si

Škofija Murska Sobota

Obisk madžarske veleposlanice Edit Szilágyiné Bátorfi

Adijo monopol športnih stav

Volilna kampanja se je že začela

Lista Davkoplačevalci nagovarja s pozivom in programom

Video

SLEDI KORAKOV: MILAN SAGADIN, UPOKOJENI POLICIST, UPORNIK IN PISATELJ

gozd

21. marec je mednarodni dan gozdov – dihajmo čisti zrak

Adijo monopol športnih stav

Včeraj s poslanci Državnega zbora  s 35 glasovi za in 26 glasovi proti sprejeli novelo zakona o igrah na srečo. Sprejeti predlog prinaša sprostitev trga športnih stav, ki jih v Sloveniji zdaj prireja Športna loterija.Pod predlog spremembe zakona se je podpisal poslanec SMC Branko Zorman, podporo pa so mu izrekli tudi poslanci opozicijske SDS in nepovezani poslanci. Zormanov zakon odpravlja monopolni položaj Športne loterije in uvaja koncesijski sistem (ko bo seveda z objavo v uradnem listu uveljavljen). Z njim tudi tujim stavnim platformam omogoča zakonito delovanje na slovenskem trgu. Ponudniki morajo že delovati oz. imeti sedež v okviru evropskega gospodarskega prostora. Za vstop v Slovenijo bodo morali zaprositi za koncesijo, izpolniti vstopne pogoje in plačati koncesijsko dajatev. Dosedanji zakon tega ne omogoča. O nujnosti spremembe zakona o igrah na sečo, ki bo odpravil monopolni položaj Športne loterije na trgu športnih stav, se je na svojem blogu opredelil tudi davčni ekspert in nekdanji prvi dacar Slovenije Ivan Simič. Njegovo razmišljanje, objavljeno na  http://www.simic-partnerji.si/davcni-blog.html objavljamo v celoti. Vsi tisti, ki vlagamo svoj denar v šport, kateri koli šport, se ne bi zavzemali za ukinitev monopola Športne loterije, če bi ta Športna loterija zasluženi denar vračala tistim, na račun katerih služi. Po neuradnih informacijah največji zaslužki Športne loterije izvirajo iz športnih stav in to na račun nogometa, ki pa od tega nima ničesar. Če bo kdo trdil, da je Nogometna zveza Slovenije solastnica Športne loterije in prejema dividende, je moj odgovor, da se te dividende, po mojih informacijah, porabijo za plačilo obresti od najetega kredita, za nakup deleža Športne loterije in mogoče še kaj za odplačilo glavnice kredita. Pravilno bi bilo, da Športna loterija vsakemu klubu, katerega tekma je na stavnici, za to plača določen znesek. Po neuradnih podatkih naj bi Športna loterija največ zaslužila s stavami v nogometu, kateremu pa ne vrača nič denarja. Vsaj mi v klubu, v katerem sem aktiven pri delu članske ekipe, tega ne občutimo. Do sedaj na naš TRR ni bil nakazan niti en cent, kaj šele evro. Zaradi tega nasprotujem monopolu Športne loterije, ki je očitno namenjena sam sebi in je nastal, to so informacije mojih virov, na podlagi lobiranja pri politiki. Torej, monopol ne more nastati brez političnega lobiranja in podpiranja politike. Za ustvarjanje monopola se porabi veliko več časa za lobiranje, kot pa za lobiranje za prosti trg športnih stav in zaradi tega ne razumem današnjega članka https://siol.net/forum/thread/poslanec-bi-odprl-trg-aportnih-stavnic-njegov-nekdanji-aef-dela-zanje-20162. Sploh pa ne ob dejstvu, da sta današnji prispevek napisala dva od treh znanih novinarjev, ki so v preteklosti delovali kot triperesne deteljica. Ravno ta tretja novinarka je septembra 2017, na isti spletni strani objavila članek z naslovom »Astronomske odpravnine na Športni loteriji: Vsi so vedeli vse in nič«, katerega si lahko preberete na naslednji povezavi: https://siol.net/posel-danes/novice/astronomske-odpravnine-na-sportni-loteriji-vsi-so-vedeli-vse-in-nic-448994 Zaradi tega me zanima, ali je zagovornike monopola Športne loterije in tiste, ki prejemajo visoke plače na Športni loteriji, vsaj malo sram, ker šport, s katerim največ služijo, životari. Kljub večletnim poskusom ukinitev monopola Športne loterije, to do sedaj ni uspelo nobeni politiki, saj je očitno bilo lobiranje za ohranitev monopola močnejše od lobiranja za ukinitev monopola. Po informacijah mojih virov blizu Športne loterije naj bi šlo za zaprt krog koristnikov tega monopola, katerega naj bi podpirala tudi aktualna politika. Kaj ima aktualna politika od tega ne vem in če nima nič, naj to dokaže tako, da sprosti ta monopol. Če tega ne bo storila, pa športnikom predlagam, da na bližajočih volitvah glasujejo za tiste, ki bodo podpirali ukinitev tega monopola. In še nekaj, da mi novinarji ne bodo očitali, da se borim za ukinitev monopola, ker poznam Zorana Starya. Moj zapis nima nobene zveze z najinim skoraj štiridesetletnim znanstvom. Tudi v športu sem skoraj štirideset let in moram priznati, da je bilo financiranje športa v socializmu boljše.   Mag. Ivan Simič

