijo, zaposlene pri vodovodu pa je takrat presenetil kar Robert Munda, ki se je v prostorih podjetja oglasil osebno, in sicer naj bi se to zgodilo v vlogi očeta in ne kriminalista. Munda je takrat te navedbe sicer zanikal. Vir: skandal24.si

Tue, 19. Feb 2019 at 19:08

133 ogledov

Dva obraza Slovenije v ameriških medijih
Dva obraza Slovenije v ameriških medijih: mnogi so predvajali govor Melanije Trump v Miamiju, nekateri pa že peti dan zapovrstjo objavljajo prispevek o “slovenskem politiku, ki je odstopil zaradi ukradenega sendviča." Prva dama Melanija Trump je v nagovoru pripadnikom latinsko ameriške skupnosti v Miamiju izrazila podporo ljudem Venezuele ter poudarila, da sta s Predsednikom Trumpom počaščena, da sta lahko z njimi. Ponosna je, da je z njimi v ZDA kot njihova Prva dama. Mnogi od prisotnih poznajo občutek, kako je živeti v svobodi, potem ko so prestali zatiranje v socializmu in komunizmu. Ljudje v Venezueli pa so blizu tega, da si ponovno pridobijo svojo svobodo.  Prisotne in vse druga je pozvala, da skupaj molijo za skorajšnjo svobodo venezuelskega ljudstva. Njen soprog Donald Trump je bil prisoten, ker mu je veliko do venezuelskih ljudi in sam napovedal pomembno sporočilo o venezuelski krizi. Prisotni so nastop Melanije nagradili z več aplavzi, njen govor je predvajalo več TV postaj. Melania Trump: We support great people of Venezuela) https://edition.cnn.com/videos/politics/2019/02/18/donald-melania-trump-miami-venezuela-praise-sot-vpx.cnn Obenem pa nekateri mediji že peti dan zapovrstjo objavljajo prispevek o “slovenskem politiku, ki je odstopil zaradi ukradenega sendviča”, med njimi so o tem poročali tudi na najbolj gledani ameriški kabelski TV kanal Fox News. (Slovenian politician steps down after shoplifting sandwich https://www.foxnews.com/world/ slovenian-politician-steps- down-after-shoplifting- sandwich).

Tue, 19. Feb 2019 at 09:05

124 ogledov

Bo zoper pijanega šefa kriminalistov Mundo uveden disciplinski postopek?
Spletni portal e-maribor.si poroča, da je direktor Policijske uprave Maribor Danijel Lorbek prejel poročilo o notranje varnostnem nadzoru in zoper vodjo mariborskih kriminalistov Roberta Mundo predlagal disciplinski postopek. Policija bo izpeljala organizacijske in kadrovske spremembe. Po tem, ko so šefa mariborskih kriminalistov Roberta Munde, policisti v noči na 8. februar zasačili pijanega v prometu, so bile oči javnosti uprte v notranjevarnostni postopek, ki ga je v zvezi z dogodkom odredil direktor Policijske uprave Maribor Danijel Lorbek ne glede na to, da se Munda ni spozabil v službi, ampak v svojem prostem času. Kakšne posledice bo imel predlog za uvedbo disciplinskega postopka za Mundo, pa še ni jasno, saj na mariborski policijski upravi niso razkrili, kakšno sankcijo je imel Lorbek v mislih. O disciplinskem postopku zoper šefa mariborskih kriminalistov bo odločila generalna direktorica policije Tatjana Bobnar, ki ji je Lorbek predlagal tudi nekatere organizacijske ukrepe za zagotovitev učinkovitejšega dela v PU Maribor, piše današnji Večer. Miran Šadl: Policisti moramo v skladu s kodeksom policijske etike tudi v zasebnem  življenju skrbeti za varovanje ter utrjevanje lastnega ugleda in ugleda policijske organizacije ter v tej povezavi skrbeti za krepitev integritete v policijski organizaciji, kar pa v obravnavanem primeru uslužbenca policije ne moremo potrditi. M-G. e-maribor

Tue, 19. Feb 2019 at 06:27

204 ogledov

Celje: »Porozna meja kot ementalski sir ali kako najlažje prestopiti Slovensko mejo
Že znan izraz lepa, in mirna nedelja, tudi v primeru dela policistov in obmejnih organov, je včasih imel nekakšen   pomen, ki bi naj  pomenil sproščeno ustaljeno delo. Pa zgleda da to nič  več ne velja. Že v petek so v Štorah( predmestje Celja) dopoldne  pri razlaganju  določenega tovora s tovornega vozila   našli  šest  Afganistancev, ki so ilegalno vstopili v Slovenijo.  In spet oguljena fraza, da so v tovorno  vozilo najverjetneje vstopili na območju Srbije. Po opravljenih  postopkih, češ  da so jih predali hrvaškim varnostnim organom. Kaj drugega kot izraz nemoči ter birokratska formulacija. O tem da so  zares šli in ali se je predaja hrvaškim varnostnim organom zares zgodila pa vemo pravzaprav nič. Sobotni dan  je bil, vsaj brez tovrstnih obvestil, dan ki ga naj ne bi zaznamoval dogodek iz segmenta ilegalnih migracij in njih učinka v številu prijetih že na meji ali nekje blizu. Nekje na meji,  so v soboto popoldne, bolj proti večeru  okoli zaselka blizu Rogaške Slatine, so domačini opazili nenavadna gibanja in seveda z vsemi vozili in iskalne tehnike prisotnosti policije, pa še vedno  nihče ni dobil informacijo kaj se dogaja. Tudi nedelja je minila brez da bi javnosti bilo posredovano obvestilo o dogajanjih v sobot zgodaj zvečer in kasneje v noči na nedeljo. Glede na to da se je to dogajalo, vožnja policijskih avtomobilov in helikopterja z prižganimi modrimi lučmi, skozi strnjena naselja, so nekateri pisali na družbena omrežja in se spraševali o tem. Odgovor je sledil šele danes dopoldne in sicer o tem da so v  soboto, okoli 22. ure, v  naselju  Rjavica, na območju Rogaške Slatine odkrili pet   ilegalnih  prebežnikov.  Trije  so  bili  državljani  Alžirije,  eden  državljan Maroka in eden državljan Tunizije. In, da vsi so zaprosili za azil. Konec zgodbe? Ne! Iz tega bi moglo ali bi vsaj moralo biti  nekaj kaj bi predstavljalo nekakšen izvleček, nauk, da se pojav ilegalnih prehodov čez mejo »oplemeniten« z  določenim številom oseb iz nam znanih ali manj znanih obstoječih ali neobstoječih žarišč(vojnih, humanitarno ogroženih) ki imajo namen iti v lepše življenje pa četudi na tuje stroške in breme. »Proizvajalci« in podporniki teh gibanj pa naročujejo nove »študije« o poroznosti, pardon prehodnosti  slovenske meje  brez da bi jih srečali predstavniki obmejnih organov. Čas je že, ampak res čas da si nehamo zatiskati oči pred pojavom in priznamo da potrebujemo pomoč pri varovanju naše in obenem schengenske meje. Letni čas, ki se bliža bo prinesel še večji pritisk na mejo državo in Evropo. Otresimo se »Cerarjeve« maksime: «Jamram, iščem rešitve pa jo ne najdem«,  drugače se bodo ponavljali  razpisi za opremo za azilne domove, kar bo stopnjevalo jezo lastnih državljanov. To ni naš cilj mar ne? V.K.T.
Teme
Turizem hotelirstvo

Zadnji komentarji

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

Receptor – predani gostoljubju (turizem in hotelirstvo)