V Mariboru se je pričel dvodnevni letni posvet ekonomskih svetovalcev, ki delujejo na predstavništvih Republike Slovenije v tujini. Odprl ga je zunanji minister Karel Erjavec. Da je prvi del posveta potekal v Mariboru gre zasluga Štajerski gospodarski zbornici, ki ima po besedah njene direktorice Aleksandre Podgornik plodno in razvejano sodelovanje z Ministrstvom za zunanje zadeve, kar po svoje tudi vpliva na ugodnejše kazalce  gospodarske podobe v regiji. Dobra praksa sama po sebi zahteva še intenzivnejše povezovanje pri iskanju razvojno zanimivih projektov. Podobno misel je v pozdravnem nagovoru izrekel tudi mariborski župan dr. Andrej Fištravec, minister za zunanje zadeve Karel Erjavec pa ni skrival zadovoljstva nad izboljšanjem gospodarske situcije v Mariboru in na Štajerskem, ki sta pomembna deležnika pri sestavljanju celotne podobe uspešnosti slovenskega gospodarstva.Minister je izrazil zadovoljstvo, da je gospodarska diplomacija s sprejetjem deklaracije o slovenski zunanji politiki postala eden od stebrov slovenske zunanje politike, prav tako se je prepričanje o pomenu gospodarske diplomacije utrdilo znotraj samega ministrstva. Glede na naše izvozno usmerjeno gospodarstvo je potrebno še naprej dosegati dobro gospodarsko rast, država pa mora slovenskemu gospodarstvu pri tem nuditi ustrezno podporo.

Slovenija v zadnjem obdobju beleži porast blagovne menjave, tujih investicij in tudi turizma. Minister je poudaril odprtost Slovenije za naložbe, seveda na drugi strani tudi interes naših podjetij pri iskanju investicijskih priložnosti v tujini. Na obeh področjih so ekonomski svetovalci lahko v veliko pomoč. "Skoraj 80 % slovenskega izvoza je usmerjenega v države članice EU, iskanje novih trgov je potrebno in tudi to na ministrstvu v okviru svojih aktivnosti redno počnemo," je pojasnil  minister Erjavec in ob tem poudaril inovativnost in vrhunska znanja naših podjetij ter t.i. industrije prihodnosti (digitalizacija, infrastruktura, zelena mobilnost, nanotehnologije), katerim ministrstvo posveča še posebno pozornost. Pri tem je še kako pomembna vloga mreže slovenskih diplomatskih predstavništev in konzulatov, ki pa še povsod nimajo zaposlenih ekonomskihsvetovalcev.  Da je pred nami še veliko dela, je dodal in zaželel udeležencem posveta uspešno delo.


				Panelna razprava

Plenarnemu delu posveta sta sledili dve okrogli mizi. Prva je bila namenjena izzivom in priložnostim v tujini za mala in srednja podjetja, druga pa je spregovorila o vlogi slovenskega zasebnega sektorja v okviru mednarodnega razuvojnega sodelovanja. Popoldanske ure so bile namenjene mreženju predstavnikov podjetij z ekonomskimi svetovalci.

Boris Cipot