Več

Lista Davkoplačevalci nagovarja s pozivom in programom

Sistem »mehke« tranzicije, pretvorbe družbenega in državnega premoženja v privatno lastnino, ter s tem zvezanega posledičnega izčrpavanja državnih virov, je nastajal postopno. Rezultat teh procesov lahko po 28 letih označimo kot proizvodnjo lažnega razvoja, kvazi-občutja napredka, ki pod zaščito formalno neodvisnih institucij vodi v vse večjo splošno revščino, razraščanje prekariata celo v javnem sektorju in državno odvisnost od zadolževanja. Skoraj na vseh področjih je onemogočen kakovosten dialog o pametnih alternativah, ob vsesplošnem prepričanju, da vsak pozna vsakega in da se nihče noče nikomur zameriti zaradi potencialnih malih osebnih koristi, celo ustvarja občutek, da si demokracija in blaginja nasprotujeta. Resnica je drugačna: med načini uveljavljanja demokratičnih odnosov in blaginjo prebivalstva je vedno visoka korelacija. Prepričani smo, da je virov za dostojno življenje vsega prebivalstva v Sloveniji že sedaj dovolj, da pa so zelo nepravično razdeljeni. Delovanje državnega aparata ter vodstvenih struktur take delitve le še povečuje, prebivalstvo pa razslojuje na docela nemeritokratskih načelih. DavkoPlačevalci Se Ne Damo Več! je naš odgovor. Zavedamo se, da nikoli ne bomo enaki, lahko pa smo ENAKOPRAVNI – sedaj, danes, takoj. Za dosego tega pa je potreben dosleden boj za resnico, pravico in poštenost Politične stranke v Sloveniji niso opravilno sposobne za globlje spremembe. Ujete so v primež ideoloških in kvazi-kulturnih bojev z eno in isto lajno tem, ki ljudi le razdvojujejo. Pokazale so, da jim je več do lastnega ugodja vnaprejšnjih pozicij in ustvarjenih privilegijev, ne pa do obrambe interesov volilcev in volilk. To so pokazali primeri, kot so TEŠ6, 2TIR , 3 razvojna os, Magna in drugi nepremišljeni gospodarski projekti, ki povzročajo finančno in okoljsko škodo. Spomnimo se nedavnih požarov v kemijskih skladiščih, pa uničenja Tojnice s strani Kemisa v Vrhniki ter vse do enormnih posegov v Naturo 2000 in uničevanju podtalnice v primeru kanalizacije po vodovarstvenem območju, ki zagotavlja pitno vodo za 400.000 prebivalcev Ljubljane in dnevnih migrantov, itd. Da naredimo temu konec, ustanavljamo neodvisno in samostojno kandidatno listo DavkoPlačevalciSeNeDamoVeč. Doseči moramo zamenjavo kompromitiranih kadrov, predvsem pa osvežitev parlamenta, da bo postal resnična zakonodajna oblast, ne zgolj ekspozitura vlade za potrjevanje projektov sprejetih nekje v ozadju. Naša načelna izhodišča za dosego teh ciljev so: 1. »VLADAVINA PRAVA«, NE LE »PRAVNA DRŽAVA«. PRAVOSODJE MORA BITI V SLUŽBI LJUDSTVA: sem spadajo pogojna ukinitev trajnega sodniškega mandata za kršitelje človekovih pravic; uveljavljanje materialne odgovornosti sodnikov; transparentnost preverjanja dejanske usposobljenosti sodnikov in tožilcev; ugotavljanje preteklih zlorab in strokovnih napak sodnih izvedencev; uvajanje specializiranega tožilstva za preiskavo bančnega in finančnega kriminala tudi s sodelovanjem neodvisnih mednarodno priznanih ekspertov. 2. REFERENDUM DRŽAVLJANOM: ukinitev ovir za uveljavitev referendumske volje državljanov in UVEDBA ŠVICARSKEGA MODELA REFERENDUMSKE DEMOKRACIJE, tako da se bo oblast bala ljudstva in ne obratno tako kot danes, ko se ljudje bojimo oblasti. Sem spada tudi PRAVICA DO SPREMEMBE USTAVE: te pravice žal ljudstvo pri nas še nikoli ni imelo, zato je čas da sledimo Ivanu Cankarju-NAROD SI BO PISAL SODBO (ustavo) SAM. Ustavo je predvsem potrebno začeti vsebinsko spoštovati, za kar lahko poskrbi le reformirana sodna veja oblasti. 