Regijski portal Kamra je (www.kamra.si) spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Digitalizirane vsebine so tako dostopne z enega mesta, kreirane pa v tistih organizacijah, ki so vsaka za svoje področje najbolj kompetentne. Kamra jim daje v uporabo brezplačno infrastrukturo in usposablja nove partnerje, da lahko tudi vsebine lokalnega pomena predstavijo v digitalni obliki preko svetovnega spleta.

Vsebine Kamre so predstavljene kot zgodbe, s spremnimi besedili ter pripadajočimi digitaliziranimi objekti in metapodatki. Na Kamri spoznavamo zgodbe, ki so za neko področje značilne, zanimive in v interesu lokalne skupnosti kot na primer: predstavitve lokalnih avtorjev oz. znamenitih oseb; dokumenti in fotografije značilnih lokalnih društev; razglednice krajev iz različnih časovnih obdobij; dela lokalnih umetnikov, njihove biografije, katalogi razstav; znamenite zgradbe, zgodbe ljudi, ki so v njih živeli in še marsikaj drugega.

Uporabniki tako lahko dostopajo do vsebin, ki so bile do zdaj skrite v skladiščih knjižnic, arhivov in muzejev, arhivih društev ali predalih šolskih zbornic. Zbirke lahko komentirajo ali si oblikujejo svoje lastne vmesnike z izbranimi vsebinami.

Portal Kamra upravlja Osrednja knjižnica Celje ob tesnem sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami, v katerih je sedež regijskih uredništev, in Združenjem splošnih knjižnic.

Vsebine portala Kamra so od marca 2010 dostopne tudi preko evropske digitalne knjižnice, Europeane, http://europeana.eu.

Namen portala Kamra ni arhiviranje velikih količin digitaliziranega gradiva, kot je na primer sistematično digitalizirana zbirka več letnikov periodike. Tovrstni rezultati digitalizacije so objavljeni na portalu dLib.si.

Na portalu Kamra objavljamo manjše, ciljno izbrane lokalne digitalne zbirke, v katere združujemo objekte, katerih originali so lahko shranjeni na različnih lokacijah. Vsebine so primarno predstavljene kot zgodbe, s spremnimi besedili ter pripadajočimi digitaliziranimi objekti in metapodatki.

Kakšne vsebine najdemo na Kamri?

Organizacije v regijah ali lokalnih skupnostih za objavo izbirajo tiste vsebine, ki so za to področje značilne, zanimive in v interesu lokalne skupnosti. To so lahko:

  • predstavitve lokalnega avtorja oz. znamenite osebe, ki vključuje njegova dela v digitalni obliki, fotografije, razglednice rojstne hiše, avdio zapis njegovega govora ali interpretacija njegovih del, video zapis literarnega večera ali proslave v njegov spomin.
  • dokumenti značilnih lokalnih društev: delovanje društva, življenjske zgodbe ustanoviteljev in ključnih akterjev, njihovi teksti, avdio zapisi, spomini njihovih potomcev in prijateljev,
  • razglednice kraja iz različnih časovnih obdobij, zgodbe, ki se navezujejo na lokacije razglednic, njihovi lastniki,
  • raziskovalne naloge, ki nastanejo v lokalnih izobraževalnih ustanovah in jih povežemo z drugim gradivom, ki je vsebinsko povezano s temo naloge,
  • avdio in video zapisi lokalnih dialektov, ki so povezani z gradivi, ki jih opisujejo in dokumentirajo,
  • artoteke lokalnih umetnikov, njihove biografije, katalogi razstav, intervjuji z umetniki,
  • filmsko domoznansko (primarno in sekundarno) gradivo,
  • vsebine, vezane na naravne in kulturne turistične znamenitosti v lokalni skupnosti,
  • lokalne etnografske vsebine (kako so živeli…, folklora, domače obrti, običaji itd.),
  • znamenite zgradbe, zgodbe ljudi, ki so v njih živeli.

Poiščite skrite zaklade iz slovenske kulturne dediščine- skozi okna »kamre«.

Ne spreglejte tudi Facebook strani - https://www.facebook.com/portalkamra/.

Portal je preveden tudi v angleški in italijanski ter madžarski jezik.

Mirjana Ivanuša-Bezjak