Spletni portal Fran (http://fran.si/) združuje slovarje, slovenistične jezikovne vire in portale, ki so nastali ali še nastajajo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ter slovarje, ki so v okviru dela na tem inštitutu dobili digitalno obliko. Omogoča tudi iskanje po drugih izbranih slovenskih jezikovnih korpusih. Namen portala je omogočiti dostop do slovarskih informacij čim širšemu krogu uporabnikov, zato omogoča tako povsem preproste kakor tudi zelo kompleksne poizvedbe.

Portal Fran, slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je uporabnikom prosto dostopen na svetovnem spletu.

Portal vključuje sledečo zbirko slovarjev:

  • Slovar slovenskega knjižnega jezika
  • eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika
  • Slovenski pravopis
  • ePravopis – Slovenski pravopis
  • Slovar novejšega besedja
  • Slovar slovenskega knjižnega jezika
  • Sprotni slovar slovenskega jezika
  • Slovar slovenskih frazemov

 

Naj bo ta članek povabilo bralcem, da bodo uporabljali omenjene slovarje in skrbeli za izborni slovenski jezik.

p.s.

Ne veste kaj pomeni pridevnik »izboren« ? Poglejte v Slovar slovenskega knjižnega jezika.

Mirjana Ivanuša-Bezjak