3. SAMOFINANCIRANJE CIVILNE DRUŽBE: Danes od vlade odvisni ljudje predstavljajo nevladne organizacije, zato vsakič pokleknejo, namesto, da bi jim nastavili ogledalo in vztrajali do konca. Vzpostaviti je treba zakonsko reguliran način financiranja civilne družbe z donacijami podpornikov preko telekomunikacijskih operaterjev in drugimi inovativnimi načini podpore. Resnična civilna družba je iz družbe izrinjena, namerno pa je uzakonjeno vladno financiranje »nevladnih«, v resnici pa od vlade odvisnih organizacij. Korporativni denar nima vstopa v politiko in med politike. 4. VOLILNI SISTEM PO MERI VOLIVCEV in zagotovitev POŠTENOSTI VOLITEV: podaljševanje obstoječega proporcionalnega sistema ni mogoče zgolj z lepotnimi posegi: npr. s preferenčnim glasom, ker ne rešuje problema, da 220.000 ljudi v Sloveniji nima zastopstva v DZ. V demokraciji naj bi veljalo načelo »en človek, en glas«, ki pa je z volilnim sistemom, ki predvideva prag za vstop v DZ 4 %, grobo kršeno. Zato za začetek predlagamo ukinitev tega praga in omogočenje uvrstitve v parlament tudi kandidatom z list, ki dosežejo najmanj 1/88 deleža veljavnih glasov. 5. PLURALIZACIJA IN DEMOKRATIZACIJA MEDIJEV: prvi ukrep je odprava pristranskosti informiranja javne RTV in uvedba regulative na področju privatnih medijev, kar bo garant enakopravnosti vseh polov politike in civilne družbe. Sem spada tudi PODRŽAVLJENJE VOLIVNE KAMPANJE - obvezno informiranje volivcev po načelu enakih možnosti za vse, tako pri volitvah kot pri referendumih. RTV naročnino plačujmo še naprej, vendar ne na osnovi električnega priključka, temveč iz integralnega proračuna, privatne medije pa, ko gre za volitve in referendume, regulirajmo enako kot RTVSLO. 6. UVEDBA STIMULATIVNEGA IN PRAVIČNEGA OBDAVČENJA nepremičnin in dohodkov po načelu, da oblast ni sredstvo za delitev plena in funkcij med zmagovalci, pač PA SLUŽABNICA za zaščito naravnih virov, kulturne dediščine ter naravnega okolja in zdravja ljudi. Onesnaževalec okolja mora škodo poplačati sam, da se mu škodljivo početje nikomur ne bo več izplačalo. 7. DECENTRALIZACIJA ter USTREZNA ZAŠČITA KULTURNO-POKRAJINSKE PESTROSTI SLOVENIJE in NJENIH POKRAJIN: ob neustavljivi globalizaciji kapitala in westernizaciji je potrebno vzpostaviti tak sistem decentralizacije, ki bo dopuščal regijam samoiniciativo za reševanje problemov, ki jih sami poznajo najbolje. Edino to lahko prepreči beg možganov in praznjenje celih predelov Slovenije ter širjenje prekariata v perifernih območjih. Lista DavkoPlacevalciSeNeDamo je DEMOKRATIČNA, NEIDEOLOŠKA PLATFORMA ZA UVELJAVITEV NOVIH PRINCIPOV DRŽAVLJANSKEGA NADZORA nad oblastjo. Pred volitvami ne bomo del nobene koalicije. Povolilno koalicijo pa bomo oblikovali projektno za vsak zakon posebej. Pri tem pa bo poudarek na projektih, ne na strankah. Državljanke in državljani, delitev na desnico in levico je podtaknjena in umetna! DAVKOPLAČEVALCI imamo vsak svoj življenjski nazor, zato se v ideološka in svetovno-nazorska vprašanja ne bomo vpletali. Kar pa zagotovo bomo zahtevali, je pravična delitev družbenega bogastva, ne zgolj drobtin iz bogatinove mize.Odločno odklanjamo zakulisno »demokracijo« novih obrazov dirigiranih po diktatu »stricev iz ozadja«, katerih cilj je zgolj ohranitev monopolov in to tako, da vse ostane isto, vključno s privilegiji. Za vse to je potreben POGUM, POŠTENJE IN RAZUM ter volja za SODELOVANJE, zato pozivamo vse, da takoj po volitvah oblikujemo partnerstvo za TRAJNOSTNI razvoj in preoblikovanje Slovenije v državo, ki ne bo mačeha, ampak spodbuda delovnim, sposobnim in ambicioznim, KAKOR TUDI TISTIM, KI SO POMOČI POTREBNI. Z vašo pomočjo bomo soustvarjali pogoje življenja in bivanja doma tako, da ne bo potreben beg v tujino s trebuhom za kruhom. Ponovimo za Ivanom Cankarjem: »jaz bratje pa vem za domovino in mi vsi jo slutimo«. Spoštovane volivke in volivci, na nas je, da jo uresničimo !   Ljubljana 19.03.2018 Lista državljanov : DavkoPlačevalci Se Ne Damo več !

