Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije(ZZZS) včeraj ni sprejela predlaganega finančnega načrta zavoda za leto 2018, ki za zdravstvene potrebe v višini 160 milijonov evrov ni predvidel finančnega kritja. Pač pa so pozvali vlado, naj zagotovi ta sredstva.V sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja na letni ravni primanjkuje najmanj 160 milijonov evrov, med drugim za odpravo nedopustnih čakalnih dob v višini približno 22 milijonov evrov, za krepitev primarne ravni zdravstvenega varstva in za postopke verifikacije poklicnih bolezni, je dejal generalni direktor ZZZS Marjan Sušelj.

Za zavarovance je pomembno, da vemo kako bo poslovala zdravstvena zavarovalnica in v katero smer bo šlo slovensko zdravstvo. Predlog je v letu 2018 predvidel izravnane prihodke in odhodke v višini dobrih 2,8 milijarde evrov. To je nominalno za 5,8 odstotka, realno pa za 4,2 odstotka več od ocenjenih prihodkov in odhodkov v letošnjem letu.

Do predlaganega finančnega načrta so bili kritični tako predstavniki delodajalcev kot zavarovancev. Predstavnik delodajalcev Saša Muminović je ugotavljal, da sredstva v zdravstvu so, a je neučinkovita njihova poraba. Če za to ni odgovoren zavod, je treba vprašanje po njegovem mnenju nasloviti na ministrstvo za zdravje.

Jože Smole, ki je prav tako predstavnik delodajalcev, je v predlaganem dokumentu pogrešal merljive cilje zadoseganje zastavljenih ciljev. "Če hočemo voz obrniti, je treba jasno povedati, čemu se bo treba odreči v korist skrajševanja čakalnih dob," je menil. Prav tako so bili kritični predstavniki zavarovancev. "Smo v obdobju debelih krav, a imamo dolge čakalne vrste in 160 milijonov evrov primanjkljaja," je dejal Janez Beja. "Kaj bo, ko se bo krivulja gospodarske rasti spet obrnila navzdol?" se je vprašal.

Skupščina bo imela nov predlog finančnega načrta znova na mizi v času do sredine januarja, so sklenili.

Več sreče kot s predlogom finančnega načrta za leto 2018 je imela služba zavoda s predlogom rebalansa finančnega načrta za leto 2017, ki ga je skupščina sprejela. Soglasje pa mora dati še vlada.

Po rebalansu se tako prihodki kot odhodki glede na finančni načrt za leto 2017 povečujejo za 77 milijonov evrov. Izravnani bodo v višini 2,68 milijarde evrov.Rebalans je bilo po Sušljevih besedah treba med drugim pripraviti zaradi odhodkov za zdravstvene storitve, ki bodo za 72,1 milijona evrov višji od načrtovanih. Večji pa bodo tudi izdatki za nadomestila plač zaradi bolniških staležev, in sicer za deset milijonov evrov.

Člani skupščine so se še zlasti osredotočili na sredstva za nadomestila plač zaradi bolniških staležev. Predstavnik delodajalcev Igor Antauer je menil, da je bilo pripreventivi storjenega veliko premalo. Predstavnik zavarovancev Alen Pečarič pa je izpostavil vprašanje dolgega čakanja na diagnozo, ki ga je treba po njegovioceni nujno rešiti.

Zavarovanci nestrpno čakajo razplet naslednjega sestanka skupščine zavoda.