Več

SLEDI KORAKOV: MILAN SAGADIN, UPOKOJENI POLICIST, UPORNIK IN PISATELJ

V oddaji Sledi korakov boste lahko spremljali Milanovo težko otroštvo, ko je moral zaradi posvojitve zapustiti biološke starše in se preseliti k stricu na drugi konec Slovenije. V drugem delu opisuje dolgoletno delo na policiji, tudi o korupciji in nenavadnih odločitvah nadrejenih. V zaključku oddaje je spregovoril še o svojem novem romanu Senca v temi, ki je izšel pri Založbi Primus.

Več

Svetovni dan poezije 21. marec – začasna valuta je en verz

Na dan poezije se bomo v določenih lokalih lahko prepustili pesniškemu navdihu, se prelevili v pesnike, namesto z evri pa bomo, na pobudo dunajske pražarne kave Julius Meinl, lahko plačevali z verzi. Verz bo na svetovni dan poezije znova postal začasna valuta v več kot 1.500 lokalih in 40 državah po svetu. Gostje bodo s poezijo lahko plačevali tudi v 70 slovenskih lokalih, kjer bodo obiskovalce 21. marca na mizah pričakali listki, na katere bodo zapisali verz, z njim pa poravnali račun za kavo ali čaj.   Na svetovni dan poezije, 21. marca, bo verz ponovno postal plačilna valuta po kavarnah širom sveta. Kavo si boste ponovno lahko plačali z verzom. Pesnili in ustvarjali pa boste lahko tudi v več kot 60 slovenskih kavarnah! Ker je poezija duša glasbe, so se organizatorji dogodka odločili, da vaše verze prepesnimo v pesem. Iz zbranih stihov bo Feri Lainšček izbral najlepše in iz njih stkal pesem, ki jo bo uglasbila Ditka.  Prav vsak oddan verz pa ima še višje poslanstvo – preko projekta 20 za 20, ki ga vodi Marko Soršak Soki "20 za 20", bomo za vsakih 1000 zbranih verzov omogočili nakup enega glasbenega inštrumenta za izbrane slovenske šole. Tako bo glasbeno ustvarjanje omogočeno čim večjemu številu mladih. Za piko na i bo svetovno priznani glasbeni ustvarjalec JP Cooper vsem pesnikom sveta posvetil prav njim namenjeno pesem. Spijte odlično kavo ali čaj ter na kratko ali široko pesnite v katerem koli od spodaj navedenih lokalov in kavarn: https://www.facebook.com/events/227071477840076/

Več

Otroci delovnih migrantov so po EU pravilih upravičeni do enakih otroških dodatkov kot lokalni delavci

Avstrijska vlada je lansko leto neprijetno presenetila številne delavce migrante, ko je napovedala znižanje otroškega dodatka za v tujini živeče otroke zaposlenih v tujini. Avstrija naj bi na račun znižanja otroškega dodatka privarčevala več kot 100 milijonov evrov. Leta 2016 so za otroške dodatke 132 tisoč v tujini živečih otrok v Avstriji namenili 273 milijonov evrov, večinoma na Madžarsko, povprečno pa otroški dodatek v Avstriji znaša okoli 150 evrov mesečno. Ker bi tako znižanje otroških dodatkov prizadelo tudi kakih 10.600 otrok v Sloveniji, je evropska poslanka  Romana Tomc (EPP/SDS)  skupaj s kolegi iz več držav v začetku februarja 2018 poslala poslansko vprašanje Evropski komisiji. V njem komisijo sprašujejo, ali gre za diskriminacijo, če država članica otroške dodatke prilagodi življenjskim stroškom države, kjer otroci živijo. Poslance tudi zanima, ali so državljani EU, zaposleni v drugi članici, ki plačujejo enake prispevke kot državljani članice, upravičeni tudi do enakih socialnih ugodnosti in ali to velja tudi za otroške dodatke. Evropsko komisijo evroposlanci tudi sprašujejo, ali je ukrep Avstrije v skladu s pravom EU, še posebej z uredbo o koordinaciji sistemov socialne varnosti iz leta 2004. Pod poslansko vprašanje se je podpisala tudi evroposlanka, koroška Slovenka Angelika Mlinar. Evropska komisarka za zaposlovanje in socialne zadeve Marianne Thyssen je danes Romani Tomc in ostalim evropskim poslancem postregla z odgovorom,  s katerim je »pomirila« starše delovne migrante, katerih otroci ne bivajo z njimi v Avstriji. Odgovor komisarke Thyssnove objavljamo v celoti. Kot je Komisija navedla v svojem odgovoru na pisno vprašanje E-001852/2017, uredbi Evropske unije o koordinaciji sistemov socialne varnosti1 določata skupna pravila za izplačilo družinskih prejemkov (dajatev) delavcem, zaposlenim v drugi državi članici. Po teh pravilih so mobilni delavci upravičeni do enakih otroških dodatkov kot lokalni delavci ne glede na kraj stalnega prebivališča otroka. Po mnenju Komisije ta pravila temeljijo na pravičnem in jasnem načelu, ki je bistvo enotnega trga in se je skozi čas izkazalo za uspešno, tj. za enake vplačane prispevke iz dela se morajo pridobiti in uporabljati enaki prejemki. Ta pristop je skladen s pristopom, ki ga Komisija zagovarja tudi v drugih zadevah, na primer v svojem predlogu za revizijo direktive o napotitvi delavcev2 na podlagi načela, da imajo delavci pravico do enakega plačila za enako delo v istem kraju. Glede ukrepov, ki jih Avstrija načrtuje v zvezi z indeksacijo otroškega dodatka, bo Komisija združljivost zadevne zakonodaje s pravom EU preučila, če oziroma ko bo ta zakonodaja sprejeta. Komisija opozarja, da Pogodba prepoveduje vsakršno neposredno ali posredno diskriminacijo delavcev na podlagi državljanstva.

Več

Zoran Jankovič sprenevedaje na Logarjevi komisiji: "Ne vem, po kakšnem ključu sem danes tukaj?"

»Ne vem, po kakšnem ključu sem danes tukaj,« se je na včerajšnjem zaslišanju pred preiskovalno komisijo sprenevedal ljubljanski župan.Kakšna je bilanca »izjemno uspešnega projekta« Stožice, kot ga je na včerajšnjem zaslišanju pred preiskovalno komisijo o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji, ki jo vodi poslanec SDS dr. Anže Logar, poimenoval ljubljanski župan Zoran Janković? 135 milijonov evrov globoka bančna luknja od propadlega projekta Grep, ki je prešla na t. i. slabo banko, 17 milijonov evrov nepoplačanih računov podizvajalcem s strani Grepa ter 13 milijonov evrov neplačanih računov podizvajalcem s strani Energoplana in Gradis skupine G. »Jaz se pišem Janković, kaj imam jaz s tem?« je bilo eno prvih vprašanj, ki jih je Janković naslovil na dr. Anžeta Logarja, kot da ne bi vedel, kdo na preiskovalni komisiji zastavlja vprašanja in kdo odgovarja. »Ne vem, po kakšnem ključu sem danes tukaj,« se je še spraševal. V nadaljevanju je preiskovalno komisijo označil za politični cirkus in večkrat ponovil že znane mantre, da on nima ničesar z bančno luknjo, za slednjo pa, da so krive banke in njihova vodstva, ki Grepu niso podelile potrebnih kreditov, s pomočjo katerih, bi projekt pripeljali do konca – in to kljub temu, da je njegov dober prijatelj Zlatko Sraka, direktor Grepa in Energoplana, na zaslišanju pred dnevi dejal, da mu je Janković ponudil pomoč pri prepričevanju bankirjev, da bi mu podelili vedno nove kredite, vendar se je temu uprl tedanji predsednik uprave NLB Božo Jašovič, ki je Sraki na enemu izmed sestankom zabrusil: »Jaz ne rabim Jankovića tukaj, vi se sami pogajate.« Janković je na zaslišanje prišel v spremstvu odvetnika, ki mu je večkrat svetoval, naj na vprašanje ne odgovori. Za nekatere Jankovićeve posle sicer tečejo sodne preiskave, zato se je Janković pri vprašanjih v zvezi z njimi poslužil danes že slovitega stavka svojega sina »odgovor je enak prejšnjemu«. »Vem, da smo tu zaradi političnega cirkusa, volitve so tu,« je dejal že uvodoma ter napovedal, da bo odgovarjal le na vprašanja, ki se mu zdijo smiselna. Preiskovalni komisiji je v nadaljevanju predal vso dokumentacijo glede projekta Stožice vse od leta 1985, češ da tam najdejo vse, kar jih zanima. Na trenutke pa je bil Janković med zaslišanji vidno razburjen in aroganten. V nekem trenutku je celo zagrozil, da bo odšel iz dvorane in da je predsednik preiskovalne komisije tisti, ki bi se moral naučiti olike. »Ko mi boste našli primerljivo dvorano in stadion na svetu, za takšno ceno, se pa lahko pogovarjamo o tem,« je še zabrusil dr. Logarju. Že omenjeni Zlatko Sraka je na nedavnem zaslišanju na preiskovalni komisiji priznal tudi, da so si vodilni možje pri gradnji Stožic tedensko privoščili, za navadnega smrtnika, nepredstavljivo draga kosila – kosilo za štiri osebe za kar 800 evrov, zraven pa so, seveda, sodili cigare in viski. »Na koliko večerjah in kosilih ste bili vi?« je zanimalo predsednika preiskovalne komisije. »Tudi slučajno ne mislim razlagat,« pa je odgovoril Janković in dodal, da dr. Logarju  predlaga, naj gre v Prijedor na čevapčiče, češ da imajo tam dober jedilni list. V zvezi z vplivnimi prijatelji pa je Janković  še povedal, da lažje pove, kdo so njegovi sovražniki kot pa, kdo so njegovi prijatelji. Glede političnega udejstvovanja in Pozitivne Slovenije je Janković dejal, da ima danes, leta 2018 večji vpliv kot pa ga je imel leta 2010, ko so gradili Stožice. V nadaljevanju je pričal še Ivan Hrženjak, eden izmed podizvajalcev na projektu Stožice, ki je razkril, da do danes ni dobil vsega plačila za opravljeno delo in da zaradi tega še danes odplačuje kredite. Kmalu po tem, ko so se dela zaključila in je projekt obstal, so po Hrženjakovih besedah tako Janković kot direktorja Grepa in Energoplana Uroš Vogrin in Zlatko Sraka podizvajalcem zatrjevali, da bodo poplačani. »Hodili so po objektu in govorili, da bo vse plačano, vse so obljubili,« je dejal Hrženjak. In kaj se je zgodilo kasneje, kaj se dogaja danes? »Danes niso več dosegljivi, ko kličemo na občino, nimajo časa, da bi nas sprejeli,« je še priznal Hrženjak. Preiskovalna komisija pod vodstvom dr. Anžeta Logarja je tako zaključila  z zaslišanji. »Sprememba glede odstopa predsednika vlade je dinamiko  dela naše komisije rahlo spremenila. Sedaj prihajamo v fazo zaključevanja in potrjevanja poročila znotraj preiskovalne komisije, potem sledi potrjevanje na seji Državnega zbora,« je že v petek napovedal dr. Logar, ki tudi poudarja, da bodo ugotovitve zaključnega poročila v nekaterih primerih zagotovo veliko presenečenje, saj bo »dokument pokazal na stranpoti slovenskih bankirjev in tudi drugih javnih ali manj javnih sfer, ki so lomastile po dveh največjih državnih bankah.« V naslednjem koraku pa bo preiskava izključna odgovornost organov pregona in sodstva, je še povedal dr. Logar. Vir:https://www.sds.si/

Več

545 različnim osebam nudila lažno začasno bivališče

Iz PU Maribor so sporočili, da so policisti  Policijske  uprave  Maribor 18.  marca  2018,  v  skladu z usmeritvami   Okrožnega   državnega   tožilstva  v  Mariboru,  k preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Mariboru privedli zakonski par, podjetnika, ki sta utemeljeno osumljena storitve kaznivih dejanj Overitve lažne vsebine po  prvem  odstavku  253. člena Kazenskega zakonika - KZ-1 (Uradni list RS, št.  55/08  z dne 4. 6. 2008 s spremembami in dopolnitvami – v nadaljevanju KZ-1),  v  skladu  s  prvim  odstavkom  54.  člena KZ-1, ter Overitve lažne vsebine  po  prvem  odstavku 253. člena KZ-1 v skladu z drugim odstavkom 20 člena KZ-1 ter v skladu s prvim odstavkom 54. člena KZ-1. Osumljena  sta  med  1.  januarjem  2015  in 21. februarjem 2018 na upravni enoti,  vsaj  631-krat  (za 545 različnih oseb) sama ali z dajanjem navodil fizičnim  osebam,  spravila  pristojni  organ  – uslužbence upravne enote v zmoto  in  s tem dosegla, da so ti v javni listini in knjigi potrdili nekaj lažnega, kar naj bi bil dokaz v pravnem prometu. Tako  sta  sama  ali  v sostorilstvu na upravno enoto organizirala predajo, oziroma   sama  predložila  obrazce  o  prijavi  začasnega  prebivališča  z dovolilom  za  prijavo,  v  katerih je bilo lažno navedeno, da bodo fizične osebe  začasno  prebivale  v  nastanitvenem  objektu  čeprav sta vedela, da navedene  osebe nimajo namena začasno prebivati v nastanitvenem objektu, in tam  tudi  niso  prebivale,  saj  bi  bilo  le-to  v  nasprotju  z dosežnim dogovorom,  hkrati  pa tega niso dopuščale niti nastanitvene kapacitete. Na opisan način sta dosegla, da so uslužbenci upravne enote fizičnim osebam na podlagi   neresničnih  podatkov  stanodajalca  izdali  potrdila  o  prijavi začasnega  prebivališča  ter  jih  vpisali v Register stalnega prebivalstva Republike Slovenije. Po  oceni policistov sta si pridobila vsaj 57.000 eur premoženjske koristi. Policisti so opravili 11 preiskav objektov in vozil. Preiskovalni   sodnik   Okrožnega  sodišča  v  Mariboru  je  zoper  ovadena osumljenca odredil sodno pridržanje

Več

ZORAN DERNOVŠEK, RENS- PODIRAMO MEJE NEMOGOČEGA

Zoran Dernovšek- Raketka je med osamosvojitveno vojno 27. junija 1991 sestrelil prvi sovražni helikopter okupatorske JLA.  Danes se ukvarja z raziskavami na področju medicine. Na predavanju v Murski Soboti je predstavil dosežke pri zdravljenju uradno neozdravljivih boleznih s svojim prehranskim dopolnilom RENS.

Več

Sindikat zdravstva Slovenije poziva direktorja SBMS Bojana Korošca k odstopu

V četrtek, 15. marca smo poročali, da so kriminalisti soboške Policijske uprave  "obiskali" v prostore Splošne bolnišnice Murska Sobota v Rakičanu in druge prostore na območju PU MS. Hišne preiskave, ki so jih opravlili na sedežu SBMS naj bi pomenile sklepni del skoraj leto dni trajajoče kriminalistične preiskave, povezane z domnevno neupravičenimi izplačili nadomestil za naporabljen letni dopust. Vzrok za hišne preiskave naj bi bil utemeljen sum storitve več kaznivih dejanj  zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu Kazenskega zakonika, s katerimi je bila večjemu številu oseb v letih 2015 in 2016 pridobljena protipravna nepremoženjska in premoženjska korist v skupnem znesku 20.398,79 evrov," je takrat zapisala v sporočilu za javnost  tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš. Neupravičenih nadomestil za neizkoriščen letni dopust naj bi v letih 2015 in 2016 bila deležna tudi direktor SBMS dr. Bojan Korošec in strokovni direktor SBMS dr. Geza Grabar in še 24 zaposlenih, prvi celo za neizkoriščen dopust v letu 2014. Na več informacij bo potrebno počakati po sklepu preiskovalnih postopkov, so sporočili iz PU MS.  Izsledkov soboška PU še ni predstavila, zato pa se je oglasil Sindikat zdravstva Slovenije, ki poziva k odstopu direktorja Splošne bolnišnice v Murski Soboti dr. Bojana Korošca. Poziv objavljamo v celoti. "V SPUKC javno pozivamo Bojana Korošca k takojšnjemu odstopu s funkcije direktorja SB Murska Sobota oz. člane sveta zavoda, kakor tudi ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc, da v skladu s 24. in 26. členom statuta zavoda pristopijo k njegovi takojšnji razrešitvi. Poziv utemeljujemo z njegovo vpletenostjo pri izvedbi neupravičenih izplačil dopusta, zaradi katerih se je znašel v kriminalistični preiskavi, ter nedopustnem ravnanju po četrtkovih kriminalističnih preiskavah v zavodu, ko je bila, v roku dveh ur po odhodu kriminalistov iz SB Murska Sobota, Tatjani Petek, s pomočjo zasebnega detektiva, vročena prepoved opravljanja dela v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter prepoved dostopa do delovnega mesta. Po našem mnenju gre za povračilni oz. maščevalni ukrep zoper go. Petek, ker je z dokazili javno demantirala navedbe direktorja, da mu je kot takratna vodja pravno kadrovske službe svetovala izplačilo dopusta in s tem nezakonito ravnanje. Po trenutno pridobljenih informacijah naj bi direktor zavoda v četrtek 15.3.2018, takoj po koncu kriminalistične preiskave v prostorih SB Murska Sobota, med drugim zahteval zaseg računalnika in ostalih dokumentov v pisarni Tatjane Petek, s tem, da so ji bile kasneje s strani zasebnega detektiva, skupaj z vročitvijo odpovedi, dostavljene  osebne stvari, ki jih je imela takrat v pisarni. Ker je Tatjana Petek  sindikalna zaupnica našega sindikata, gre pri četrtkovem ravnanju tudi za nedopusten poseg in pritisk na sindikat, s prepovedjo dostopa do delovnega mesta pa za namerno oviranje sindikalnega delovanja našega sindikata, zaradi česar nameravamo v sindikatu zoper odgovorno osebo vložiti kazensko ovadbo. Ob vsem tem v SPUKC sprašujemo člane sveta zavoda in odgovorne na ministrstvu za zdravje, predvsem pa ministrico Milojko Kolar Celarc ter tudi predsednika vlade v odstopu Mira Cerarja, kako je mogoče, da so kljub uvedeni preiskavi in vloženih kazenskih ovadbah zoper posameznike v ožjem vodstvu zavoda, najprej na seji sveta zavoda dne 22.2.2017, soglasno potrdili g. Korošca za novega/starega direktorja zavoda, kasneje, na seji vlade dne 23.3.2017, pa še mandat g. Korošca, kot da se v SB Murska Sobota ni nič zgodilo? Še bolj bizarno je dejstvo, da so tisti, zoper katere je bila uvedena preiskava in zoper katere so že bile vložene kazenske ovadbe, še vedno v delovnem razmerju in so bili ponovno imenovani na vodilna delovna mesta (direktor, pomočnik) ter še vedno vodijo bolnišnico, sedaj celo kot sanacijska uprava, kljub temu, da so bolnišnico v negativno stanje pripeljali ravno s svojim (ne)delom, tista, ki je opozarjala na nepravilnosti in na nezakonito ravnanje, pa se je znašla v postopku izredne odpovedi delovnega razmerja. Poudariti je namreč potrebno tudi to, da Tatjana Petek NI v postopku kriminalistične preiskave NITI NI seznanjena s tem, da bi bil zoper njo vpeljan kakršenkoli postopek na policiji! V primeru, da g. Korošec ne bo odstopil oz. se člani sveta ne bodo odzvali na naš poziv, kar je glede na pretekle dogodke zelo verjetno, v SPUKC - Sindikatu zdravstva Slovenije pozivamo ministrico in vlado, da imenujejo nove predstavnike sveta zavoda SB Murska Sobota s strani ustanovitelja ter ukrepajo enako kot v primeru zamenjave generalnega direktorja UKC Ljubljana, kjer so prvič v svojem mandatu prevzeli odgovornost za razrešitev nastalih razmer v zdravstvu ter sprejeli konkretne ukrepe v zvezi z nepravilnostmi, ki so se dogajale."

Več